Carmignac

Opkomende markten: op weg naar Azië

Hoofdstuk 1

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  5 minuten leestijd

5,3%: dat is volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF)1 de verwachte groei voor de Aziatische markten2 in 2023, tegen 4,0% voor de opkomende landen als geheel en 1,2% voor de ontwikkelde landen.

Na een bijzonder tumultueus jaar voor de aandelenmarkten mogen we ervan uitgaan dat de wereldeconomie in 2023 zal vertragen, grotendeels onder invloed van de zwakke groeivooruitzichten voor de ontwikkelde landen. De opkomende landen lijken echter goed gepositioneerd voor een herstel en kunnen zo de wereldwijde bedrijvigheid ondersteunen.

Dankzij betere macro-economische kerncijfers, een gunstiger inflatieklimaat dan in de ontwikkelde landen en de heropening van China bieden sommige opkomende landen nu een aantrekkelijk rendement voor beleggers die op zoek zijn naar diversificatiemogelijkheden.

Azië: vruchtbare grond voor aandelenbeleggers


Nu er in China een einde is gekomen aan de beperkende maatregelen tegen corona ontstaan er op de Aziatische aandelenmarkten nieuwe kansen voor beleggers. Zo zijn Chinese en Zuid-Koreaanse aandelen momenteel bijzonder aantrekkelijk gewaardeerd ten opzichte van wereldwijde aandelen.

Om deze kansen te grijpen is echter wel een selectieve en gedisciplineerde aanpak geboden. Wij bij Carmignac hebben een aantal belangrijke thema's geïdentificeerd die op deze markten een sterk potentieel voor duurzame groei bieden: industriële en technologische innovatie, gezondheid, de energietransitie en hoogwaardige consumptiegoederen.

De terugkeer van China

Carmignac

Na twee jaar van achteruitgang staan de indicatoren van de Chinese markten nu weer op groen. Het land stopte met het aanscherpen van zijn regelgeving, voerde maatregelen in om de vastgoedsector te ondersteunen en zette uiteindelijk een punt achter zijn zero-covidbeleid, zodat de binnenlandse vraag, die sterk wordt aangewakkerd door het beleid van de Chinese overheid, opnieuw zal opveren.


Onder andere dankzij het spaaroverschot dat de Chinese huishoudens gedurende drie jaar van lockdowns hebben opgebouwd en het herstel van de arbeidsmarkt, die zwaar heeft geleden onder de gezondheidssituatie, zou de consumptie weer moeten aantrekken.

Bovendien zijn heel veel Chinese bedrijven op de binnenlandse consumptie gericht:

 • het nationale merk van sportartikelen Anta Sports wint marktaandeel ten opzichte van multinationale sportmerken;

 • de budgetketen Miniso, gespecialiseerd in Chinese lifestyleproducten, is niet zo bekend bij beleggers, maar heeft wereldwijd met meer dan 5.000 winkels3 .

 • Wist u dat?

  Carmignac Portfolio China New Economy, ons aandelenfonds dat op de nieuwe Chinese economie is gericht, heeft sinds zijn oprichting in 2021 Anta Sports en Miniso in portefeuille.

De technologische kracht van Zuid-Korea

Carmignac

De heropening van China zal ook buiten zijn landsgrenzen een positieve impact hebben. Door de vertraging van de wereldeconomie in 2022 worden Zuid-Koreaanse aandelen ook vandaag nog tegen aantrekkelijke waarderingen verhandeld, vooral in de sectoren nieuwe technologie en halfgeleiders.


Al tientallen jaren onderscheidt Zuid-Korea zich door innovaties in de elektronica-industrie en nieuwe technologieën. Het land is de thuisbasis van enkele van 's werelds grootste leveranciers van consumptiegoederen, zoals beeldschermen voor smartphones, en andere elektronische componenten met een hoge toegevoegde waarde, zoals halfgeleiders4 :

 • Samsung Electronics, de grootste fabrikant van technologische componenten ter wereld (mobiele communicatieapparatuur, halfgeleiders, nieuwe beeldschermen, consumentenelektronica en elektrische huishoudapparatuur), die sinds 1993 nummer één is op het gebied van geheugens voor mobiele telefoons5 ;

 • LG Chem is een van 's werelds grootste producenten van batterijen voor elektrische voertuigen met een wereldwijd marktaandeel van meer dan 20%6 en speelt dus een belangrijke rol in de energietransitie.

 • Wist u dat?

  Carmignac Emergents, Samsung Electronics en LG Chem behoren al meer dan vijf jaar tot de belangrijkste posities in ons aandelenfonds Carmignac Emergents, dat gericht is op de opkomende landen en belegt in de grootste huidige en toekomstige technologiebedrijven ter wereld.

De economische omstandigheden verbeteren niet alleen in China en Zuid-Korea, maar ook in andere Aziatische en Zuidoost-Aziatische landen, zoals India, Vietnam en Maleisië. Hoewel wij op korte termijn voorzichtig blijven ten aanzien van India, gezien de hoge waarderingen en de verslechterende macro-economische kerncijfers als gevolg van de energiecrisis, zouden er de komende maanden aantrekkelijke kansen kunnen ontstaan.

Wij zijn van mening dat de aandelenmarkten in Azië meer potentieel hebben dan de obligatiemarkten, waar wij vooral tactische kansen zien, zoals in Maleisië. Wat obligaties in opkomende landen betreft, is het volgens ons interessanter om in Latijns-Amerika te beleggen. Als u meer informatie over deze regio wilt, lees dan volgende maand ons tweede artikel in deze reeks over de opkomende markten.

1Prognoses voor de wereldeconomie, update. Internationaal Monetair Fonds, januari 2023.
2De opkomende landen in Azië
3Bron: Miniso, https://www.miniso.com/EN/Brand/Intro
4Het Franse ministerie van Economie, Financiën en Industriële en Digitale Soevereiniteit – Directoraat-Generaal Financiën: https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/KR/indicateurs-et-conjoncture.
5Samsung Electronics, about us: https://www.samsung.com/us/about-us/our-business/device-solutions/.
6Bronnen: Statista en SNE Research via Visual Capitalist, 2021: https://fr.statista.com/infographie/26562/parts-de-marche-fabricants-batteries-pour-voitures-electriques/.

Wilt u graag meer weten over onze duurzame beleggingsbenadering op de opkomende markten?

Carmignac Portfolio China New Economy A EUR Acc

ISIN: LU2295992320
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA : Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VERBONDEN AAN DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheerder is van directe invloed op het rendement van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Carmignac Emergents A EUR Acc

ISIN: FR0010149302
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RISICO VAN OPKOMENDE LANDEN: Risico dat de operationele voorwaarden en het toezicht op de "opkomende" markten afwijken van de normen die op de grote internationale beurzen gelden. Dit kan gevolgen hebben voor de beurswaarde.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Bedankt voor uw feedback!
Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is.​

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.​

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.​

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.​

Risicocategorie van het KID (Essentiële Informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.​

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.​

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. ​

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Essentiële Informatiedocument). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be.​

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.​

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid​.

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.​

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten.