Beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

Algemene bepalingen

Dit beleid voor het verwerken van persoonsgegevens maakt deel uit van de disclaimer van de website www.carmignac.com (hierna de "Website"). Het is van toepassing op alle gebruikers van de Website en omschrijft de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt die Carmignac zou kunnen verzamelen als een gebruiker toegang krijgt tot de Website en deze gebruikt.

Verzamelen van Persoonsgegevens

Door de Website te gebruiken en door persoonlijke gegevens te verstrekken, accepteert u dat deze gegevens in overeenstemming met het onderhavige beleid voor het verwerken van persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt. Het is mogelijk om de Website te bezoeken zonder uw Persoonsgegevens te verstrekken. Maar om u toegang te verschaffen tot bepaalde onderdelen van de Website, bijvoorbeeld om bepaalde documenten te downloaden, of in het kader van een ander specifiek gebruik, kan CARMIGNAC ertoe worden gebracht uw Persoonsgegevens op te vragen. In dit kader vindt het verstrekken van Persoonsgegevens plaats op vrijwillige basis. Als u deze Persoonsgegevens niet verstrekt, kunt u geen gebruik maken van de betreffende diensten die op de Website worden aangeboden, zoals het verzenden van newsletters en het downloaden van documenten.

Hieronder staan de redenen waarom uw Persoonsgegevens worden verzameld, evenals een korte beschrijving van de manier waarop deze gegevens per geval zouden kunnen worden verwerkt.

  • Communiceren met CARMIGNAC

Wij zullen altijd reageren op uw opmerkingen en op andere verzoeken die u via de Website kunt indienen, zoals online gestelde vragen, commerciële verzoeken of de registratie van uw deelname aan een evenement. Om die reden kunnen wij genoodzaakt zijn telefonisch of per e-mail contact met u op te nemen.

  • Direct marketing en reclame

Het is mogelijk dat wij u in het kader van de activiteiten van CARMIGNAC op het gebied van direct marketing en reclame specifieke informatie verstrekken die u online hebt aangevraagd, evenals meer algemene informatie over het aanbod van CARMIGNAC. Als wij Persoonsgegevens voor marketing- of reclamedoeleinden verzamelen, bieden wij u echter de mogelijkheid om een aantal relevante keuzes te maken met betrekking tot het gebruik ervan.

  • Actualisering van de Website en uitvoering van klanttevredenheidsonderzoeken

CARMIGNAC gebruikt uw Persoonsgegevens om de Website te actualiseren en te verbeteren. CARMIGNAC gebruikt uw Persoonsgegevens ook voor het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.

  • Algemene statistieken bijhouden over het gebruik van de Website

Als u ons via de Website Persoonsgegevens van andere personen verstrekt, garandeert u de vereiste toestemming en goedkeuring te hebben ontvangen van de personen waarop die Persoonsgegevens betrekking hebben, ook voor het in dit beleid omschreven gebruik, indien van toepassing.

Cookies

Door deze Website te gebruiken, aanvaardt u dat er cookies op uw computer worden opgeslagen. Cookies zijn kleine bestanden die door de website die u bezoekt worden verzonden naar de door u gebruikte browser. Cookies hebben vooral tot doel uw bezoek aan een bepaalde website te vergemakkelijken door bijvoorbeeld uw voorkeuren als gebruiker op te slaan of uw gebruikerservaring te verbeteren. Deze cookies kunnen vervolgens worden opgeslagen op uw computer om die te identificeren.

Cookies kunnen een eenmalig of permanent karakter hebben: eenmalige cookies zijn cookies die automatisch worden verwijderd als de gebruiker de browser sluit, terwijl permanente cookies tot hun afloopdatum worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. De op de Website gebruikte cookies hebben een maximale levensduur van 12 maanden.

1. Types cookies

1.1 Volstrekt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om de Website te kunnen bezoeken en ten volle te kunnen profiteren van de functies ervan, zoals de toegang tot bepaalde beveiligde webpagina's. Zonder deze cookies kunnen bepaalde door u aangevraagde diensten niet worden verleend.

