Verantwoord Beleggen

Beleid inzake ESG-integratie (1)

Als verantwoord belegger achten we het een onderdeel van onze fiduciaire plicht om ESG-risico's en -kansen actief te beheren wanneer we beleggen voor onze cliënten. We integreren ESG-analyse in ons beleggingsproces voor aandelen en obligaties via ons eigen ESG-onderzoekssysteem START (System for Tracking and Analysis of a Responsible Trajectory), dat menselijke inzichten combineert met gedifferentieerde ESG-data.

Uitsluitingsbeleid (1)

We zijn van mening dat we moeten beleggen in bedrijven die over een duurzaam bedrijfsmodel beschikken en die groeiperspectieven op lange termijn bieden. Daarom hebben we een uitsluitingslijst opgesteld van bedrijven die niet aan Carmignacs beleggingsstandaarden voldoen vanwege hun activiteiten op gebieden als controversiële wapens, tabak, pornografie en steenkoolwinning (1) , of omdat ze inbreuk maken op internationale normen voor milieubescherming, mensenrechten, arbeidsnormen en anti-corruptie. (2)

(1) Steenkoolproducenten die meer dan 10% van hun inkomsten uit steenkoolwinning halen, zijn uitgesloten van al onze fondsen. (2) Bedrijven die volgens de "Norm-Based Research" van ISS-Ethix inbreuk maken op de wereldwijde normen op het gebied van milieubescherming, mensenrechten, arbeidsnormen en anti-corruptie.

Engagementbeleid en -verslagen (4)

Als onderdeel van onze inzet om corporate-governance-praktijken te verbeteren, zijn we actief betrokken bij de bedrijven waarin we beleggen. We beoordelen hun ESG-gedrag, oefenen ons stemrecht als aandeelhouder uit, we helpen de beste praktijken toe te passen, we lichten onze standpunten toe en roepen het senior management ter verantwoording als er problemen ontstaan.

We herzien ons engagementbeleid om dit aan te laten sluiten op de Richtlijn betreffende aandeelhoudersrechten (SRD II) en de manier waarop deze in 2019 in de desbetreffende landen is toegepast. Ons stembeleid wordt opgenomen in ons engagementbeleid als pijler voor ons raamwerk voor engagement, evenals de stemverslagen voor de stemmingen bij volmacht in 2020. Daarnaast zullen we aspecten behandelen zoals de manier waarop we toezicht houden op de strategie, de financiële en niet-financiële prestaties, het risico en de kapitaalstructuur van de bedrijven waarin we belegd zijn (indien van toepassing) en hoe we met andere belanghebbenden samenwerken en ons handelen coördineren. Overeenkomstig ons raamwerk voor het beheer van belangenconflicten, zullen we ook verduidelijken hoe we omgaan met reële en potentiële belangenconflicten die voortkomen uit dit geactualiseerde raamwerk voor engagement.

Transparantiecodes (3)

Als onderdeel van ons streven naar volledige transparantie van onze beleggingen richting onze cliënten, omarmen we de Europese Code inzake de transparantie van duurzaam en verantwoord beleggen, die gericht is op de openbaarmaking van de praktijken van onze MVB-fondsen (1) en thematische ESG-fondsen. Dit is onze tweede verbintenisverklaring voor de op Europese en de opkomende markten gerichte fondsen.

(1) Maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen.

Verslag klimaatbeleid en koolstofemissie (1)

We hebben klimaatbewustzijn tot officieel onderdeel van ons beleggingsproces gemaakt. We sluiten ons aan bij de initiatieven van de Klimaatconferentie van Parijs en passen artikel 173 toe dat voorziet in verslaggeving van de koolstofuitstoot en ESG-implementatie voor al onze fondsen. (1) Vanaf 31/12/2019 werd de koolstofuitstoot van EUR 12,6 miljard of 38% van ons vermogen onder beheer gemeten en gevolgd. (2) De koolstofvoetafdruk van deze beleggingen lag per miljoen belegde euro 63% lager dan hun referentie-indicatoren.

(1) Artikel 173 van de Franse Energietransitie-wet (wet nummer 2015-992 van 17 augustus 2015 inzake de energietransitie ten voordelen van groene economische groei). (2) Carmignac-fondsen waarvoor koolstofemissies worden gemeten en gevolgd.

Lees meer over onze verantwoorde beleggingsaanpak

Meer weten