Carmignac

Carmignac breidt capaciteiten voor alternatieve beleggingen uit en stelt twee long-short-fondsbeheerders aan

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    3 minuten leestijd

Carmignac maakt bekend dat het groeiende team voor alternatieve beleggingen is uitgebreid met twee nieuwe long-short-fondsbeheerders. Johan Fredriksson is sinds 21 juni 2023 werkzaam voor het bedrijf en Dean Smith begint op 1 september 2023.

Dean en Johan zijn uiterst ervaren beleggers en maken de overstap naar Carmignac vanaf TT International, waar ze samen aan het roer stonden van een Europese long-short-aandelenstrategie. De strategie die zij voorheen beheerden, heeft sinds de lancering in 2019 indrukwekkende risicogecorrigeerde rendementen opgeleverd, waarmee het fonds tot de best presterende 25% in zijn klasse behoorde1. Het duo legde het zwaartepunt op risicobeheer en het beperken van neerwaartse bewegingen, wat veel vruchten afwierp in de afgelopen twee perioden van hoge turbulentie op de markten. Tijdens de coronacrisis in het eerste kwartaal van 2020, toen de Europese aandelenkoersen ruim 20% verloren2, wist de strategie toch een positief resultaat neer te zetten en in het bovenste kwartiel te eindigen. In 2022, een uitzonderlijk uitdagend jaar, slaagde het tweetal er opnieuw in een positief rendement te realiseren en in het bovenste kwartiel uit te komen.

De aanstelling van Dean en Johan sluit goed aan op het vaste voornemen van Carmignac om zijn alternatieve aanbod uit te breiden en zijn fondsbeheercapaciteiten op dit gebied te vergroten. In de loop van het afgelopen jaar heeft Carmignac zes specialisten op het gebied van alternatieve beleggingen benoemd en zijn aanbod van alternatieve fondsen uitgebouwd.

Concreet versterken Dean en Johan de afdeling long-short Europese aandelen, dat in de afgelopen jaren een flinke groei heeft doorgemaakt.

Om ondanks de beperkte capaciteit voor deze activaklasse te kunnen uitbreiden, heeft Carmignac besloten zijn long-short Europese aandelenstrategieën (bestaande uit een Luxemburgse SICAV en een Frans FCP-fonds) te splitsen in twee afzonderlijke strategieën.

Malte Heininger blijft verantwoordelijk voor het beheer van het SICAV-fonds3, waar niets aan verandert. Dean en Johan komen op 1 september 2023 aan het roer van het FCP-fonds. Op die datum wordt dat fonds omgedoopt tot Carmignac Absolute Return Europe (CARE)4.

Deze twee strategieën worden voortaan onafhankelijk beheerd, met eigen capaciteitsbeperkingen. Hoewel er niets verandert aan de beleggingsstrategie van CARE, zal het tweetal het zwaartepunt bij het beheer leggen op risicobeheer en volatiliteit, met enige aandacht voor top-down-inzichten.

Deze verbeterde waardepropositie houdt een forse uitbreiding van het Europese long-short-fondsaanbod in, waardoor beleggers de keuze hebben uit nóg meer beleggingsoplossingen.

Maxime Carmignac, algemeen directeur van Carmignac UK en hoofd strategische productontwikkeling:

"Steeds meer beleggers zijn erop uit hun kernportefeuille aan te vullen met strategieën die niet met hun kernbeleggingen correleren. Met genoegen stellen we vast dat we de toptalenten uit de sector blijven inhuren om ons alternatieve aanbod uit te bouwen tot een volledige waaier aan oplossingen waar elke belegger iets geschikts vindt."

"Carmignac heeft een beproefde staat van dienst op het gebied van long-short-beleggen. Dean en Johan zijn waardevolle aanvullingen op ons groeiende team voor alternatieve beleggingen én het bredere beleggingsteam. Hun indrukwekkende ervaring en vaardigheden op het gebied van risicobeheer zullen onze producten zeker naar een hoger niveau tillen, allemaal in het belang van onze cliënten."

1Bron: Morningstar. Van 01/10/2019 tot 28/02/2023. Morningstar-categorie: Long/Short Equity – Europe. In het verleden behaalde resultaten zijn niet per se een indicatie voor toekomstig rendement. Rendement na aftrek van kosten (exclusief eventueel door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten).
2Bron: Morningstar.
3Het SICAV-fonds heet Carmignac Portfolio Long-Short European Equities.
4Het FCP-fonds heet momenteel Carmignac Long-Short European Equities.

Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc

ISIN: FR0010149179
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

RISICO VERBONDEN AAN EEN LONG/SHORT-STRATEGIE: Risico dat verband houdt met de long- en/of short-posities die worden ingenomen om de nettoblootstelling aan de markt bij te sturen. Het fonds kan aanzienlijke verliezen lijden als de long- en short-posities zich gelijktijdig in een tegengestelde en ongunstige richting ontwikkelen.

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VERBONDEN AAN DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheerder is van directe invloed op het rendement van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Bedankt voor uw feedback!