Carmignac Credit 2025, Credit 2027, Credit 2029, China New Economy - Informatie voor houders

Gepubliceerd
30 januari 2024
Leestijd
2 minuten leestijd

Parijs, 30 januari 2024

Wijzigingen in de presentatie van de kostenstructuur


Betrokken Fondsen: Carmignac Credit 2025, Carmignac Credit 2027, Carmignac Credit
2029 en Carmignac China New Economy.

Geachte heer/mevrouw,

Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en zijn verheugd u tot de deelnemers van
Carmignac Gestion te mogen rekenen.

Opgelet: met ingang van 1er februari 2024 wijzigt Carmignac Gestion de presentatie van het deel "Vergoedingen" in de prospectussen van de bovenvermelde fondsen.
De rubriek "Administratieve kosten extern aan de beheermaatschappij" is vervangen door "Bedrijfskosten en andere diensten". Het tarief blijft ongewijzigd.

Details over hoe deze kosten worden toegepast, staan in de prospectussen. De bijgewerkte prospectussen kunnen worden bekeken op www.carmignac.com.

Uw gebruikelijke adviseur geeft u graag meer informatie.

Hoogachtend,

Christophe PERONIN
Hoofd bedrijfsvoering