Perscontacten

Persagentschap

CITIGATE

Marlies Verbruggen
Tél: +324 76 86 42 68 Marlies.Verbruggen@citigatedewerogerson.com

Persrelaties - Stichting

FONDATION CARMIGNAC

Valentine Dolla
Tél: +33 1 70 92 31 91 vdolla@carmignac.com

Prix du Photojournalisme

HEYMANN, RENOULT ASSOCIEES

Agnès Renoult
Tél: +33 (0)1 44 61 76 76 / +33 (0)6 80 48 88 26 a.renoult@heymann-renoult.com

Deze Persruimte België bevat de door persagentschappen gepubliceerde persberichten en persartikelen. De informatie en uiteengezette standpunten vormen noch een inschrijvingsaanbod noch een beleggingsadvies, juridisch advies of belastingadvies en moeten niet worden geïnterpreteerd als een aanbod om effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Raadpleeg uw financieel en fiscaal adviseur alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. Deze publicaties geven de mening van derden weer en Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud.