De netto-inventariswaarde (NIW) is de aankoopprijs (of verkoopprijs) van een deelnemingsrecht in een instelling voor collectieve belegging (ICB), meestal ""fonds"" genoemd.
Deze wordt berekend door het totale nettovermogen van het fonds (de totale waarde van de beleggingen van het fonds op de financiële markten na aftrek van bepaalde kosten) te delen door het aantal deelnemingsrechten.

Bij Carmignac wordt de netto-inventariswaarde elke werkdag berekend (niet in het weekend en op dagen waarop de Franse beurs gesloten is), en vanaf 11.00 uur gepubliceerd op de website. Als u zich heeft opgegeven voor meldingen kunt u deze ook per e-mail ontvangen.

Beleggers kunnen hun beleggingen geheel of gedeeltelijk laten terugkopen door hiertoe een aanvraag in te dienen.
De aanvragen voor inschrijving en terugkoop worden dagelijks vóór 18.00 uur MET/NETZ gecentraliseerd (behalve in het weekend en op dagen waarop de Franse beurs gesloten is) en op de eerstvolgende werkdag uitgevoerd tegen de netto-inventariswaarde (NIW) van de vorige dag.

Wat maakt ons anders

Actief beleggen