Carmignac

Een nieuwe naam voor vier van onze obligatiefondsen

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  7 minuten leestijd

Op 10 maart 2021 zijn vier van onze obligatiefondsen van naam veranderd: het woord ‘unconstrained’ is uit de fondsnaam geschrapt.

Een van de elementaire kenmerken van álle fondsen van Carmignac is namelijk dat ze beleggen 'zonder beperkingen' ('unconstrained'). Dankzij hun actieve en flexibele benadering kunnen ze zeer uiteenlopende marktomstandigheden het hoofd bieden.

Aangezien wij die filosofie ook in de toekomst in het beheer van al onze obligatiefondsen zullen blijven toepassen, is het niet nodig om het woord 'unconstrained' in de naam van elk afzonderlijk fonds te vermelden.

Deze wijziging heeft geen impact op de objectieven, de beleggingsstrategie, het risicobeheer of de kostenstructuur van de fondsen.

Voor Carmignac Portfolio Flexible Bond (vroeger Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income) hebben we deze gelegenheid aangegrepen om de fondsnaam zodanig aan te passen dat duidelijker naar voren komt dat het fonds wereldwijd in obligaties belegt (het valutarisico wordt daarbij systematisch afgedekt naar de euro).

Dit zijn de nieuwe namen van onze vier obligatiefondsen waarop de verandering betrekking heeft:

 • VOORMALIGE NAAM:

  Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond

  Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income

  Carmignac Portfolio Unconstrained Credit

  Carmignac Portfolio Unconstrained EM Debt

 • NIEUWE NAAM:

  Carmignac Portfolio Global Bond


  Carmignac Portfolio Flexible Bond


  Carmignac Portfolio Credit

  Carmignac Portfolio EM Debt

ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE VOOR OBLIGATIEFONDSEN: ZONDER BEPERKINGEN

Al onze obligatiefondsen hanteren dezelfde beleggingsfilosofie, die gekenmerkt wordt door een actieve, wereldwijde en niet door een benchmark beperkte benadering en meer flexibiliteit in het beheer van de posities. Die benadering is gebaseerd op drie pijlers:

 • Carmignac
  EEN FLEXIBELE ALLOCATIE

  Onze fondsbeheerders beschikken over aangepaste instrumenten om het beheer van de posities te optimaliseren. Zo kunnen zij de rentegevoeligheid laten variëren binnen een brede vork, van negatief tot positief.

 • Carmignac
  EEN WERELDWIJD BELEGGINGSUNIVERSUM

  Onze fondsbeheerders kunnen beleggen in een uitgebreid en gediversifieerd beleggingsuniversum en verschillende obligatieklassen, al naargelang de strategie van hun fonds.

 • Carmignac
  NIET-BENCHMARKGEBONDEN BENADERING:

  De portefeuillesamenstelling is gebaseerd op de visie en diepgaande marktanalyse van de fondsbeheerder, zonder de beperkende invloed van een benchmark en zonder regio- of sectorbeperkingen*.

*Behoudens de limieten vermeld in het prospectus van het fonds in kwestie.

ONS GEVARIEERDE AANBOD VAN OBLIGATIEFONDSEN

Ons aanbod van obligatiefondsen bestaat uit complementaire fondsen, afgestemd op verschillende beleggersprofielen naar gelang de risicobereidheid en de doelstellingen van iedere belegger.

Carmignac

De matrix van obligatiefondsen is louter illustratief en gebaseerd op verwachtingen. De positie van elk fonds binnen deze matrix is gebaseerd op het risiconiveau, het beleggingsuniversum en de voornaamste richtlijnen, zoals vermeld in de EBI. Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. Carmignac Sécurité is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht dat voldoet aan de ICBE-richtlijn. De risico's, vergoedingen en lopende kosten zijn beschreven in de EBI (Essentiële Beleggersinformatie). De EBI dient voorafgaand aan iedere inschrijving aan de inschrijver beschikbaar te worden gesteld. De potentiële rendementen zijn prognoses. De rendementsprognoses zijn geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement. Het risiconiveau is gebaseerd op de gemiddelde volatiliteit van de fondsen over 52 weken sinds 31 juli 2017 (introductiedatum van Carmignac Portfolio Unconstrained Credit). Uitsluitend ter illustratie. De informatie in dit document houdt geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van beleggers en mag niet worden geïnterpreteerd als beleggingsadvies. Bron: Carmignac, 10/03/2021. *Voor aandelenklasse A EUR Acc. Risicoschaal uit de EBI (Essentiële Beleggersinformatie). Risico 1 betekent niet dat de belegging zonder risico is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.