1.2 Functionele cookies

Dankzij deze cookies kan een website uw gebruikersinstellingen voor die website opslaan om de geboden functies te optimaliseren en te personaliseren.

Deze cookies kunnen uw surfactiviteiten op andere websites niet volgen en verzamelen geen informatie over u die gebruikt zou kunnen worden voor reclamedoeleinden.

De Website maakt gebruik van de volgende functionele cookies: Functionele cookies van geregistreerde bezoekers.

1.3 Prestatiecookies

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers gebruikmaken van de Website, zoals de meest bezochte pagina's of het verschijnen van foutmeldingen op bepaalde pagina's. Alle informatie die via deze cookies wordt verzameld, is anoniem en heeft alleen tot doel de trends in het verkeer op de website te identificeren en te volgen, zodat het functioneren ervan kan worden verbeterd. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt door CARMIGNAC en wordt in geen geval gedeeld met derden of gekoppeld aan andere informatie. De Website maakt gebruik van de volgende prestatiecookies: Cookies van niet-geregistreerde bezoekers & analysecookies.

1.4 Doelgerichte cookies

Doelgerichte cookies worden gebruikt om de doeltreffendheid van een reclamecampagne te meten door het mogelijk te maken gerichte reclameboodschappen te verzenden die de gebruiker naar zijn mening vragen. Deze verschijnen slechts enkele malen. Deze cookies houden bij hoe vaak een gebruiker een bepaalde website bezoekt.

2. Gebruik van cookies

CARMIGNAC kan de via onze cookies verzamelde Persoonsgegevens gebruiken om het gedrag van de gebruikers van de Website te analyseren en op die manier de content en het aanbod te personaliseren.

De op de Website gebruikte prestatiecookies verzamelen geen Persoonsgegevens.

Met de informatie van cookies die via onze reclamelinks op websites van derden zijn geplaatst, kunnen wel Persoonsgegevens worden verzameld.

Hier volgt een lijst van de belangrijkste cookies die wij gebruiken:

  • Cookies van geregistreerde bezoekers

Cookies die zijn toegewezen aan elke geregistreerde bezoeker

  • Functionele cookies van geregistreerde bezoekers

Cookies die worden gebruikt om de unieke gebruikersnaam van elke geregistreerde bezoeker op te slaan

  • Cookies van niet-geregistreerde bezoekers

Cookies die gebruikt worden om aan elke niet-geregistreerde bezoeker een unieke gebruikersnaam toe te wijzen, zodat ze kunnen worden herkend en de manier waarop ze de Website gebruiken kan worden geanalyseerd

  • Analysecookies

Cookies die gebruikt worden om het URL-adres van de tevoren bezochte websites op te slaan, zodat het surfgedrag kan worden gevolgd van zowel gebruikers die van een andere website komen als gebruikers die al op de Website aanwezig waren. Als u op de website van een derde op een reclamelink van CARMIGNAC klikt, is het mogelijk dat er een cookie op uw computer wordt geplaatst om deze te registreren, zodat we het bereik van onze reclameboodschappen kunnen meten en ervoor kunnen zorgen dat ze op een doelmatige manier worden ingezet.

Google Analytics: de door Google Analytics geplaatste cookies worden uitsluitend voor analysedoeleinden gebruikt en bieden niet de mogelijkheid om individuele gebruikers te volgen. Voor nadere informatie over de manier waarop Google Analytics deze gegevens verzamelt en gebruikt, en de aan het gebruik van deze cookies verbonden rechten, kunt u hun privacybeleid raadplegen. Als u daarentegen niet wilt dat Google Analytics uw Persoonsgegevens verzamelt, kunt u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren.

Pardot: de door Pardot geplaatste cookies worden gebruikt om het surfgedrag van de gebruikers van de Website te volgen. Alleen het bezoek van geregistreerde gebruikers wordt gevolgd; niet-geregistreerde gebruikers worden in de statistieken verwerkt als anonieme gebruikers. Voor nadere informatie over het gebruik van deze cookies en uw rechten in verband daarmee, kunt u het privacybeleid van Pardot raadplegen.

3. Andere trackingtechnologieën

CARMIGNAC gebruikt ook technologieën die veel overeenkomsten vertonen met cookies, zoals internettags of andere technologieën die voor kunnen komen in reclamemails of newsletters om na te gaan of de betreffende berichten zijn gelezen en of u op de daarin aanwezige links hebt geklikt. Internettags slaan geen informatie op uw computer op, maar kunnen in combinatie met cookies worden gebruikt om het surfgedrag van gebruikers van de Website te analyseren.

4. Hoe u cookies kunt accepteren of weigeren

Als u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u uw browser zodanig instellen dat ze worden geweigerd of dat u een melding krijgt bij ontvangst van een cookie, waarin u gevraagd wordt of u ermee akkoord gaat dat het betreffende cookie wordt geplaatst.

U kunt uw browser ook zodanig instellen dat cookies worden gedeactiveerd. Dit kan via het tabblad "Tools" van uw browser, of een ander tabblad met een vergelijkbare naam.

Wij adviseren u onze cookies niet te deactiveren. Als u onze cookies blokkeert, uitzet of weigert, kan dit tot gevolg hebben dat bepaalde pagina's van de Website niet meer correct worden weergegeven of dat u geen gebruik meer kunt maken van bepaalde diensten waarvoor u ingelogd moet zijn.

Als u niet wilt dat onze cookies op uw computer worden opgeslagen, moet u ze onmiddellijk deactiveren. Volg hiervoor, afhankelijk van uw browser, de onderstaande instructies:

Externe leveranciers

CARMIGNAC kan een beroep doen op externe leveranciers om Persoonsgegevens voor eigen doeleinden op ongeacht welke wijze te verzamelen, te gebruiken en te verwerken. We vragen systematisch aan dergelijke externe leveranciers om de Persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de door CARMIGNAC aangegane verplichtingen op het gebied van vertrouwelijkheid en beveiliging.

Wettelijke verplichtingen inzake de overdracht van gegevens

CARMIGNAC kan uw Persoonsgegevens overdragen als de Gebruiksvoorwaarden van de Website dit bepalen of om in noodsituaties de veiligheid van personen te garanderen of het publiek of de Website te beschermen. CARMIGNAC zou uw gegevens ook kunnen overdragen op grond van de wet, een rechterlijke beslissing, een mandaat, een verordening of de regelgeving van een land waarin CARMIGNAC gevestigd is.

Uw rechten

U beschikt altijd over het recht op inzage van uw Persoonsgegevens.

U kunt ook een verzoek tot rechtzetting of verwijdering van uw persoonsgegevens indienen. U beschikt ook over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om te verzoeken de verwerking ervan te beperken.

Indien u een dergelijke aanvraag of klacht wilt indienen, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar onze Data Protection Officer: dpo@carmignac.com. Om uw rechten op uw Persoonsgegevens te kunnen uitoefenen, dient u een kopie van een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) bij te sluiten in een van de volgende formaten: GIF, JPG, PNG, PDF (maximaal 2MB).

Daarnaast kunt u altijd een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.

Bescherming en integriteit van de gegevens

CARMIGNAC past diverse technische beveiligingsmaatregelen toe of stelt passende richtlijnen op om de verzamelde, gebruikte of overgedragen Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, vervalsing of vernietiging. Maar aangezien het internet een voor iedereen toegankelijk en onbeveiligd netwerk is, kan CARMIGNAC niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bescherming van de overdracht van Persoonsgegevens via internet.

Externe websites

Op de Website kunnen links naar externe websites voorkomen. CARMIGNAC geeft geen enkele garantie en legt geen enkele verklaring af ten aanzien van deze externe websites. De eigenaren en aanbieders van deze externe websites kunnen bij het verzamelen, gebruiken of overdragen van Persoonsgegevens andere voorwaarden hanteren dan CARMIGNAC. Als u een externe website bezoekt, dient u zich te informeren over de vertrouwelijkheids- en beschermingsmaatregelen die de betreffende externe website heeft genomen.

CONTACT

Als u vragen hebt over het gebruik van uw Persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar dpo@carmignac.com