Carmignac

Verantwoord Beleggen

Conform ons beleid inzake verantwoord beleggen hebben we criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) in het beleggingsproces van al onze fondsen opgenomen. Daarnaast bieden we een speciale fondsenreeks waarin de rol van verantwoorde beleggingspraktijken nog een stap verder gaat.

MVB-fondsen en thematische ESG-fondsen

Onze maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen (MVB-fondsen) en thematische ESG-fondsen benaderen ESG-integratie op een bredere manier, waarbij de precieze invulling afhankelijk is van de beleggingsfilosofie, het beleggingsproces en de overtuigingen van de fondsbeheerder. Deze fondsen kunnen bijvoorbeeld een uitgebreider uitsluitingsbeleid, een ambitieuzere doelstelling voor de koolstofuitstoot, een thematische voorkeur of een positieve screeningsfilter hebben.

 • MVB-fondsen benaderen beleggen op een maatschappelijk bewuste manier (bijvoorbeeld door zeer vervuilende of onethische sectoren uit te sluiten, of door juist te beleggen in bedrijven met een positieve impact op de wereld).

 • Thematische ESG-fondsen hanteren een thematische beleggingsaanpak, met een focus op E, S of G (bijvoorbeeld door uitsluitend te beleggen in bedrijven die de beperking van de klimaatverandering actief aanpakken of daaraan bijdragen).

U kunt uit de volgende MVB-fondsen en thematische ESG-fondsen kiezen:

?
‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’, is een wetgeving van de Europese Unie die vermogensbeheerders verplicht om fondsen in categorieën in te delen: enerzijds “Artikel 8” fondsen bevorderen ecologische en sociale kenmerken, anderzijds “Artikel 9” fondsen voor producten met een meetbare duurzaame beleggingsdoelstelling.
 • MVB-fonds
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 9
  Carmignac Portfolio Grandchildren
  Carmignac Portfolio Grandchildren
  Aandelen - Wereldwijde markten
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 9

  Een maatschappelijk verantwoord beleggingsfonds dat overal ter wereld belegt in bedrijven die zich ervoor inzetten een significante en meetbare positieve impact op maatschappij en milieu te bewerkstelligen voor de generaties na ons.

  Daarnaast richt het zich op het minimaliseren van zijn ecologische impact door zijn koolstofvoetafdruk te beperken.

  [Logo] Towards Sustainability
  Towards Sustainability label
  Verkregen in februari 2020
  www.towardssustainability.be
  [Logo] ISR 2020
  MVB-label
  Verkregen in januari 2020
  www.lelabelisr.fr/en
  Thematische ESG-fonds
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8
  Carmignac Portfolio Family Governed
  Carmignac Portfolio Family Governed
  Aandelen - Wereldwijde markten
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8

  Een thematisch fonds dat belegt in bedrijven die voor meer dan 10% in handen zijn van een familie of de oprichter en die hoog scoren op goed bestuur en tegelijk ecologische en sociale kenmerken promoten. Het streeft er ook naar zijn ecologische impact te minimaliseren door een verminderde koolstofvoetafdruk te hebben in vergelijking met de referentie-indicator.

  [Logo] Towards Sustainability
  Towards Sustainability label
  Verkregen in februari 2020
  www.towardssustainability.be
  [Logo] ISR 2020
  MVB-label
  Verkregen in januari 2020
  www.lelabelisr.fr/en
  Thematische ESG-fonds
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8
  Carmignac Portfolio Climate Transition
  Carmignac Portfolio Climate Transition
  Aandelen - Wereldwijde markten
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8

  Een thematisch ESG-fonds dat belegt in innovatieve ondernemingen die zich actief bezighouden met of actief bijdragen aan het indammen van de klimaatverandering binnen de hele waardeketen voor hernieuwbare energie.

  Het streeft naar een positieve invloed op het milieu door bij te dragen aan de totstandbrenging van een koolstofarmere economie.

  MVB-fonds
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 9
  Carmignac Portfolio Grande Europe
  Carmignac Portfolio Grande Europe
  Aandelen - Europese markten
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 9

  Een maatschappelijk verantwoord beleggingsfonds dat belegt in Europese bedrijven met een significante en meetbare positieve impact op maatschappij of milieu.

  Daarnaast richt het zich op het minimaliseren van zijn ecologische impact door zijn koolstofvoetafdruk te beperken.

