Carmignac

Verantwoord Beleggen

Wat u moet weten

  • 1989
    Verantwoord beleggen is bij ons een langlopende traditie
  • 100%
    Bij al onze fondsen is ESG-analyse geïntegreerd in het beleggingsproces
  • Nul
    Geen beleggingen in tabak, controversiële wapens, kolen of pornografie*

* Bedrijven die meer dan 10% van hun inkomsten verwerven uit kolenwinning, en bedrijven die meer dan 2% van hun inkomsten uit erotische/pornografische producten halen. Raadpleeg onze pagina Beleid en Verslaglegging voor meer informatie.


Het is onze missie om voor onze cliënten waarde te creëren die tegelijk ook voordelen biedt voor de samenleving en het milieu.

Als actieve beleggers gebruiken we onze aandeelhoudersrechten
om bedrijven ertoe aan te zetten hun bestuur, hun koolstofvoetafdruk
en hun beheer van menselijk kapitaal te verbeteren.

We zijn onafhankelijk en niet gebonden aan kortetermijnresultaten,
we kijken verder dan de huidige stand van zaken
en richten ons op toekomstige ontwikkelingen.

We koppelen deze vrijheid aan discipline
door middel van een bedrijfseigen kwantitatieve analyse, die
we aanvullen met de inzichten van portefeuillebeheerders en analisten.Carmignac is koolstofneutraal. De bezorgdheid van Carmignac over klimaatverandering gaat verder dan onze verwachtingen voor emissiereductie voor de bedrijven waarin we beleggen. We hebben daarom ons eigen beleid op één lijn gebracht om CO2-neutraliteit te bieden in onze huidige en toekomstige bedrijfsactiviteiten, geïnitieerd door het compenseren van 2.630 tCO2 jaarlijkse uitstoot * voor 2019 en 2020.

*Alle emissies van Scope 1 (eigen faciliteiten directe emissies), Scope 2 (ingekochte energie) en gedeeltelijk Scope 3 (woon- werkverkeer van medewerkers, zakenreizen en IT-diensten).

Lees onze duurzaamheidsgerelateerde toelichtingen, ons beleid inzake ESG-integratie, uitsluiting, klimaat, stemrecht en transparantie, en onze verslagen over koolstofuitstoot, engagement en stemmingen.