Actief beheer houdt in dat het beheerteam financiële activa (aandelen, obligaties, goud, valuta's enz.) selecteert die naar zijn oordeel beter zullen presteren dan de markt en deze aankoopt op het naar zijn oordeel meest geschikte moment. Passief beheer daarentegen heeft tot doel een beursindex te volgen.

Het beheerteam van Carmignac hanteert een actieve beleggingsaanpak, die steunt op 4 pijlers: </br>
• onafhankelijk, bedrijfseigen onderzoek </br> • synergie door uitwisseling van ideeën </br> • beheer op basis van overtuigingen </br> • risicobeheer </br>

Wat maakt ons anders

Actief beleggen