Carmignac

Een nieuwe naam voor vier van onze obligatiefondsen

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  7 minuten leestijd

Op 10 maart 2021 zijn vier van onze obligatiefondsen van naam veranderd: het woord ‘unconstrained’ is uit de fondsnaam geschrapt.

Een van de elementaire kenmerken van álle fondsen van Carmignac is namelijk dat ze beleggen 'zonder beperkingen' ('unconstrained'). Dankzij hun actieve en flexibele benadering kunnen ze zeer uiteenlopende marktomstandigheden het hoofd bieden.

Aangezien wij die filosofie ook in de toekomst in het beheer van al onze obligatiefondsen zullen blijven toepassen, is het niet nodig om het woord 'unconstrained' in de naam van elk afzonderlijk fonds te vermelden.

Deze wijziging heeft geen impact op de objectieven, de beleggingsstrategie, het risicobeheer of de kostenstructuur van de fondsen.

Voor Carmignac Portfolio Flexible Bond (vroeger Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income) hebben we deze gelegenheid aangegrepen om de fondsnaam zodanig aan te passen dat duidelijker naar voren komt dat het fonds wereldwijd in obligaties belegt (het valutarisico wordt daarbij systematisch afgedekt naar de euro).

Dit zijn de nieuwe namen van onze vier obligatiefondsen waarop de verandering betrekking heeft:

 • VOORMALIGE NAAM:

  Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond

  Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income

  Carmignac Portfolio Unconstrained Credit

  Carmignac Portfolio Unconstrained EM Debt

 • NIEUWE NAAM:

  Carmignac Portfolio Global Bond


  Carmignac Portfolio Flexible Bond


  Carmignac Portfolio Credit

  Carmignac Portfolio EM Debt

ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE VOOR OBLIGATIEFONDSEN: ZONDER BEPERKINGEN

Al onze obligatiefondsen hanteren dezelfde beleggingsfilosofie, die gekenmerkt wordt door een actieve, wereldwijde en niet door een benchmark beperkte benadering en meer flexibiliteit in het beheer van de posities. Die benadering is gebaseerd op drie pijlers:

 • Carmignac
  EEN FLEXIBELE ALLOCATIE

  Onze fondsbeheerders beschikken over aangepaste instrumenten om het beheer van de posities te optimaliseren. Zo kunnen zij de rentegevoeligheid laten variëren binnen een brede vork, van negatief tot positief.

 • Carmignac
  EEN WERELDWIJD BELEGGINGSUNIVERSUM

  Onze fondsbeheerders kunnen beleggen in een uitgebreid en gediversifieerd beleggingsuniversum en verschillende obligatieklassen, al naargelang de strategie van hun fonds.

 • Carmignac
  NIET-BENCHMARKGEBONDEN BENADERING:

  De portefeuillesamenstelling is gebaseerd op de visie en diepgaande marktanalyse van de fondsbeheerder, zonder de beperkende invloed van een benchmark en zonder regio- of sectorbeperkingen*.

*Behoudens de limieten vermeld in het prospectus van het fonds in kwestie.

ONS GEVARIEERDE AANBOD VAN OBLIGATIEFONDSEN

Ons aanbod van obligatiefondsen bestaat uit complementaire fondsen, afgestemd op verschillende beleggersprofielen naar gelang de risicobereidheid en de doelstellingen van iedere belegger.

Carmignac

De matrix van obligatiefondsen is louter illustratief en gebaseerd op verwachtingen. De positie van elk fonds binnen deze matrix is gebaseerd op het risiconiveau, het beleggingsuniversum en de voornaamste richtlijnen, zoals vermeld in de EBI. Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. Carmignac Sécurité is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht dat voldoet aan de ICBE-richtlijn. De risico's, vergoedingen en lopende kosten zijn beschreven in de EBI (Essentiële Beleggersinformatie). De EBI dient voorafgaand aan iedere inschrijving aan de inschrijver beschikbaar te worden gesteld. De potentiële rendementen zijn prognoses. De rendementsprognoses zijn geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement. Het risiconiveau is gebaseerd op de gemiddelde volatiliteit van de fondsen over 52 weken sinds 31 juli 2017 (introductiedatum van Carmignac Portfolio Unconstrained Credit). Uitsluitend ter illustratie. De informatie in dit document houdt geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van beleggers en mag niet worden geïnterpreteerd als beleggingsadvies. Bron: Carmignac, 10/03/2021. *Voor aandelenklasse A EUR Acc. Risicoschaal uit de EBI (Essentiële Beleggersinformatie). Risico 1 betekent niet dat de belegging zonder risico is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.

Op zoek naar flexibiliteit? Ontdek onze fondsen die in alle obligatieklassen beleggen:

 • Carmignac Sécurité

  [Investment Horizon] 2_EN

  Een flexibele oplossing met een lage rentegevoeligheid voor de uitdagende Europese markten  Voor wie?
  Voor beleggers die een oplossing zoeken met een stabiel rendement en een beperkte volatiliteit in een klimaat van financiële repressie


  Beleggingsuniversum:
  Staats- en bedrijfsobligaties in euro

 • Carmignac P. Flexible Bond

  [Investment Horizon] 3_EN

  Een flexibele oplossing die wereldwijd inspeelt op kansen op de obligatiemarkten en daarbij systematisch het valutarisico afdekt

  Voor wie?
  Voor beleggers die een kernbelegging zoeken die tracht de obligatiemarkten te verslaan met vrijwel dezelfde volatiliteit als de brede obligatiemarkt (3% à 5%).


  Beleggingsuniversum:
  Internationale obligaties, afgedekt naar de euro

 • Carmignac P. Global Bond

  [Investment Horizon] 3_EN

  Een oplossing om wereldwijd te beleggen in diverse rendementsaanjagers van het obligatie-universum


  Voor wie?
  Voor beleggers die meer volatiliteit aanvaarden en op zoek zijn naar rendementsbronnen op de obligatiemarkten nu de rente extreem laag is en te kampen heeft met volatiliteitspieken.

  Beleggingsuniversum:
  nternationale obligaties en valuta's

Op zoek naar een hogere rente? Ontdek onze gespecialiseerde fondsen:

 • Carmignac P. Credit

  [Investment Horizon] 3_EN

  Een door overtuigingen gestuurde oplossing om te beleggen op de wereldwijde bedrijfsobligatiemarkten


  Voor wie?
  Voor beleggers op zoek naar veelzijdige oplossingen om de volatiele bedrijfsobligatiemarkten het hoofd te bieden in dit klimaat van aanhoudende financiële repressie

  Beleggingsuniversum:
  Wereldwijde bedrijfsobligatiemarkten

 • Carmignac P. EM Debt

  [Investment Horizon] 3_EN

  Een maatschappelijk verantwoord beleggingsfonds dat kansen zoekt op de obligatiemarkten van opkomende landen

  Voor wie?
  Voor beleggers op zoek naar een hogere rente op de obligatiemarkten van opkomende landen in combinatie met een degelijk risicobeheer

  Beleggingsuniversum:
  Obligaties en valuta's uit opkomende landen


Carmignac Sécurité AW EUR Ydis

ISIN: FR0011269083
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DERIVATEN: deze producten gaan gepaard met specifieke risico's van verlies.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Carmignac Portfolio Flexible Bond

ISIN:
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Carmignac Portfolio Global Bond Income E USD Hdg

ISIN: LU0992630326
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

RISICO VERBONDEN AAN DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheerder is van directe invloed op het rendement van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Carmignac Portfolio Credit A USD Acc Hdg

ISIN: LU1623763064
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DERIVATEN: deze producten gaan gepaard met specifieke risico's van verlies.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Carmignac Portfolio EM Debt A EUR Acc

ISIN: LU1623763221
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

OPKOMENDE LANDEN : De netto-inventariswaarde van het compartiment kan sterk variëren vanwege de beleggingen in de markten van de opkomende landen, waar de koersschommelingen aanzienlijk kunnen zijn en waar de werking en de controle kunnen afwijken van de normen op de grote internationale beurzen.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds./size]

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

In België: Belangrijke wettelijke informatie: Promotioneel materiaal. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA. Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Risk Managers" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming. Carmignac Sécurité is een beleggingsfonds in contractuele vorm (FCP) conform de ICBE-richtlijn onder Frans recht. Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek belgisch ingezetene is. Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. De toegang tot de fondsen kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Zij mogen met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. De fondsen houden een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in de EBI-documenten (essentiële beleggersinformatie). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De netto intrinsieke waardes zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Eventuele klachten kunnen worden gestuurd ter attentie van Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com of op www.ombudsfin.be. Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geenbelastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.

CARMIGNAC GESTION – 24, place Vendôme – F - 75001 Paris – Tél : (+33) 01 42 86 53 35 - Door de AMF goedgekeurde maatschappij voor portefeuillebeheer – Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 15 000 000 € - Parijs Handelsregister B 349 501 676

CARMIGNAC GESTION Luxembourg – City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg – Tel : (+352) 46 70 60 1 - Filiaal van Carmignac Gestion. Door de CSSF goedgekeurde beheermaatschappij van beleggingsfondsen - Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 23 000 000 € - Luxemburg Handelsregister B 67 549.