  [Logo] Towards Sustainability
  Towards Sustainability label
  Verkregen in februari 2020
  www.towardssustainability.be
  [Logo] ISR 2019
  MVB-label
  Verkregen in januari 2019
  www.lelabelisr.fr/en
  MVB-fonds
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 9
  Carmignac Emergents
  Carmignac Emergents
  Aandelen - Opkomende markten
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 9

  Maatschappelijk verantwoord beleggingsfonds dat investeert in duurzame groei thema’s binnen de opkomende markten, zoals het financieren van schone technologische oplossingen of het verbeteren van de levensstandaard.

  Daarnaast richt het zich op het minimaliseren van zijn ecologische impact door zijn koolstofvoetafdruk te beperken.

  [Logo] Towards Sustainability
  Towards Sustainability label
  Verkregen in februari 2020
  www.towardssustainability.be
  [Logo] ISR 2019
  MVB-label
  Verkregen in januari 2019
  www.lelabelisr.fr/en
  MVB-fonds
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 9
  Carmignac Portfolio Emergents
  Carmignac Portfolio Emergents
  Aandelen - Opkomende markten
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 9

  Maatschappelijk verantwoord beleggingsfonds dat investeert in duurzame groei thema’s binnen de opkomende markten, zoals het financieren van schone technologische oplossingen of het verbeteren van de levensstandaard.

  Daarnaast richt het zich op het minimaliseren van zijn ecologische impact door zijn koolstofvoetafdruk te beperken.

  [Logo] Towards Sustainability
  Towards Sustainability label
  Verkregen in februari 2020
  www.towardssustainability.be
  Carmignac
  MVB-label
  Verkregen in mei 2021
  www.lelabelisr.fr/en
  MVB-fonds
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8
  Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine
  Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine
  Gemengd - Opkomende markten
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8

  Maatschappelijk verantwoord beleggingsfonds met een flexibele allocatie aan obligaties, aandelen en valuta's uit opkomende markten. Het belegt in duurzame groeithema's zoals de financiering van schone technologie of het verbeteren van de levensstandaard.

  [Logo] ISR 2019
  MVB-label
  Verkregen in januari 2019
  www.lelabelisr.fr/en
  MVB-fonds
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8
  Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
  Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
  Mixed – Europese markten
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8

  Sociaal verantwoordelijke beleggingsfonds die een flexibele allocatie toepast op de Europese obligatie- en aandelenmarkten. Het fonds wilt positief bijdragen tot de samenleving en het tracht om zijn impact op het milieu tot het minimum te beperken door een verlaagde CO2-voetafdruk na te streven.

  [Logo] Towards Sustainability
  Towards Sustainability label
  Verkregen in februari 2021
  www.towardssustainability.be
  Carmignac
  MVB-label
  Verkregen in mei 2021
  www.lelabelisr.fr/en
  MVB-fonds
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8
  Carmignac China New Economy
  Carmignac China New Economy
  Aandelen - Chinese markten
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8

  Een maatschappelijk verantwoord beleggingsfonds dat voornamelijk, maar niet uitsluitend belegt in duurzame-groeithema's binnen de nieuwe Chinese economie, zoals gezondheid, onderwijs, schone energie, technologische innovaties of zelfs 'duurzame' consumptie, met name e-commerce en internet, die profiteren van de toename van de koopkracht en de stijgende levensstandaard van Chinese huishoudens. Het fonds streeft er ook naar zijn milieu-impact te minimaliseren door zijn ecologische voetafdruk met 5% per jaar te verminderen.

  Carmignac
  MVB-label
  Verkregen in januari 2019
  www.lelabelisr.fr/en
  MVB-fonds
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8
  Carmignac Portfolio China New Economy
  Carmignac Portfolio China New Economy
  Aandelen - Chinese markten
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8

  Een maatschappelijk verantwoord beleggingsfonds dat voornamelijk, maar niet uitsluitend belegt in duurzame-groeithema's binnen de nieuwe Chinese economie, zoals gezondheid, onderwijs, schone energie, technologische innovaties of zelfs 'duurzame' consumptie, met name e-commerce en internet, die profiteren van de toename van de koopkracht en de stijgende levensstandaard van Chinese huishoudens. Het fonds streeft er ook naar zijn milieu-impact te minimaliseren door zijn ecologische voetafdruk met 5% per jaar te verminderen.

  Carmignac
  MVB-label
  Verkregen in januari 2019
  www.lelabelisr.fr/en
  MVB-fonds
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8
  Carmignac Patrimoine
  Carmignac Patrimoine
  Gemengd - Globale markten
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8

  Maatschappelijk verantwoord beleggingsfonds dat een actieve en flexibele allocatie over internationale obligatie- en aandelenmarkten hanteert. Het integreert ESG-kenmerken (milieu, maatschappij en governance) in zijn aandelenselectie en neemt een holistisch standpunt in om het duurzaamheidsrisico te beheren.

  MVB-fonds
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8
  Carmignac Investissement
  Carmignac Investissement
  Aandelen - Globale markten
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8

  Fonds dat ecologische en sociale kenmerken promoot door te beleggen in internationale ondernemingen die gedijen in een veranderende mondiale wereld. Het Fonds verwerkt ESG-kenmerken (milieu, maatschappij en goed bestuur) in de aandelenselectie en streeft naar het minimaliseren van zijn milieu-impact door een verminderde koolstofvoetafdruk te hebben in vergelijking met zijn referentie-indicator.

  Carmignac
  MVB-label
  Verkregen in januari 2019
  www.lelabelisr.fr/en
  MVB-fonds
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8
  Carmignac Sécurité
  Carmignac Sécurité
  Obligaties - Europese markten
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8

  Maatschappelijk verantwoord fonds dat in de eerste plaats een flexibele, volatiliteitsstrategie hanteert over het Europese obligatie universum. Het integreert ESG-kenmerken (milieu, maatschappij en governance) in zijn aandelenselectie en neemt een holistisch standpunt in om het duurzaamheidsrisico te beheren.

  MVB-fonds
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8
  Carmignac Investissement Latitude
  Carmignac Investissement Latitude
  Gemengd - Globale markten
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8

  Het Feeder-fonds van het mondiale aandelenfonds Carmignac Investissement heeft als doelstelling de referentie-indicator binnen de aanbevolen beleggingshorizon van vijf jaar te overtreffen en promoot ecologische en sociale kenmerken door te beleggen in internationale ondernemingen die gedijen in een veranderende mondiale wereld. Het Fonds verwerkt ESG-kenmerken (milieu, maatschappij en goed bestuur) in de aandelenselectie.

  MVB-fonds
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8
  Carmignac Portfolio Global Bond
  Carmignac Portfolio Global Bond
  Obligaties - Globale markten
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8

  Maatschappelijk verantwoord beleggingsfonds dat ecologische, sociale en governance (ESG)-kenmerken integreert in zijn effectenselectie en een holistische visie hanteert om het duurzaamheidsrisico te beheren.

  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8
  Carmignac Absolute Return Europe
  Carmignac Absolute Return Europe
  Gemengd - Europese markten
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8

  Maatschappelijk verantwoord beleggingsfonds dat voornamelijk belegt in Europese bedrijven. Het streeft er ook naar om zijn milieu-impact te minimaliseren door een kleinere ecologische voetafdruk te hebben en te investeren in bedrijven die hoge criteria van corporate governance waarborgen.

  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8
  Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
  Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
  Gemengd - Europese markten
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8

  Maatschappelijk verantwoord beleggingsfonds dat voornamelijk belegt in Europese bedrijven. Het streeft er ook naar om zijn milieu-impact te minimaliseren door een kleinere ecologische voetafdruk te hebben en te investeren in bedrijven die hoge criteria van corporate governance waarborgen.

  Thematische ESG-fonds
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 9
  Carmignac Portfolio Human Xperience
  Carmignac Portfolio Human Xperience
  Aandelen - Wereldwijde markten
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 9

  Thematisch ESG-fonds dat belegt in bedrijven die blijk geven van een sterke klant- en werknemerstevredenheid. Het fonds heeft een duurzame sociale doelstelling: het selecteert bedrijven met een score van 1 tot 30 (top 30%) volgens onze eigen kwantitatieve database.

 • MVB-fonds
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 9
  Carmignac Portfolio Grandchildren
  Carmignac Portfolio Grandchildren
  Aandelen - Wereldwijde markten
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 9

  Een maatschappelijk verantwoord beleggingsfonds dat overal ter wereld belegt in bedrijven die zich ervoor inzetten een significante en meetbare positieve impact op maatschappij en milieu te bewerkstelligen voor de generaties na ons.

  Daarnaast richt het zich op het minimaliseren van zijn ecologische impact door zijn koolstofvoetafdruk te beperken.

  [Logo] Towards Sustainability
  Towards Sustainability label
  Verkregen in februari 2020
  www.towardssustainability.be
  [Logo] ISR 2020
  MVB-label
  Verkregen in januari 2020
  www.lelabelisr.fr/en
  MVB-fonds
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 9
  Carmignac Portfolio Grande Europe
  Carmignac Portfolio Grande Europe
  Aandelen - Europese markten
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 9

  Een maatschappelijk verantwoord beleggingsfonds dat belegt in Europese bedrijven met een significante en meetbare positieve impact op maatschappij of milieu.

