Carmignac

Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) in de praktijk

85% van het vermogen onder beheer valt onder Artikel 8 of Artikel 9 van de SFDR

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    1 minuten leestijd

Wat houdt deze regelgeving in? Op wie is ze van toepassing? Wat zijn de doelstellingen ervan? Wat zijn de gevolgen voor ons? In onze video leggen we uit wat de SFDR in de praktijk betekent voor actieve vermogensbeheerders zoals Carmignac.

De SFDR in een notendop

De SFDR is van kracht sinds maart 2021 en heeft tot doel duurzame beleggingen transparanter te maken en beleggers in staat te stellen om financiële producten op basis van gemeenschappelijke criteria te vergelijken.


Deze nieuwe regelgeving bepaalt dat vermogensbeheerders nu onderscheid moeten maken tussen producten die ecologische en/of sociale kenmerken promoten (Artikel 8) of duurzame doelstellingen hebben (Artikel 9) en andere producten (Artikel 6).

We zijn begonnen aan een lange reis die vraagt om nederigheid, vastberadenheid en een gevoel van collectieve rationaliteit om actie te kunnen ondernemen. We zijn klaar om onze verantwoordelijkheid te nemen. Het engagement van Carmignac op het gebied van duurzaam beleggen komt duidelijk naar voren in het hoge percentage van ons beheerd vermogen dat inmiddels onder Artikel 8 of Artikel 9 valt. Ons streven is om voor het einde van het jaar een niveau van 90% te bereiken.

- Maxime Carmignac

Meer informatie over onze thematische MVB- en ESG-producten vindt u op

onze webpagina's voor Verantwoord Beleggen

Verordening (EU) 2019/2088, de Sustainable Finance Disclosure Regulation of SFDR, is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht om hun fondsen te classificeren als 'Artikel 8'-fondsen, die ecologische en sociale kenmerken promoten, 'Artikel 9'-fondsen, die duurzaam beleggen met meetbare doelstellingen, of 'Artikel 6'-fondsen, die niet per se een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie verwijzen we naar https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj.