Een fonds dat een MVB-aanpak toepast, belegt in bedrijven en overheidsinstellingen (overheden of overheidsdiensten) met een economisch model en/of ontwikkelingsstrategie die het mogelijk maken een gunstige impact op het milieu en de samenleving te hebben.</br></br>

Verantwoord beleggen valt uiteen in 3 hoofdthema's: milieu (environment), maatschappij (social) en ondernemingsbestuur (governance), samengevat in de afkorting ESG. </br>
Elk van deze thema's bestrijkt een zeer breed gebied. Voorbeelden zijn de manier waarop bedrijven omgaan met afval en waterverbruik (E), met diversiteit, gezondheid en veiligheid op de werkplek (S), en met fraude en corruptie, de onafhankelijkheid van het bestuur en de beloning van het management (G). </br></br>
Als actieve, onafhankelijke vermogensbeheerder hebben wij de taak het spaargeld van onze cliënten efficiënt te beheren voor de lange termijn. Dit kunnen we alleen bereiken door verantwoord te beleggen.

Wat maakt ons anders

Actief beleggen