  Daarnaast richt het zich op het minimaliseren van zijn ecologische impact door zijn koolstofvoetafdruk te beperken.

  [Logo] Towards Sustainability
  Towards Sustainability label
  Verkregen in februari 2020
  www.towardssustainability.be
  [Logo] ISR 2019
  MVB-label
  Verkregen in januari 2019
  www.lelabelisr.fr/en
  MVB-fonds
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 9
  Carmignac Emergents
  Carmignac Emergents
  Aandelen - Opkomende markten
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 9

  Maatschappelijk verantwoord beleggingsfonds dat investeert in duurzame groei thema’s binnen de opkomende markten, zoals het financieren van schone technologische oplossingen of het verbeteren van de levensstandaard.

  Daarnaast richt het zich op het minimaliseren van zijn ecologische impact door zijn koolstofvoetafdruk te beperken.

  [Logo] Towards Sustainability
  Towards Sustainability label
  Verkregen in februari 2020
  www.towardssustainability.be
  [Logo] ISR 2019
  MVB-label
  Verkregen in januari 2019
  www.lelabelisr.fr/en
  MVB-fonds
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 9
  Carmignac Portfolio Emergents
  Carmignac Portfolio Emergents
  Aandelen - Opkomende markten
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 9

  Maatschappelijk verantwoord beleggingsfonds dat investeert in duurzame groei thema’s binnen de opkomende markten, zoals het financieren van schone technologische oplossingen of het verbeteren van de levensstandaard.

  Daarnaast richt het zich op het minimaliseren van zijn ecologische impact door zijn koolstofvoetafdruk te beperken.

  [Logo] Towards Sustainability
  Towards Sustainability label
  Verkregen in februari 2020
  www.towardssustainability.be
  Carmignac
  MVB-label
  Verkregen in mei 2021
  www.lelabelisr.fr/en
  MVB-fonds
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8
  Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine
  Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine
  Gemengd - Opkomende markten
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8

  Maatschappelijk verantwoord beleggingsfonds met een flexibele allocatie aan obligaties, aandelen en valuta's uit opkomende markten. Het belegt in duurzame groeithema's zoals de financiering van schone technologie of het verbeteren van de levensstandaard.

  [Logo] ISR 2019
  MVB-label
  Verkregen in januari 2019
  www.lelabelisr.fr/en
  MVB-fonds
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8
  Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
  Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
  Mixed – Europese markten
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8

  Sociaal verantwoordelijke beleggingsfonds die een flexibele allocatie toepast op de Europese obligatie- en aandelenmarkten. Het fonds wilt positief bijdragen tot de samenleving en het tracht om zijn impact op het milieu tot het minimum te beperken door een verlaagde CO2-voetafdruk na te streven.

  [Logo] Towards Sustainability
  Towards Sustainability label
  Verkregen in februari 2021
  www.towardssustainability.be
  Carmignac
  MVB-label
  Verkregen in mei 2021
  www.lelabelisr.fr/en
  MVB-fonds
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8
  Carmignac China New Economy
  Carmignac China New Economy
  Aandelen - Chinese markten
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8

  Een maatschappelijk verantwoord beleggingsfonds dat voornamelijk, maar niet uitsluitend belegt in duurzame-groeithema's binnen de nieuwe Chinese economie, zoals gezondheid, onderwijs, schone energie, technologische innovaties of zelfs 'duurzame' consumptie, met name e-commerce en internet, die profiteren van de toename van de koopkracht en de stijgende levensstandaard van Chinese huishoudens. Het fonds streeft er ook naar zijn milieu-impact te minimaliseren door zijn ecologische voetafdruk met 5% per jaar te verminderen.

  Carmignac
  MVB-label
  Verkregen in januari 2019
  www.lelabelisr.fr/en
  MVB-fonds
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8
  Carmignac Portfolio China New Economy
  Carmignac Portfolio China New Economy
  Aandelen - Chinese markten
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8

  Een maatschappelijk verantwoord beleggingsfonds dat voornamelijk, maar niet uitsluitend belegt in duurzame-groeithema's binnen de nieuwe Chinese economie, zoals gezondheid, onderwijs, schone energie, technologische innovaties of zelfs 'duurzame' consumptie, met name e-commerce en internet, die profiteren van de toename van de koopkracht en de stijgende levensstandaard van Chinese huishoudens. Het fonds streeft er ook naar zijn milieu-impact te minimaliseren door zijn ecologische voetafdruk met 5% per jaar te verminderen.

