Ja. Alle fondsen van Carmignac houden in hun beleggingsproces rekening met criteria op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG) en houden zich aan ons MVB-beleid.</br></br>

Een aantal van onze fondsen heeft een MVB-label, dat door onafhankelijke instanties is toegekend als erkenning voor onze aanpak.</br></br>

Al onze fondsen zijn ingedeeld in een van de drie categorieën die door de Europese Commissie zijn omschreven in de SFDR-verordening:</br></br>
Artikel 6: fondsen die voorafgaand aan hun belegging een beoordeling van de risico's op ESG-gebied uitvoeren, maar zonder duurzaamheidsdoelstelling;</br></br> • Artikel 8: fondsen die criteria op het gebied van milieu en maatschappij meewegen in hun beleggingsbeslissingen (uitsluiting van schadelijke sectoren, positieve screening voor bedrijven die een positieve impact hebben en/of zich ertoe hebben verbonden hun CO2-voetafdruk te verkleinen);</br></br> • Artikel 9: fondsen die hun beleggingsbeslissingen baseren op een kwantificeerbare duurzaamheidsdoelstelling.</br></br> </br>

Wat maakt ons anders

Actief beleggen