Carmignac

Verantwoord Beleggen

Wat u moet weten

  • +90%
    Van ons vermogen valt onder artikel 8 of 9 (SFDR)*
  • 19
    SRI Labels waarvan 13 fondsen met het Franse label ISR ** en 6 fondsen met het Belgische Towards Sustainability-label***
  • Nul
    Geen beleggingen in tabak, controversiële wapens, kolen of pornografie****

* SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation (EU) 2019/2088 per 1 januari 2022
** www.lelabelisr.fr/en/
*** www.towardssustainability.be/
**** Bedrijven die meer dan 10% van hun inkomsten verwerven uit kolenwinning, en bedrijven die meer dan 2% van hun inkomsten uit erotische/pornografische producten halen. Raadpleeg onze pagina Beleid en Verslaglegging voor meer informatie.


Ontdek onze laatste ESG-analyses

Klik hier

Het is onze missie om voor onze cliënten waarde te creëren die tegelijk ook voordelen biedt voor de samenleving en het milieu.

Als actieve beleggers gebruiken we onze aandeelhoudersrechten
om bedrijven ertoe aan te zetten hun bestuur, hun koolstofvoetafdruk
en hun beheer van menselijk kapitaal te verbeteren.

We zijn onafhankelijk en niet gebonden aan kortetermijnresultaten,
we kijken verder dan de huidige stand van zaken
en richten ons op toekomstige ontwikkelingen.

We koppelen deze vrijheid aan discipline
door middel van een bedrijfseigen kwantitatieve analyse, die
we aanvullen met de inzichten van portefeuillebeheerders en analisten.Carmignac is koolstofneutraal. De bezorgdheid van Carmignac over klimaatverandering gaat verder dan onze verwachtingen voor emissiereductie voor de bedrijven waarin we beleggen. We hebben daarom ons eigen beleid op één lijn gebracht om CO2-neutraliteit te bieden in onze huidige en toekomstige bedrijfsactiviteiten. 3 510 tCO2 zijn in totaal gecompenseerd voor 2019, 2020 en 2021*.

*Alle emissies van Scope 1 (eigen faciliteiten directe emissies), Scope 2 (ingekochte energie) en gedeeltelijk Scope 3 (woon- werkverkeer van medewerkers, zakenreizen en IT-diensten).