  Carmignac
  MVB-label
  Verkregen in januari 2019
  www.lelabelisr.fr/en
  MVB-fonds
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8
  Carmignac Patrimoine
  Carmignac Patrimoine
  Gemengd - Globale markten
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8

  Maatschappelijk verantwoord beleggingsfonds dat een actieve en flexibele allocatie over internationale obligatie- en aandelenmarkten hanteert. Het integreert ESG-kenmerken (milieu, maatschappij en governance) in zijn aandelenselectie en neemt een holistisch standpunt in om het duurzaamheidsrisico te beheren.

  MVB-fonds
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8
  Carmignac Investissement
  Carmignac Investissement
  Aandelen - Globale markten
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8

  Fonds dat ecologische en sociale kenmerken promoot door te beleggen in internationale ondernemingen die gedijen in een veranderende mondiale wereld. Het Fonds verwerkt ESG-kenmerken (milieu, maatschappij en goed bestuur) in de aandelenselectie en streeft naar het minimaliseren van zijn milieu-impact door een verminderde koolstofvoetafdruk te hebben in vergelijking met zijn referentie-indicator.

  Carmignac
  MVB-label
  Verkregen in januari 2019
  www.lelabelisr.fr/en
  MVB-fonds
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8
  Carmignac Sécurité
  Carmignac Sécurité
  Obligaties - Europese markten
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8

  Maatschappelijk verantwoord fonds dat in de eerste plaats een flexibele, volatiliteitsstrategie hanteert over het Europese obligatie universum. Het integreert ESG-kenmerken (milieu, maatschappij en governance) in zijn aandelenselectie en neemt een holistisch standpunt in om het duurzaamheidsrisico te beheren.

  MVB-fonds
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8
  Carmignac Investissement Latitude
  Carmignac Investissement Latitude
  Gemengd - Globale markten
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8

  Het Feeder-fonds van het mondiale aandelenfonds Carmignac Investissement heeft als doelstelling de referentie-indicator binnen de aanbevolen beleggingshorizon van vijf jaar te overtreffen en promoot ecologische en sociale kenmerken door te beleggen in internationale ondernemingen die gedijen in een veranderende mondiale wereld. Het Fonds verwerkt ESG-kenmerken (milieu, maatschappij en goed bestuur) in de aandelenselectie.

  MVB-fonds
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8
  Carmignac Portfolio Global Bond
  Carmignac Portfolio Global Bond
  Obligaties - Globale markten
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8

  Maatschappelijk verantwoord beleggingsfonds dat ecologische, sociale en governance (ESG)-kenmerken integreert in zijn effectenselectie en een holistische visie hanteert om het duurzaamheidsrisico te beheren.

 • Thematische ESG-fonds
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8
  Carmignac Portfolio Family Governed
  Carmignac Portfolio Family Governed
  Aandelen - Wereldwijde markten
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8

  Een thematisch fonds dat belegt in bedrijven die voor meer dan 10% in handen zijn van een familie of de oprichter en die hoog scoren op goed bestuur en tegelijk ecologische en sociale kenmerken promoten. Het streeft er ook naar zijn ecologische impact te minimaliseren door een verminderde koolstofvoetafdruk te hebben in vergelijking met de referentie-indicator.

  [Logo] Towards Sustainability
  Towards Sustainability label
  Verkregen in februari 2020
  www.towardssustainability.be
  [Logo] ISR 2020
  MVB-label
  Verkregen in januari 2020
  www.lelabelisr.fr/en
  Thematische ESG-fonds
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8
  Carmignac Portfolio Climate Transition
  Carmignac Portfolio Climate Transition
  Aandelen - Wereldwijde markten
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 8

  Een thematisch ESG-fonds dat belegt in innovatieve ondernemingen die zich actief bezighouden met of actief bijdragen aan het indammen van de klimaatverandering binnen de hele waardeketen voor hernieuwbare energie.

  Het streeft naar een positieve invloed op het milieu door bij te dragen aan de totstandbrenging van een koolstofarmere economie.

  Thematische ESG-fonds
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 9
  Carmignac Portfolio Human Xperience
  Carmignac Portfolio Human Xperience
  Aandelen - Wereldwijde markten
  SFDR-fondscategorieën : Artikel 9

  Thematisch ESG-fonds dat belegt in bedrijven die blijk geven van een sterke klant- en werknemerstevredenheid. Het fonds heeft een duurzame sociale doelstelling: het selecteert bedrijven met een score van 1 tot 30 (top 30%) volgens onze eigen kwantitatieve database.

Lees onze duurzaamheidsgerelateerde toelichtingen, ons beleid inzake ESG-integratie, uitsluiting, klimaat, stemrecht en transparantie, en onze verslagen over koolstofuitstoot, engagement en stemmingen.