Een Franse instelling voor collectieve belegging kan de vorm hebben van een Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), in het Nederlands Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (BEVEK) genoemd, of een Fonds Commun de Placement (FCP) ofwel gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) in het Nederlands. Beide bieden de mogelijkheid uw geld in een gemeenschappelijk fonds onder te brengen en op de financiële markten te laten beleggen door een gespecialiseerde onderneming. De werkwijze is identiek, maar de rechtsvorm is anders.

Een FCP is het gemeenschappelijke eigendom van de deelnemers, die deelnemingsrechten krijgen. De houders van de deelnemingsrechten, ofwel degenen die geld hebben ingelegd, dragen het beheer van het fonds over aan een beheermaatschappij. Deze handelt in naam van en uitsluitend in het belang van de houders van de deelnemingsrechten.

Een SICAV is een naamloze vennootschap met veranderlijk kapitaal die op aanvraag aandelen uitgeeft. De belegger in een SICAV wordt aandeelhouder van de vennootschap en kan zich over het beheer uitspreken tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders.

De SICAV van Carmignac heet ""Carmignac Portfolio"". Elk fonds dat onder de SICAV valt, voert deze naam. Bijvoorbeeld: ""Carmignac Portfolio Grande Europe"" of ""Carmignac Portfolio Flexible Bond"". Een overzicht van onze fondsenreeks: onze fondsen
Voor Carmignac heeft de gekozen rechtsvorm - SICAV of FCP - geen invloed op de beleggingsdoelstelling of het beheer van het fonds.

Wat maakt ons anders

Actief beleggen