Delegatie van beleggingsbeheer voor Carmignac Portfolio Long-Short European Equities een SICAV naar Luxemburgs recht

Gepubliceerd
2 april 2024
Leestijd
2 minuten leestijd

2 april 2024, Luxemburg

Bericht aan de aandeelhouders

Geachte Aandeelhouder,

Wij willen u graag bedanken voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We stellen het bijzonder op prijs dat u belegt in aandelen van Carmignac Portfolio (de "Vennootschap").

Dit document is belangrijk en vereist uw aandacht. Aangezien u belegt in Carmignac Portfolio Long-Short European Equities (het "Subfonds"), is deze kennisgeving relevant voor u.

Indien u na ontvangst van deze kennisgeving nog vragen hebt, adviseren wij u contact op te nemen met uw adviseur.

Carmignac zorgt voor continuïteit en delegeert het beleggingsbeheer aan een nieuwe vennootschap die is opgericht door het huidige beheerteam

Wij delen u mee dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap (het "Bestuur") heeft besloten om het beleggingsbeheer van het Subfonds – Carmignac Portfolio Long-Short European Equities te delegeren aan een nieuw opgerichte beleggingsmaatschappij, White Creek Capital LLP ("White Creek"). Bijgevolg zullen Carmignac UK Ltd en Carmignac Gestion S.A. niet langer optreden als beleggingsbeheerders van het Subfonds.

Na overeenstemming met de Carmignac Groep zal White Creek, die is opgericht door het huidige beheerteam van het Subfonds, vanaf 2 mei 2024 de verantwoordelijkheid voor alle portefeuilleactiviteiten overnemen. Het huidige beheerteam is vanaf die datum dan ook niet meer in dienst bij de Carmignac Groep.

Het Bestuur heeft diverse mogelijkheden voor het beheer van het Subfonds afgewogen en is uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat beleggers er baat bij hebben om het beheer te delegeren aan White Creek. Deze overgang verloopt namelijk naadloos en zorgt voor continuïteit. Het Subfonds houdt gewoon vast aan zijn huidige koers voor de beleggingsdoelstelling en -strategie en behoudt hetzelfde beheerteam. Ook aan de naam, het risicobeheer en de kosten van het Subfonds verandert niets.

Nadere informatie over White Creek vindt u op hun website, www.whitecreek.com. White Creek is geautoriseerd en staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority in het Verenigd Koninkrijk. De Luxemburgse Commission de Surveillance du Secteur Financier heeft de delegatie goedgekeurd.

Aandeelhouders die niet akkoord gaan met deze wijzigingen hebben het recht hun aandelen binnen dertig (30) dagen volgend op de publicatie van dit bericht kosteloos, behalve eventuele belastingen, terug te laten kopen.

Indien u een distributiepartner van Carmignac bent en uw cliënten vragen hebben over deze wijziging, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger voor professionele beleggers.

Het meest recente prospectus en de bijgewerkte documenten met essentiële informatie van de betreffende Subfondsen zijn kosteloos verkrijgbaar op de statutaire zetel van de Vennootschap en online op www.carmignac.com.

De intrinsieke waarden worden gepubliceerd op de websites www.carmignac.com en www.fundinfo.com.

Financiële dienst voor België: CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg.

Hoogachtend,

Eric HELDERLE
Directeur

ISIN:
A EUR Acc (LU1317704051)
E EUR Acc (LU1317704135)*
F EUR Acc (LU0992627298)
F CHF Acc Hdg (LU0992627371)*
F GBP Acc Hdg (LU0992627454)*
F USD Acc Hdg (LU0992627538)*

*Deze aandelenklasse is niet het voorwerp van een openbaar bod in België.

Recente analyses

Other9 februari 2024Nederlands

Wijzigingen in bepaalde subfondsen - Carmignac Profil Reactif 75

5 minuten leestijd
Find out more
Other9 februari 2024Nederlands

Wijzigingen in het fonds - Carmignac Profil Reactif 50

6 minuten leestijd
Find out more
Other9 februari 2024Nederlands

Wijzigingen in bepaalde subfondsen - Carmignac Profil Réactif 100

5 minuten leestijd
Find out more