Carmignac Portfolio Human Xperience viert driejarig bestaan

Gepubliceerd
17 april 2024
Leestijd
5 minuten leestijd

Bedrijven die hun klanten én personeel een prettige ervaring bieden, zijn beter in staat om op langere termijn een aantrekkelijk rendement te genereren – daarvan zijn we overtuigd. Op basis van deze overtuigingen hebben we in 2021 Carmignac Portfolio Human Xperience geïntroduceerd.

Carmignac Portfolio Human Xperience is een themafonds dat ernaar streeft een positieve bijdrage aan de maatschappij te leveren door te beleggen in ondernemingen die opvallen door hun positieve klant- en werknemersbeleving. ESG-overwegingen zijn stevig in deze strategie verankerd. We richten ons in het bijzonder op de S-dimensie (sociaal) door middel van een diepgaande data-analyse, waardoor het fonds wordt ingedeeld onder artikel 9 van de SFDR. Om dit doel te bereiken hebben we onze eigen database ontwikkeld, die gevoed wordt door zowel externe als interne gegevensbronnen. Hierdoor krijgen we een alomvattend en objectief beeld van bedrijven, waarbij we drie verschillende soorten complementaire gegevens gebruiken: enquêteresultaten, bedrijfsverslagen en nieuwsberichten.

Het sociale segment, een thema waarin te weinig wordt geïnvesteerd

Het S-segment is traditioneel moeilijker te bevatten voor beleggers vanwege de problematische gegevensextractie, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het E-segment, waar het merendeel van de ESG-beleggingen op geconcentreerd is. We hebben daarom veel tijd en middelen geïnvesteerd in een geavanceerde database om deze complexe gegevens vast te leggen.

In de snel veranderende wereld van vandaag erkennen bedrijven de noodzaak om prioriteit te geven aan de impact die ze hebben op de samenleving. Dat draagt ook bij aan het algemene succes van hun bedrijf en de duurzaamheid van hun activiteiten. Naarmate het maatschappelijk bewustzijn van consumenten toeneemt en ze van bedrijven eisen dat ze ethische praktijken hanteren, lopen bedrijven die niet-financiële aspecten negeren, waaronder het S-segment, het risico potentiële klanten te verliezen en hun vooruitzichten op lange termijn te schaden. Tijdens de coronapandemie hebben we gezien dat er nieuwe patronen in het consumptiegedrag zijn ontstaan. De pandemie heeft tegenstrijdige trends versterkt. Aan de ene kant hebben consumenten en werknemers cultuur en waarden bovenaan hun prioriteitenlijst gezet. Aan de andere kant hebben we gezien dat de consumptie is toegenomen, vooral via e-commerce, waaruit blijkt dat er meer behoefte is aan onmiddellijke beschikbaarheid dan aan kwaliteit. Dit wordt bijvoorbeeld geïllustreerd door de razendsnelle opkomst van de 'gig-economie'1 tijdens de coronacrisis. Die ging gepaard met een sterke stijging van de vraag en een toenemende behoefte van consumenten aan snellere levertijden, ongeacht de arbeidsomstandigheden bij bedrijven. Bij Carmignac zijn we van mening dat het voor de levensvatbaarheid van bedrijven op lange termijn belangrijk is dat ze zich concentreren op de kwaliteit van de producten en aandacht besteden aan de arbeidsomstandigheden van hun werknemers.

De invloed van klanten en werknemers

Tegenwoordig hangt twee derde van de Amerikaanse economie af van de consumptie2. Om als bedrijf goed te presteren, is het dus van essentieel belang om specifiek aandacht te besteden aan de consument en zijn gewoonten. Door de klantervaring te verbeteren, kan de omzet namelijk met 2% tot 7% stijgen en de winstgevendheid met 1% tot 2%3. Om dit doel te bereiken is het belangrijk dat bedrijven hun werknemers betrokken houden, zodat ze beter aan de verwachtingen van de klant kunnen voldoen.

We brengen een derde van ons leven door op het werk4. Het is dan ook duidelijk dat onze arbeidsomstandigheden niet alleen een impact hebben op onze levenskwaliteit, maar ook van cruciaal belang zijn voor het engagement en de betrokkenheid van werknemers. Het post-coronatijdperk heeft ook het belang van welzijn op het werk benadrukt. De 'grote ontslaggolf'5 was kenmerkend voor de bewustwording van de werkelijke waarde van werk en accentueerde het verlangen van mensen om er betekenis in te vinden. Bovendien illustreerde het de noodzaak van betere arbeidsomstandigheden, zoals hogere lonen en meer erkenning voor hard werken. Bedrijven hebben daarom maatregelen getroffen om hun talenten te behouden. Maar we merken ook op dat bedrijven met een positieve werknemerservaring de meeste kans hebben om nieuwe talenten aan te trekken en deze op lange termijn vast te houden. Nu er nieuwe wetgeving op sociaal gebied in de maak is, zien we dat menselijk kapitaal steeds belangrijker wordt.

Deze kerncijfers laten zien dat investeren in het S-segment er niet alleen voor zorgt dat bedrijven sociale waarden respecteren, maar het biedt ook tal van voordelen. Door prioriteit te geven aan het welzijn van werknemers en een positieve werkcultuur te bevorderen, kunnen bedrijven hun productiviteit verhogen en toptalent aantrekken.

Om deze sociale dimensie beter te begrijpen en dit thema toegankelijk te maken voor beleggers, hebben we bij Carmignac relevante gegevens geïdentificeerd en geselecteerd, waaronder de best practices van bedrijven.

Het belang van menselijk kapitaal

De afgelopen jaren is er nieuwe regelgeving ontwikkeld en ingevoerd om diverse sociale kwesties aan te pakken en werknemers te beschermen en hun ontplooiing te bevorderen. Met name kwesties op het gebied van mensenrechten en due diligence in de toeleveringsketen zijn met verschillende maatregelen aangepakt. Zo werd in 2022 in de Verenigde Staten een wet aangenomen om dwangarbeid van Oeigoeren6 te voorkomen. In hetzelfde jaar kwam de Europese Unie met een voorstel om producten die voortkomen uit dwangarbeid te verbieden7. In 2017 en 2023 hebben zowel Frankrijk8 als Duitsland9 het due diligence-principe in toeleveringsketens geïntroduceerd met betrekking tot mensenrechten, kinderarbeid en dwangarbeid. Ook op het gebied van diversiteit en inclusie zijn er op verschillende niveaus inspanningen geleverd. In 2023 werden bijvoorbeeld de EU-regels inzake de loonkloof tussen mannen en vrouwen aangenomen door het Europees Parlement10.

Verder is de rol van de klant en de werknemer cruciaal voor het rendement van een bedrijf. De klant speelt een belangrijke rol bij het genereren van winst voor een bedrijf. Daarom is het essentieel om veel belang te hechten aan een positieve klantervaring. Die kan worden gemeten aan de hand van de klanttevredenheid, maar dat is niet de enige factor.

Productveiligheid, vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en respect voor klanten door het bedrijf zijn ook elementen die we evalueren. Bovendien zijn aan klantloyaliteit lagere kosten verbonden dan aan het werven van nieuwe klanten. Naarmate marketing steeds duurder wordt, kan een bedrijf zich onderscheiden van de concurrentie door een sterk klantenbestand te behouden. Uit onderzoek blijkt dat de acquisitiekosten van nieuwe klanten tussen 2014 en 2022 met 222% zijn gestegen11.

Wat de ervaring van werknemers binnen een bedrijf betreft, beoordelen we de bestaande gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, evenals diversiteit en inclusie. We evalueren ook de betrokkenheid van werknemers, de bedrijfscultuur en het leiderschap op basis van bepaalde indicatoren, zoals enquêteresultaten, nieuwsberichten en interne gegevens van het bedrijf zelf. Werknemers die voelen dat er naar hen geluisterd wordt, verantwoordelijkheden krijgen en gewaardeerd worden, hebben in de regel een lager ziekteverzuim en dragen bij aan een lager personeelsverloop, wat de winstgevendheid van het bedrijf ten goede komt. Extern onderzoek toont het belang aan van werknemersbetrokkenheid en het mogelijke effect ervan op de kosten en de omzet. Volgens het Center for American Progress kunnen de kosten voor het vervangen van een enkele werknemer voor een bedrijf oplopen tot 20% van het jaarsalaris van die werknemer12. Dale Carnegie, een onderneming die gespecialiseerd is in bedrijfstrainingen, meldt dat bedrijven met een hoge werknemersbetrokkenheid tot wel 202% beter presteren dan bedrijven met een lager betrokkenheidsniveau13.

Case study: Wat is de sociale impact van de bedrijven in onze portefeuille?

Binnen ons fonds Carmignac Portfolio Human Xperience richten we ons op bedrijven die goed scoren op het gebied van klant- en werknemerservaring.

Een van onze kernposities is Hilton, de Amerikaanse hotelgroep die is opgericht in 1919. Dit bedrijf heeft verschillende positieve S-indicatoren, zoals het beleid op het gebied van mensenrechten, gezondheid en veiligheid, en er zijn geen controverses over onethische arbeidspraktijken. Vanuit klantoogpunt beschikt de groep bijvoorbeeld over een bekroond loyaliteitsprogramma met meer dan 150 miljoen leden, waardoor ze in 2022 door de World Travel Awards zijn uitgeroepen tot het leidende hotelmerk van Europa. Bovendien streven ze ernaar innovatieve manieren te bieden om met klanten in contact te komen, zoals 'digitale gastvrijheid', die een persoonlijke ervaring mogelijk maakt en de klantervaring naar een hoger niveau tilt. Vanuit werknemersoogpunt werd Hilton in 2023 door Fortune erkend als de op een na beste werkgever. Verder biedt het als eerste bedrijf in de horeca schuldenvrije opleidingsvoordelen aan werknemers aan.
Het Franse cosmeticabedrijf L'Oréal is ook een van onze kernposities. Het heeft verschillende maatregelen genomen om zijn sociale impact te vergroten, zoals het L'Oréal-fonds, dat 50 miljoen euro heeft ingezameld om 400.000 vrouwen wereldwijd te ondersteunen. Er is ook een solidariteitsprogramma geïmplementeerd om achtergestelde gemeenschappen te versterken. Ter erkenning van deze inspanningen is L'Oréal opgeklommen tot de top vijf van meest genderevenwichtige bedrijven14. Dankzij de sociale diversiteitsdoelstelling waar L'Oréal veel waarde aan hecht, kunnen de klanten van het bedrijf duurzame keuzes maken. Al deze belangrijke punten, plus het huidige toeleveringsketenbeleid, laten duidelijk zien welke inspanningen L'Oréal heeft geleverd om een klant- en werknemersgericht bedrijf te worden.

Carmignac Portfolio Human Xperience is een unieke strategie waarmee onze cliënten toegang krijgen tot een thema dat volgens ons vaak over het hoofd wordt gezien door beleggers, hoewel het steeds belangrijker wordt. Via een gedifferentieerde aanpak willen wij onze cliënten laten profiteren van het financiële potentieel van bedrijven die gericht zijn op een positieve klantervaring en werknemerstevredenheid.

