Carmignac P. Emergents: Brief van de Fondsbeheerders

Gepubliceerd
24 april 2024
Leestijd
4 minuten leestijd
+5.43%Rendement van Carmignac Portfolio Emergents F EUR Acc over het eerste kwartaal van 2024.
+4.42%Rendement van de referentie-indicator1 over het eerste kwartaal van 2024.
+7.63%Rendement op jaarbasis over vijf jaar, tegen +2,96% voor de referentie-indicator.

Carmignac Portfolio Emergents heeft in het eerste kwartaal van 2024 een rendement behaald van +5,43%, tegen +4,42% voor de referentie-indicator.

Marktklimaat in het eerste kwartaal van 2024

De opkomende markten doen het sinds begin dit jaar goed, maar raken toch steeds verder achterop bij de ontwikkelde markten. Ondanks de steunmaatregelen van de overheid blijft China kampen met een sputterende economie, in de eerste plaats door de crisis in de vastgoedsector en de aanhoudende spanningen met de Verenigde Staten. Enkele economische indicatoren vertonen niettemin enige beterschap, zoals de inkoopmanagersindex voor de verwerkende industrie en de inflatie, die na vijf maanden van deflatie weer aantrekt. Tegelijk zijn er ook economieën die de wind in de zeilen hebben en profiteren van de problemen in China, zoals India en Zuid-Korea, waar de markten sinds begin dit jaar in de lift zitten. India kan namelijk mooie groeicijfers voorleggen en verwacht dat zijn economie in 2024 met 6,5% zal groeien. In Latijns-Amerika hadden de markten het over de verslagperiode daarentegen moeilijk, net zoals in andere regio's die grondstoffen exporteren, bijvoorbeeld het Midden-Oosten.

Prestaties van het fonds tegen deze achtergrond

Het fonds heeft over het eerste kwartaal van 2024 een positief rendement behaald en beter gepresteerd dan zijn referentie-indicator, de MSCI EM. We versloegen de index hoofdzakelijk dankzij onze effectenselectie en thematische keuzes, ondanks een teleurstellende landenallocatie. Het fonds profiteerde van de koersstijging van Taiwan Semiconductor, dat nog steeds profiteert van het enthousiasme over artificiële intelligentie en de grootste bijdrage leverde aan het resultaat van het fonds. De toonaangevende chipfabrikant is minder sterk gestegen dan andere bedrijven die bij de ontwikkeling van AI betrokken zijn en is aantrekkelijk gewaardeerd. Ook onze positie in de Zuid-Koreaanse autobouwer Hyundai Motor pakte gunstig uit. Het aandeel koerste over de verslagperiode hoger omdat het bedrijf in 2024 wellicht zijn Indiase dochteronderneming naar de beurs brengt. Ook de Mexicaanse bank Banorte en het Chinese onderwijsbedrijf New Oriental, waarvan de winstvooruitzichten verder zijn verbeterd, deden het goed. De Latijns-Amerikaanse markten presteerden ondermaats, maar onze portefeuille hield goed stand. Een tegenvaller was tot slot onze positie in Wuxi Biologics, waarvan het aandeel kelderde als gevolg van een wetsvoorstel in de Verenigde Staten om Chinese biotechbedrijven te verbieden activiteiten te ontplooien op Amerikaanse bodem.

Vooruitzichten en positionering

Voor het resterende deel van 2024 blijven we optimistisch over de opkomende markten. Het uitgestrekte universum van de opkomende markten biedt ons talrijke kansen in alle regio's en sectoren, aangezien de waarderingen aantrekkelijk zijn.

In China beginnen de steunmaatregelen van de overheid, ondanks de structurele problemen, vruchten af te werpen. We handhaven een aanzienlijke allocatie aan de Chinese markten om te profiteren van marktinefficiënties en het groeipotentieel van consumptiebedrijven met een sterke balans waarvan de onderliggende kerncijfers en groeivooruitzichten niet volledig zijn ingeprijsd in de koers. Bijna alle Chinese bedrijven in ons fonds zijn marktleider in hun sector en kunnen dankzij de aanzienlijke kasstromen die ze genereren een solide marge behouden, ondanks de gematigde groei. Het afgelopen kwartaal hebben we het herstel op de Chinese markten aangegrepen om onze blootstelling aan het land te verkleinen.

Buiten China handhaven we onze kernposities in Aziatische techbedrijven (Taiwan Semiconductor, Samsung Electronics), die positief worden beïnvloed door de trend op het gebied van artificiële intelligentie.

