Carmignac

Verantwoord Beleggen

De prestaties van een bedrijf analyseren en de langetermijnrisico's duidelijk in kaart brengen – dat betekent verder kijken dan de traditionele financiële opvattingen. Onze benadering van verantwoord beleggen geeft ons een diepgaand beeld van het echte potentieel van een bedrijf. Zo kunnen we beter gefundeerde beleggingsbeslissingen voor onze cliënten nemen.

Verantwoord beleggen als uitgangspunt

Als actieve en onafhankelijke vermogensbeheerders is het onze taak het spaargeld van onze cliënten met het oog op de toekomst efficiënt te beheren. Alleen door verantwoord te beleggen kunnen we dit bereiken.

 • We ontwikkelen onze eigen standpunten aan de hand van kwantitatieve analyse, verrijkt met menselijke inzichten en onafhankelijk onderzoek.

 • We vullen ons beleggingsproces aan met de analyse van niet-financiële factoren omdat die van essentieel belang zijn om risico's te beperken en kansen te herkennen.

 • We baseren onze beslissingen op onze overtuigingen en langetermijnvisie, zelfs als dat betekent dat we een nieuwe draai moeten geven aan conventionele denkwijzen.

 • We gaan in gesprek met de bedrijven waarin we beleggen om ze aan te moedigen de beste praktijken in te zetten en de overstap te maken naar een duurzamere winstgevendheid.

 • We werken samen met de belangrijkste spelers per sector om bewustwording voor klimaatverandering en maatschappelijke vooruitgang te kweken en ze aan te sporen zich daarvoor in te zetten.

Focus op ESG-thema's

Onze thema's op het gebied van milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social and Governance of ESG) beslaan een breed spectrum. Voorbeelden hiervan zijn de manier waarop bedrijven omgaan met afval en waterverbruik (Environment), diversiteit, gezondheid en veiligheid op de werkplek (Social), fraude en corruptie, de onafhankelijkheid van het bestuur en de beloning van het management (Governance). We hebben besloten prioriteit te geven aan drie thema's die aansluiten op onze beleggingsfilosofie en langetermijnvisies:

 • [ISR pages] Picto E
  Klimaat

  Wij zijn ervan overtuigd dat elk bedrijf een steentje bij te dragen heeft aan het beperken van de klimaatverandering. Samen met de bedrijven waarin we beleggen zetten we ons in voor transparante uitstootcijfers en de overgang naar een klimaatvriendelijk beleid.

 • Carmignac
  Menselijk kapitaal

  We geloven dat werknemers het belangrijkste kapitaal van een bedrijf vormen, mits ze goed behandeld worden. We vragen de bedrijven waarin we beleggen om hun menselijk kapitaal zo te beheren dat de betrokkenheid en tevredenheid van de medewerkers efficiënt gestimuleerd wordt.

 • [ISR pages] Picto G
  Ondernemerschap

  Bedrijven die voortdurend innoveren om hun klanten altijd de beste oplossingen te kunnen bieden, creëren waarde voor de lange termijn, vinden we. Door onze eigen ervaring als ondernemend familiebedrijf te delen, helpen we de bedrijven waarin we beleggen om een langetermijnvisie te ontwikkelen.

Samenwerking

We geloven dat geen enkel bedrijf het helemaal alleen kan doen en die overtuiging is een belangrijke drijfveer achter onze inspanningen voor verantwoord beleggen. In samenwerking met diverse bedrijven uit de financiële sector willen we bedrijven ertoe bewegen de beste praktijken op het gebied van duurzaam beleggen uit te dragen. Hieronder ziet u welke initiatieven, beroepsverenigingen en werkgroepen we steunen, als ondertekenaar, supporter of deelnemer. Klik op de logo's voor meer informatie.

Logo

Datum ondertekening: 14/06/2012

Logo

Datum ondertekening: 27/10/2019

Logo

Datum ondertekening: 05/01/2020

Logo

Datum ondertekening: 01/12/2019

Logo

Datum ondertekening: 07/02/2022

Logo

Datum ondertekening: 02/02/2022

Beleid en verslagen inzake verantwoord beleggen

Lees onze duurzaamheidsgerelateerde toelichtingen, ons beleid inzake ESG-integratie, uitsluiting, klimaat, stemrecht en transparantie, en onze verslagen over koolstofuitstoot, engagement en stemmingen.

Meer weten?

Belangrijke wettelijke informatie: Dit document is bestemd voor professionele cliënten. Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Risk Managers" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming. De toegang tot de fondsen kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Zij mogen met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. Voor de werkelijke kosten die door iedere distributeur in rekening worden gebracht, wordt verwezen naar diens tariefoverzicht. De fondsen houden een risico op kapitaalverlies in. Alle contractuele informatie met betrekking tot de in deze publicatie vermelde fondsen staat in de bijbehorende prospectussen. De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. De minimuminleg bedraagt 1 deelnemingsrecht voor deelnemingsrechtenklasse A EUR acc. Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid. Eventuele klachten kunnen worden gestuurd ter attentie van Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com of op www.ombudsfin.be.