Kernboodschappen
Het S-segment is traditioneel moeilijker te bevatten voor beleggers vanwege de problematische gegevensextractie, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het E-segment, waar het merendeel van de ESG-beleggingen op geconcentreerd is. Bij Carmignac hebben we daarom veel tijd en middelen geïnvesteerd in een geavanceerde database om deze complexe gegevens vast te leggen voor het fonds Carmignac Portfolio Human Xperience.
Investeren in het S-segment zorgt er niet alleen voor dat bedrijven sociale waarden respecteren, maar het biedt ook tal van voordelen. Door prioriteit te geven aan het welzijn van werknemers en een positieve werkcultuur te bevorderen, kunnen bedrijven hun productiviteit verhogen en toptalent aantrekken.
De rol van de klant en de werknemer is cruciaal voor het rendement van een bedrijf. De klant speelt een belangrijke rol bij het genereren van winst voor een bedrijf, bijvoorbeeld door zijn loyaliteit, terwijl de werknemersbetrokkenheid de kosten en de omzet beïnvloedt.
1In een gig-economie wordt de arbeidsmarkt gekenmerkt door veel kortetermijncontracten of freelancewerk, in tegenstelling tot vaste banen. 2Bron: Het Witte Huis, 'As the U.S. Consumer Goes, So Goes the U.S. Economy' (2023). 3Bron: 'Prediction: The future of Customer Experience', McKinsey (2022). 4Bron: Gettysburg College, 'One Third of Your Life is Spent at Work: The average person will spend 90,000 hours at work over a lifetime'(2020). 5De 'grote ontslaggolf' ('The Great Resignation') is een fenomeen dat begin 2021 in de Verenigde Staten ontstond na de coronapandemie. Het werd gekenmerkt door een hoog percentage ontslagnemingen in de VS, in een klimaat waarin er veel vraag was naar arbeid en de werkloosheid laag was. 6Act Public Law 117-78, december 2021. 7Tekst voorgesteld door de Europese Commissie in 2022. 8Franse wet nr. 2017-399, maart 2017. 9Duitse wet, januari 2023. 10Richtlijn (EU) 2023/970 van het Europees Parlement en de Raad, mei 2023. 11Bron: 'Press Release - Brands Losing a Record $29 for Each New Customer Acquired”, SimplicityDX (2022). 12Bron: There are Significant Business Costs to Replacing Employees, Center for American Progress (2012). 13Bron: Are Your Employees Motivated, Dale Carnegie (2019) 14Bron: Klassement van Equileap in 2019.

Carmignac Portfolio Human Xperience

Een thematisch fonds, gericht op klant- en medewerkersbelevingOntdek de pagina van het Fonds

Carmignac Portfolio Human Xperience A EUR Acc

ISIN: LU2295992163
Aanbevolen minimale beleggingstermijn*
5 jaar
Risicoschaal**
4/7
SFDR-fondscategorieën***
Artikel 9

*Aanbevolen minimale beleggingstermijn: Het deelbewijs/de klasse is mogelijk niet geschikt voor beleggers die voornemens zijn hun inleg voor afloop van de aanbevolen termijn terug te trekken. Deze verwijzing naar een bepaald beleggersprofiel is geen beleggingsadvies. Welk bedrag redelijkerwijs in een fonds kan worden belegd, hangt af van uw persoonlijke situatie en dient te worden beoordeeld aan de hand van uw totale portefeuille. **Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden. ***De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Voornaamste risico's van het Fonds

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen

Liquiditeit: De prijs waartegen het fonds zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen, kan door tijdelijk gewijzigde marktomstandigheden worden beïnvloed.

Inherente risico's

Aandelen: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.Discretionair Beheer: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.Wisselkoers: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.Meer informatie over de risico’s van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk “Risicoprofiel”, en in het document met essentiële beleggersinformatie.
Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Kosten

ISIN: LU2295992163
Instapkosten
4,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten
Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten
1,80% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen
20,00% wanneer de aandelenklasse tijdens de prestatieperiode beter presteert dan de referentie-indicator. Het zal ook worden betaald als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatieve prestatie had. Ondermaatse prestaties worden voor 5 jaar teruggevorderd. Het werkelijke bedrag hangt af van hoe goed uw belegging presteert. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de laatste 5 jaar, of sinds de creatie van het product als dit minder dan 5 jaar is.
Transactiekosten
0,26% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
Roerende voorheffing
Roerende voorheffing bij verkoop
Taks op beursverrichtingen (TOB)
1.32% (max.4000 €)
Conversiekosten
1%

Recente analyses

Belangrijke juridische informatie
Marketingdocument. Raadpleeg het EID/KID/prospectus van het fonds voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt. Dit document is bedoeld voor professionele cliënten.

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: "artikel 8" die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, "artikel 9" die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of "artikel 6" die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl. Bij elke beslissing om in het gepromote fonds te beleggen, moet rekening worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen ervan, zoals die in het prospectus beschreven zijn.

Dit document mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder de voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij. Het vormt geen inschrijvingsaanbod, noch een beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De informatie en meningen in dit document houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van beleggers en mogen nooit worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies.

Voor bepaalde personen of landen kan de toegang tot het fonds aan beperkingen onderhevig zijn. De fondsen zijn niet geregistreerd voor de retailmarkt in Azië, Japan en Noord-Amerika, en zijn niet geregistreerd in Zuid-Amerika. Carmignac Fondsen zijn in Singapore als buitenlandse belegging met beperkende voorwaarden geregistreerd (uitsluitend voor professionele cliënten). De Fondsen zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933. In overeenstemming met de Amerikaanse Regulation S en de FATCA mag het fonds niet ten gunste van of uit naam van een "U.S. person" direct of indirect aangeboden of verkocht worden. De beheermaatschappij kan op elk moment beslissen om de verkoop in uw land stop te zetten. De fondsen houden een risico op kapitaalverlies in.

Dit bericht is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse financiële toezichthouder "Autorité des Marchés Financiers" (AMF) goedgekeurde portefeuillebeheerder, en haar Luxemburgse dochteronderneming Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een beheermaatschappij voor beleggingsfondsen die is goedgekeurd door de Luxemburgse financiële toezichthouder "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF). "Carmignac" is een geregistreerd handelsmerk. De slogan "Investing in your Interest" is gekoppeld aan het handelsmerk van Carmignac. Dit materiaal is ook verkrijgbaar bij Caceis Belgium S.A., de financiële dienstverlener in België, op het volgende adres: Havenlaan 86c b320, 1000 Brussel. Overeenkomstig artikel 19bis van het Belgische Wetboek van de inkomstenbelastingen (CIR92) dient de belegger in geval van inschrijving in een fonds dat onder dit artikel valt, bij terugkoop van zijn of haar aandelen een bronbelasting betalen ter hoogte van 30% van de inkomsten (in de vorm van rente of kapitaalwinst of -verlies) uit rendement op in schuldbewijzen belegde activa. Op de uitkeringen is ongeacht het inkomen een bronbelasting van 30% van toepassing. In geval van inschrijving in een Frans beleggingsfonds (fonds commun de placement of FCP) dient u elk jaar op uw belastingaangifte uw aandeel in de door het fonds ontvangen dividenden (en rente, indien van toepassing) op te geven. Eventuele klachten kunt u indienen bij complaints@carmignac.com of CARMIGNAC GESTION - Compliance and Internal Controls - 24 place Vendôme Parijs, Frankrijk of op de website www.ombudsfin.be. Een samenvatting in het Nederlands van de rechten van beleggers is te vinden in punt 6, "Samenvatting van de rechten van beleggers", op https://www.carmignac.be/nl_BE/article-page/wettelijke-informatie-3542. De risico's en vergoedingen zijn beschreven in het EID (Essentiële-Informatiedocument). Het prospectus, het EID, de netto-inventariswaarden en het meest recente (half-)jaarverslag zijn gratis verkrijgbaar in het Frans en in het Nederlands bij de beheermaatschappij, telefonisch via +352 46 70 60 1 of via de website, of op www.fundinfo.com.

Carmignac Portfolio Human Xperience verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.

Om aan te geven welke aandelen in de fondsenportefeuilles van Carmignac zijn of waren opgenomen, wordt voor illustratieve doeleinden naar bepaalde effecten en financiële instrumenten verwezen. Dergelijke verwijzingen zijn niet bedoeld als aanbeveling om direct in de betreffende instrumenten te beleggen en vormen ook geen beleggingsadvies. Het is de Beheermaatschappij niet verboden om zonder voorafgaande kennisgeving deze instrumenten te verhandelen. De portefeuilles van Carmignac-fondsen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

CARMIGNAC GESTION - 24, place Vendôme - F-75001 Parijs - Tel.: Tel.: (+33) 01 42 86 53 35 – Door de AMF goedgekeurde beleggingsmaatschappij. Franse naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van EUR 13.500.000 – Handelsregister van Parijs B 349 501 676
CARMIGNAC GESTION Luxembourg – City Link - 7, rue de la Chapelle – L-1325 Luxemburg – Groothertogdom Luxemburg – Tel.: (+352) 46 70 60 1 - Dochteronderneming van Carmignac Gestion - Een door de CSSF goedgekeurde beleggingsmaatschappij met een aandelenkapitaal van EUR 23.000.000 - Handelsregister Luxemburg B67549.