Carmignac

Wat maakt ons anders?

De drie pijlers waarop Carmignac al sinds zijn oprichting in 1989 steunt, zijn vandaag de dag nog onverminderd belangrijk: ondernemersgeest, mensgedreven inzichten en actieve betrokkenheid.

Ondernemersgeest

  • Een team vol onafhankelijke denkers.

  • De vrijheid om een onafhankelijke risicoanalyse uit te voeren.

  • De moed om dit te vertalen in sterke overtuigingen en deze vervolgens toe te passen.

Mensgedreven inzicht

  • Wij verrijken onze data-analyses met menselijke intelligentie om de complexiteit beter te beheersen en de verborgen risico's te evalueren.

  • Een gezamenlijke cultuur van discussie, werk op locatie en intern onderzoek.

  • Om onze beleggingsbeslissingen te optimaliseren, bezoeken onze fondsbeheerders elk jaar een groot aantal bedrijven.

Actieve betrokkenheid

  • Het aandelenkapitaal van Carmignac wordt aangehouden door de familie Carmignac en zijn werknemers.

  • Wij nemen transparante beleggingsbeslissingen, waarvoor wij altijd de eindverantwoordelijkheid dragen.

  • Wij doen ons uiterste best om het vermogen van onze cliënten actief en met een langetermijnvisie te beheren.

Kijk in de woordenlijst voor een verklaring van de technische termen.