Carmignac

Verdient China in 2023 een plaats in uw kernportefeuille?

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    4 minuten leestijd

Chinese aandelen hebben twee zware jaren achter de rug, vol snoeiharde optredens van beleidsmakers, geopolitieke spanningen en vertragende economische groei. Maar in 2023 gloort er voor beleggers hoop aan de Oosterse horizon.

Onlangs werden de Chinese financiële markten opgeschud door aanzienlijke volatiliteit toen buitenlandse beleggers verontrust werden door verschillende beleidsbeslissingen en andere ontwikkelingen, zoals strengere regelgeving voor bepaalde sectoren, de financiële storm waarin vastgoedgigant Evergrande verzeild is geraakt, en strengere transparantieverplichtingen voor Chinese bedrijven met een Amerikaanse beursnotering. Om nog maar te zwijgen van het onverbiddelijke zero-covidbeleid in het land en de vrees dat China een inval in Taiwan op touw zou zetten, in de voetsporen van Rusland.

Maar met 2023 – het Jaar van het Waterkonijn, een symbool voor onder meer vrede, welvarendheid en een terugkeer naar normaal – zou er wel eens een nieuw hoofdstuk kunnen aanbreken. Er zijn de laatste tijd drastische veranderingen doorgevoerd in het land: een uitstekende voedingsbodem voor de normalisatie van de economie en de financiële markten en een schat aan ontluikende kansen, vooral in consumptiegerichte sectoren.

Carmignac

Een rooskleuriger toekomst

Weer groen licht voor Chinese aandelen. Van de vijf risicofactoren waar Chinese aandelen in 2021 en 2022 door geplaagd werden – strenger toezicht, vastgoedcrisis, zero-covidbeleid, plaatselijke politiek en Chinees-Amerikaanse spanningen – zijn er vier als sneeuw voor de zon verdwenen nu Beijing heeft besloten dat de regelgeving voldoende is aangescherpt en de overheid zelfs steun biedt aan het bedrijfsleven, onder meer aan internetzwaargewichten en vastgoedontwikkelaars. De vooruitzichten voor de vijfde risicofactor - de spanningen die zijn opgelopen na het incident met de ‘Chinese spionageballon’ tussen de VS en China, zullen volgens ons niet escaleren. Wij zien het economisch herstel als een krachtige motor voor Chinese aandelen in 2023.

De Chinese overheid heeft sinds het partijcongres van de Communistische Partij in oktober concrete wijzigingen doorgevoerd. De grootste wijziging was de beëindiging van het strenge zero-covidbeleid – een onvermijdelijke stap waardoor het land op 8 januari (ietwat abrupt) heropend kon worden. Daarnaast richt de overheid haar beleid op economische groei: zo kondigden toonaangevende beleidsmakers op de Central Economic Work Conference (het grootste economische congres van het land) aan dat het stimuleren van de binnenlandse vraag in 2023 een prioriteit zou worden.

De snelheid waarmee de Chinese economie wordt heropend, kan op korte termijn wat problemen opleveren, maar we verwachten vooralsnog dat de bbp-groei vanaf het eerste halfjaar gaat oplopen en over het volledige jaar op zo'n 5,0% zal uitkomen. Daarmee lijkt China de enige grote economie te worden die een toename van de bbp-groei kan noteren.

Optimistische groeivooruitzichten dankzij binnenlandse vraag

Deze factoren wijzen erop dat we een aanhoudende stijging van de Chinese consumentenbestedingen kunnen verwachten, waardoor Chinese bedrijven uit consumptiegerichte sectoren zich op hun beurt kunnen verheugen op jarenlange omzetgroei. De consumentenbestedingen lijden waarschijnlijk in het eerste kwartaal onder de opflakkering van het aantal coronabesmettingen, maar naar verwachting wordt de situatie al in het tweede kwartaal beter: de nationale overheid komt dan namelijk met stimuleringsmaatregelen voor de groei en de consumptie, en stadsbesturen en huishoudens leren steeds effectiever om te gaan met corona.

Bovendien hebben Chinese huishoudens momenteel een spaaroverschot van bijna 18 biljoen renminbi (2,5 biljoen euro), waarvan RMB 4 biljoen bij elkaar is gespaard sinds 2020, vooral vanwege de zware lockdowns. Hierdoor is de kans op een opleving van de consumentenbestedingen reëel. Ook de arbeidsmarkt lijkt zich te gaan herstellen: bijna één op de vijf banen in China is gevoelig voor corona omdat fysiek contact ervoor noodzakelijk is. Dit betekent dat het einde van het zero-covidbeleid en de volledige economische heropening van China waarschijnlijk leiden tot een opleving in zowel de werving in het bedrijfsleven als de consumentenbestedingen. En op zijn beurt zou dit een heropleving van de bestedingen van huishoudens veroorzaken.

Andere bronnen van structurele groei voor de Chinese binnenlandse vraag zijn de bevolking van 1,4 miljard, een bbp per hoofd van de bevolking van ruim USD 12.500, een groeiend cijfer voor bestedingen van huishoudens en een vijfvoudige toename van de totale bestedingen van huishoudens tussen 2005 en 2020. Als we de bestedingen van huishoudens als percentage van het bbp weergeven, zien we bovendien dat het in China op 54,3% ligt – aanzienlijk lager dan in ontwikkelde landen (in de VS bedraagt het bijvoorbeeld 82,6%)1, wat impliceert dat er veel stijgingspotentieel is voor Chinese consumentenbestedingen.

Andere argumenten voor Chinese aandelen

Beleggen in China is om veel verschillende redenen interessant. Het land telt ruim 6.000 beursgenoteerde ondernemingen met een totale marktkapitalisatie van meer dan USD 19 biljoen2 – alleen de Amerikaanse markt is groter – en dit betekent dat beleggers het zich niet meer kunnen veroorloven om de Chinese aandelenmarkt links te laten liggen. Maar ondanks de omvang en het momentum van deze markt bestaat de MSCI All Country World Index (die aandelen uit zo'n vijftig landen bevat) slechts voor 3,6% uit Chinese aandelen, terwijl Amerikaanse bedrijven goed zijn voor 60,4% en Japanse voor 5,6%.

Chinese ondernemingen zijn aantrekkelijk gewaardeerd. Hun gemiddelde koers-winstverhouding (K/W, of P/E, naar het Engels) – een maatstaf voor de prijs die beleggers vandaag bereid zijn te betalen voor het aandeel van een onderneming op basis van de toekomstige winsten – ligt momenteel rond de 113, iets lager dan het gemiddelde over tien jaar, terwijl wereldwijde aandelen een K/W van ongeveer 15 hebben. Bovendien hebben de meeste Chinese bedrijven de afgelopen drie jaar het mes in hun uitgaven gezet, waardoor we voor 2023 een winstherstel kunnen verwachten als de omzet gaat groeien.

Ten slotte zijn Chinese aandelen een effectieve manier om een portefeuille mee te diversifiëren, zowel wat betreft regioblootstelling als beleggingsthema's. We zien met name wezenlijke kansen in vier kerngebieden van de Chinese nieuwe economie: 1) industriële en technologische innovatie, 2) gezondheidszorg, 3) ecologische transitie en 4) hoogwaardiger consumptiepatroon.

Na twintig zware maanden is 2023 mogelijk het startschot van een nieuw begin voor de Chinese financiële markten. Hoewel er een aantal risico's speelt die we niet uit het oog willen verliezen (zoals een potentiële opflakkering van het aantal coronabesmettingen of geopolitieke ontwikkelingen), geloven we dat veel ervan verzacht kunnen worden door actief portefeuillebeheer. Een wendbare, selectieve beleggingsbenadering op basis van een langetermijnvisie – in het verlengde van het Jaar van het Waterkonijn – is wat er nodig is in 2023.

1Bron: Wereldbank
2Bronnen: Bloomberg, CICC Research, 2022
3K/W voor ondernemingen in de MSCI China Index, die bestaat uit large- en midcaps met een notering aan de beurzen van Shanghai of Shenzhen.

Lees meer over beleggen in China:

Bedankt voor uw feedback!