Het fonds heeft in de loop van het kwartaal twee nieuwe posities geopend. De eerste nieuwkomer is het Kazachse fintechbedrijf Kaspi. Ons fonds, dat zich toelegt op small- en midcaps uit de opkomende landen, kocht Kaspi al bij de beursgang in 2020. De bedoeling is dat dit fonds zich meer gaat richten op frontierlanden. Daardoor konden we de spectaculaire ontwikkeling van Kaspi sinds het op de beurs noteert, van op de eerste rij volgen. Het bedrijf kende in eerste instantie succes met zijn betaalsystemen en is uitgegroeid tot de dominante speler en quasimonopolist in betalingen in Kazachstan. Van dat overwicht op de betaalmarkt heeft Kaspi vervolgens gebruikgemaakt om te beginnen met kredietverlening, waarin het marktleider is geworden en de traditionele banken heeft overvleugeld. Tot slot is Kaspi een e-commerceactiviteit gestart, die eveneens veel succes kent. Ondanks de beperkte omvang van de Kazachse economie, met een bbp van om en bij de 240 miljard dollar, heeft Kaspi nu al een beurswaarde van circa 25 miljard dollar, meer dan 10% van het bbp van het land. Het bedrijf verwacht de komende twee jaar met 20% per jaar te groeien, maar boekt vandaag al ruim 2 miljard dollar winst per jaar, die grotendeels als dividend aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd. Het fonds heeft altijd al belegd in landen die meer risico inhouden, de zogeheten 'frontiermarkten', maar steeds op basis van diepgaand economisch en geopolitiek onderzoek, in samenspraak met de obligatieteams van Carmignac, om onaangename verrassingen zoals problemen op de betalingsbalans of kapitaalrestricties te voorkomen. Kazachstan heeft echter uiterst solide economische kerncijfers, met hoge valutareserves en een staatsschuld van minder dan 25% van het bbp. Mede dankzij de gestegen prijs van uranium, waarvan het land bijna de halve wereldproductie voor zijn rekening neemt, en de gestaag duurder wordende olie, een ander belangrijk exportproduct, lijkt Kazachstan ook politiek stabiel, met een regime dat de impliciete goedkeuring wegdraagt van buurlanden Rusland en China.

Daarnaast hebben we ook het Indiase vastgoedbedrijf Macrotech Developers toegevoegd, waarmee onze blootstelling aan de Indiase markt is opgelopen tot 14%. Dankzij ons bezoek aan India in februari zijn we gerustgesteld over het potentieel van deze markt. De hoge waarderingen worden gerechtvaardigd door de winstgroei van de beursgenoteerde bedrijven. Die bedroeg 20% in 2023 en lijkt ook dit jaar ongeveer op dat niveau uit te komen. De Indiase economie groeit namelijk niet alleen met meer dan 7% per jaar, maar doet dat ook op een gezonde manier, met een tekort op de lopende rekening van slechts 1% en bovendien grotendeels door middel van directe buitenlandse investeringen. De regering-Modi lijkt ondernemingsvriendelijk, helpt bedrijven om te investeren en beschermt ze met belastingen op de invoer van buitenlandse producten als die binnenlandse marktleiders beconcurreren. De meeste beursgenoteerde bedrijven hebben bovendien met succes de sprong gemaakt naar het Midden-Oosten, waardoor de markt de stijging van de olieprijzen beter kan doorstaan. Macrotech Developers is de grootste projectontwikkelaar van India en beantwoordt aan alle criteria voor opname in Carmignac Portfolio Emergents. Het is actief op een groeiende markt, aangezien de bijdrage van de bouwsector aan het bbp de komende zes jaar naar verwachting zal stijgen van 6% naar 13%. Het heeft ook een weinig kapitaalintensief bedrijfsmodel, aangezien het zijn panden tijdens de planfase verkoopt en de betaling ontvangt vóór de bouw wordt aangevat. Bovendien blinkt het uit op governancegebied. Dat Carmignac Portfolio Emergents al tien jaar weinig in vastgoedontwikkelaars belegt, heeft namelijk vooral te maken met de governanceproblemen in de sector, die in de meeste opkomende landen geplaagd wordt door corruptie of een gebrek aan financiële transparantie. Macrotech is op dat vlak echter een witte raaf en heeft zich tot doel gesteld al in 2024 klimaatneutraal te worden.

Carmignac Portfolio Emergents heeft 2024 dus positief ingezet, maar heeft zijn geografische kernposities teruggebracht om zich te wapenen tegen de geopolitieke risico's die grotendeels samenhangen met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het fonds zet dan ook in de eerste plaats in op effectenselectie en blijft daarbij gefocust op de financiële gezondheid van de bedrijven en hun waardering. Dat blijkt ook uit onze tien belangrijkste posities, die stuk voor stuk aandelen zijn waarin wij veel vertrouwen hebben op het gebied van waardering. Dat geldt uiteraard voor Samsung Electronics en TSMC, maar ook voor Eletrobras, een Braziliaans nutsbedrijf dat aantrekkelijk gewaardeerd is gelet op zijn voorspelbare kasstromen en de automatische aanpassing van zijn prijzen aan de inflatie. Het fonds is sterker geconcentreerd dan ooit – de portefeuille telt 34 aandelen en de tien grootste posities vertegenwoordigen 53% van het fonds.

Bronnen: Carmignac, Bloomberg, bedrijfspublicaties, CICC, JPM Research, 31/03/2024.
1Referentie-indicator: MSCI EM NR Index.

Carmignac Portfolio Emergents

Profiteren van de meest veelbelovende kansen in het opkomende universumOntdek de pagina van het Fonds

Carmignac Portfolio Emergents F EUR Acc

ISIN: LU0992626480
Aanbevolen minimale beleggingstermijn*
5 jaar
Risicoschaal**
4/7
SFDR-fondscategorieën***
Artikel 9

*Aanbevolen minimale beleggingstermijn: Het deelbewijs/de klasse is mogelijk niet geschikt voor beleggers die voornemens zijn hun inleg voor afloop van de aanbevolen termijn terug te trekken. Deze verwijzing naar een bepaald beleggersprofiel is geen beleggingsadvies. Welk bedrag redelijkerwijs in een fonds kan worden belegd, hangt af van uw persoonlijke situatie en dient te worden beoordeeld aan de hand van uw totale portefeuille. **Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden. ***De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Voornaamste risico's van het Fonds

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen

Tegenpartijrisico: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

Liquiditeit: De prijs waartegen het fonds zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen, kan door tijdelijk gewijzigde marktomstandigheden worden beïnvloed.

Inherente risico's

Aandelen: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden. Opkomende Landen: De nettoinventariswaarde van het compartiment kan sterk variëren vanwege de beleggingen in de markten van de opkomende landen, waar de koersschommelingen aanzienlijk kunnen zijn en waar de werking en de controle kunnen afwijken van de normen op de grote internationale beurzen.Wisselkoers: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.Discretionair Beheer: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.Meer informatie over de risico’s van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk “Risicoprofiel”, en in het document met essentiële beleggersinformatie.
Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Kosten

ISIN: LU0992626480
Instapkosten
Wij brengen geen instapkosten in rekening. 
Uitstapkosten
Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten
1,32% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen
20,00% wanneer de aandelenklasse tijdens de prestatieperiode beter presteert dan de referentie-indicator. Het zal ook worden betaald als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatieve prestatie had. Ondermaatse prestaties worden voor 5 jaar teruggevorderd. Het werkelijke bedrag hangt af van hoe goed uw belegging presteert. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de laatste 5 jaar, of sinds de creatie van het product als dit minder dan 5 jaar is.
Transactiekosten
0,37% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
Roerende voorheffing
Roerende voorheffing bij verkoop
Taks op beursverrichtingen (TOB)
1.32% (max.4000 €)
Conversiekosten
0%

Jaarlijks rendement

ISIN: LU0992626480
Carmignac Portfolio Emergents6.43.91.719.8-18.225.544.9-10.3-14.39.8
Referentie-indicator11.4-5.214.520.6-10.320.68.54.9-14.96.1
Carmignac Portfolio Emergents- 4.6 %+ 7.8 %+ 5.5 %
Referentie-indicator- 0.9 %+ 4.4 %+ 5.4 %

Bron: Carmignac op 21 jun. 2024.
Het beheer van dit deelbewijs/deze aandelenklasse is niet gebaseerd op de indicator. Resultaten en waarden uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten en waarden. Het rendement is na aftrek van alle kosten, met uitzondering van de eventuele in- en Uitstapvergoeding, en is verkregen na aftrek van de kosten en belastingen die gelden voor een gemiddelde particuliere cliënt die als natuurlijke persoon in België woont. Wanneer de valuta verschilt van uw valuta, bestaat er een wisselkoersrisico, waardoor de netto-inventariswaarde lager kan uitvallen. De referentievaluta van het fonds/compartiment is EUR.

Recente analyses

Opkomende aandelen1 maart 2023Nederlands

Positief bijdragen door te beleggen in opkomende markten

4 minuten leestijd
Meer informatie
Opkomende aandelen7 februari 2023Nederlands

Verdient China in 2023 een plaats in uw kernportefeuille?

4 minuten leestijd
Meer informatie

Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan.
Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is.​

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.​

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.​

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.​

Risicocategorie van het KID (Essentiële Informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.​

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.​

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. ​

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Essentiële Informatiedocument). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be.​

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.​

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid​.

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.​

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten.