De beleggingshorizon is de minimale periode waarvoor u een financieel product wilt aanhouden. Hoe lang dat is, hangt af van de plannen die u wilt realiseren en financieren met het kapitaal dat u belegt.

Looptijd, rendementspotentieel en risico hangen nauw samen: voor een zeer korte beleggingshorizon verdient het aanbeveling te kiezen voor een belegging met weinig risico, maar ook minder potentieel rendement; als u uw geld daarentegen voor middellange of lange termijn kunt beleggen, kunt u een horizon van enkele jaren overwegen, met als voordeel dat u kans maakt op een hoger rendement.

Bij Carmignac vindt u de aanbevolen minimale beleggingsperiode op de fondspagina's en in documenten zoals de KID (Key Information Document).

De KID (Key Information Document) bevat voor elk fonds de informatie die beleggers nodig hebben om een goed geïnformeerde beslissing te kunnen nemen (risico-indicator, beleggingsdoelstelling, kosten enz.).


Wat maakt ons anders

Actief beleggen