La Lettre d'Edouard Carmignac

[Management Team] [Author] Carmignac Edouard

Brief van Edouard Carmignac Edouard Carmignac schrijft over actuele economische, politieke en maatschappelijke aangelegenheden.

Parijs,

 

      Geachte heer, geachte mevrouw,


     U kunt zich misschien herinneren dat ik mijn vorige brief op een zeer optimistische toon heb afgesloten: "Als de inflatie, zoals wij verwachten, aan het einde van de pandemie opnieuw naar een bescheidener niveau zou zakken onder impuls van de structurele deflatoire krachten (demografie, technologie) – en het daarnaast langer zou duren dan voorzien vooraleer het coronavirus wereldwijd wordt uitgeroeid – kan de bekoring van deze onbevlekte ontvangenis de beurskoersen wel eens naar ongekende niveaus stuwen."

     Hoe staan de zaken ervoor nu de wereldwijde aandelenindex de afgelopen drie maanden met 7,2% is gestegen? Zijn er dan geen grenzen aan het concept van de onbevlekte ontvangenis in de financiële wereld, waardoor de zo volgzame centrale banken hun ondersteuningsprogramma's, die zwaar op de begroting wegen, konden voortzetten? Zeker wel. Nu we de pandemie geleidelijk achter ons laten, is er minder noodzaak om de volksgezondheid en de werkgelegenheid te beschermen.

     Dus alleen al door de inkrimping van de overheidsuitgaven zal de groei volgend jaar in de Verenigde Staten afnemen met 3,9% en in Europa met 2,4%. Daarnaast is Fed-voorzitter Jerome Powell bereid om het verruimende monetair beleid te wijzigen naar gelang de ontwikkeling van de inflatiedruk en de werkgelegenheid. Doordat de budgettaire en monetaire steunmaatregelen geleidelijk worden afgebouwd en het herstel wordt vertraagd door opeenvolgende besmettingsgolven, hebben we de positieve consensusprognoses voor groei en inflatie voor de komende twaalf maanden naar beneden bijgesteld.

     Dit scenario is gunstig voor de ontwikkeling van de rente, die minder snel zal stijgen, en voor de prestaties van groeiaandelen met goede vooruitzichten, die de kern van onze portefeuilles vormen, voornamelijk in IT en biotechnologie. China, de grote winnaar van de gezondheidscrisis, zal in staat zijn om een hoog niveau van bedrijvigheid te handhaven en tegelijkertijd zijn restrictieve monetair beleid te versoepelen. Ondanks enkele zorgen op bestuurlijk gebied die wij als tijdelijk beschouwen, zal het land een bevoorrecht universum blijven voor onze beleggingen in zowel aandelen als obligaties.

     Ik wens u een prachtige zomer met zoveel mogelijk bewegingsvrijheid.

     Hoogachtend,

Édouard Carmignac