Voor alle fondsen wordt een risicoprofiel opgesteld. Hiermee kunnen beleggers, voordat zij hun geld inleggen, inschatten hoe hoog het risico is waaraan zij zich blootstellen.

Zo worden beleggingen in aandelen doorgaans in een hogere risicocategorie ingedeeld dan beleggingen in obligaties (schuldpapier uitgegeven door overheden of bedrijven). Dat komt omdat de koersen van aandelen meestal veel sterker schommelen, zowel omhoog als omlaag. Fondsen die alleen in aandelen beleggen, hebben daarom een hoger risicoprofiel.

Het risiconiveau van een fonds wordt berekend aan de hand van de resultaten over de afgelopen vijf jaar. Het wordt uitgedrukt op een schaal van 1 (het laagste risico, wat niet betekent dat er geen risico is) tot 7 (het hoogste risico). Hoe hoger het risiconiveau, des te hoger het potentiële rendement dat kan worden behaald.

Bij Carmigac vindt u de risico-indicator op de fondspagina's en in de fondsdocumenten, zoals de KID (Key Information Document).

De KID (Key Information Document) bevat voor elk fonds de informatie die beleggers nodig hebben om een goed geïnformeerde beslissing te kunnen nemen (risico-indicator, beleggingsdoelstelling, kosten enz.).

Wat maakt ons anders

Actief beleggen