Op zoek naar flexibiliteit? Ontdek onze fondsen die in alle obligatieklassen beleggen:

 • Carmignac Sécurité

  [Investment Horizon] 2_EN

  Een flexibele oplossing met een lage rentegevoeligheid voor de uitdagende Europese markten  Voor wie?
  Voor beleggers die een oplossing zoeken met een stabiel rendement en een beperkte volatiliteit in een klimaat van financiële repressie


  Beleggingsuniversum:
  Staats- en bedrijfsobligaties in euro

 • Carmignac P. Flexible Bond

  [Investment Horizon] 3_EN

  Een flexibele oplossing die wereldwijd inspeelt op kansen op de obligatiemarkten en daarbij systematisch het valutarisico afdekt

  Voor wie?
  Voor beleggers die een kernbelegging zoeken die tracht de obligatiemarkten te verslaan met vrijwel dezelfde volatiliteit als de brede obligatiemarkt (3% à 5%).


  Beleggingsuniversum:
  Internationale obligaties, afgedekt naar de euro

 • Carmignac P. Global Bond

  [Investment Horizon] 3_EN

  Een oplossing om wereldwijd te beleggen in diverse rendementsaanjagers van het obligatie-universum


  Voor wie?
  Voor beleggers die meer volatiliteit aanvaarden en op zoek zijn naar rendementsbronnen op de obligatiemarkten nu de rente extreem laag is en te kampen heeft met volatiliteitspieken.

  Beleggingsuniversum:
  nternationale obligaties en valuta's

Op zoek naar een hogere rente? Ontdek onze gespecialiseerde fondsen:

 • Carmignac P. Credit

  [Investment Horizon] 3_EN

  Een door overtuigingen gestuurde oplossing om te beleggen op de wereldwijde bedrijfsobligatiemarkten


  Voor wie?
  Voor beleggers op zoek naar veelzijdige oplossingen om de volatiele bedrijfsobligatiemarkten het hoofd te bieden in dit klimaat van aanhoudende financiële repressie

  Beleggingsuniversum:
  Wereldwijde bedrijfsobligatiemarkten

 • Carmignac P. EM Debt

  [Investment Horizon] 3_EN

  Een maatschappelijk verantwoord beleggingsfonds dat kansen zoekt op de obligatiemarkten van opkomende landen

  Voor wie?
  Voor beleggers op zoek naar een hogere rente op de obligatiemarkten van opkomende landen in combinatie met een degelijk risicobeheer

  Beleggingsuniversum:
  Obligaties en valuta's uit opkomende landen


Carmignac Sécurité A EUR Ydis

ISIN: FR0011269083
Risico- en opbrengstprofiel

Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DERIVATEN: deze producten gaan gepaard met specifieke risico's van verlies.

Inherente risico's:

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Carmignac Portfolio Flexible Bond Income E USD Hdg

ISIN: LU0992631134
Risico- en opbrengstprofiel

Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Carmignac Portfolio Global Bond Income E USD Hdg

ISIN: LU0992630326
Risico- en opbrengstprofiel

Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

Inherente risico's:

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

RISICO VERBONDEN AAN DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheerder is van directe invloed op het rendement van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Carmignac Portfolio Credit A USD Acc Hdg

ISIN: LU1623763064
Risico- en opbrengstprofiel

Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

Inherente risico's:

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DERIVATEN: deze producten gaan gepaard met specifieke risico's van verlies.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Carmignac Portfolio EM Debt A EUR Acc

ISIN: LU1623763221
Risicoschaal

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

OPKOMENDE LANDEN : De nettoinventariswaarde van het compartiment kan sterk variëren vanwege de beleggingen in de markten van de opkomende landen, waar de koersschommelingen aanzienlijk kunnen zijn en waar de werking en de controle kunnen afwijken van de normen op de grote internationale beurzen.

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

* Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.