Verantwoord beleggen
Uw vermogen doen groeien en daarbij een positieve impact hebben op de maatschappij en het milieu.
Ontdek ons engagement
Is de comeback van geldmarktinstrumenten nu al voorbij?
Rentetarieven vormen de basis van elke financiële berekening of transactie.
Meer informatie
Our macroeconomic scenario - September 2023
Our market outlook for the coming months
Meer informatie

Fraude waarschuwing

Het aantal gevallen van frauduleus gebruik van namen, adressen en logo's van beheermaatschappijen neemt toe. Beleggers moeten waakzaam zijn wanneer zij worden benaderd door personen die beweren namens Carmignac te handelen. Waakzaamheidsregels en een lijst van onbevoegde bedrijven en sites worden bijgehouden door de plaatselijke toezichthouders.

Carmignac in enkele woorden en cijfers

Wij zijn een familiebedrijf dat zijn eigen geld en dat van zijn klanten investeert om hen in staat te stellen hun toekomstige projecten te realiseren.
35jaar ervaring
+90%van ons vermogen valt onder artikel 8 of 9 (SFDR)*
+30miljardvan de active onder beheer

Bron: Carmignac per 31/12/2023.
*De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: "artikel 8" die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, "artikel 9" die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of "artikel 6" die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben.

Ons aanbod van fondsen

Ontdek onze fondsen om te bepalen welke aan uw beleggingsdoelstellingen voldoen

NIEUWS & ANALYSES

Carmignac's Note23 februari 2024Nederlands

Is de comeback van geldmarktinstrumenten nu al voorbij?

5 minuten leestijd
Find out more
Brief van Edouard Carmignac16 januari 2024Nederlands

Brief van Edouard Carmignac

Find out more
Obligatie strategie15 januari 2024Nederlands

Carmignac breidt aanbod fondsen met vaste looptijd uit met introductie carmignac credit 2029

2 minuten leestijd
Find out more

Mis niets

Abonneer u op onze nieuwsbrief om onze nieuwste publicaties.

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie/prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. De informatie in dit document is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ​De toegang tot de fondsen kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Zij mogen met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA.
De fondsen houden een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in de EBI-documenten (essentiële beleggersinformatie). De prospectussen, de EBI-documenten en de jaarverslagen van de fondsen zijn te vinden op de website www.carmignac.nl of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over de EBI-documenten te beschikken voordat hij op de fondsen inschrijft.De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link een samenvatting van hun rechten in het België raadplegen in sectie 6 getiteld "Samenvatting van de beleggersrechten: https://www.carmignac.be/nl_BE/article-page/wettelijke-informatie-3542

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.

Neem contact met ons op

Wilt u meer weten over ons aanbod, de diensten die wij leveren of ons een vraag stellen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen

Belangrijke wettelijke informatie

Deze website is een is een marketingpublicatie van Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan.

Deze website vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De op deze website vermelde informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie op deze website kan onvolledig zijn en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van elke belegger, en kan in de toekomst worden gewijzigd. Vraag advies aan uw financieel en fiscaal adviseur om zeker te zijn dat de voorgestelde producten geschikt zijn voor uw persoonlijke situatie, uw risicoprofiel en uw beleggingsdoelstellingen.

Alle contractuele informatie met betrekking tot de op deze website vermelde fondsen/compartimenten bevindt zich in het prospectus van de fondsen/compartimenten.

Het fonds/compartiment kan niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht voor rekening of ten gunste van een "U.S. person" volgens de definitie van de Amerikaanse "Regulation S" en FATCA. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

CARMIGNAC GESTION - 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tél : (+33) 01 42 86 53 35 - Door de AMF goedgekeurde maatschappij voor portefeuillebeheer - Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 15 000 000 € - Parijs Handelsregister B 349 501 676

CARMIGNAC GESTION Luxembourg - City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel : (+352) 46 70 60 1 - Filiaal van Carmignac Gestion - Door de CSSF goedgekeurde beheermaatschappij van beleggingsfondsen - Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 23 000 000 € - Luxemburg Handelsregister B 67 549