Carmignac

Positief bijdragen door te beleggen in opkomende markten

 • Lengte
  7 minuten leestijd

Beleggen in opkomende markten is een keuze die veel meer beoogt dan alleen maar een financieel rendement. Gezien hun niveau van economische ontwikkeling kunnen we de sociale en ecologische vooruitgang van ontwikkelingslanden ondersteunen door in dit universum te beleggen.

Al meer dan 30 jaar onderscheidt Carmignac zich als een erkende speler in opkomende markten met een duurzame aanpak.

Carmignac, een pionier op de opkomende markten

Meteen na de oprichting in 1989 was Carmignac een van de eerste spelers op de opkomende markten.

Door de jaren heen hebben we een gedifferentieerde en unieke aanpak kunnen ontwikkelen om kansen in de markt te signaleren. Zo hebben we in dit universum een solide expertise opgebouwd die aan de basis staat van een reeks gespecialiseerde fondsen met nieuwe rendementsbronnen en een bredere diversificatie, verspreid over alle activaklassen.

Deze geschiedenis, in combinatie met het vertrouwen van onze partners, heeft ertoe geleid dat onze expertise in opkomende markten nu goed is voor bijna 7 miljard euro aan beheerd vermogen1.

Onze positionering ten aanzien van ESG

De integratie van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en behoorlijk bestuur (Environmental, Social en Governance, ESG) is gezien de financiële materialiteit van ESG naar onze mening noodzakelijk om de risico's op passende wijze te beheren.

Bovendien zijn we ervan overtuigd dat het onze verantwoordelijkheid is om op lange termijn een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij en het milieu, waarbij waardecreatie voor onze cliënten centraal staat. Daarom hebben we in onze analyse altijd al ESG-factoren geïntegreerd. We hebben bijvoorbeeld nooit belegd in de tabaks- of wapensector.

De afgelopen jaren hebben we echter onze aanpak* aangescherpt en onze duurzame beleggingsfilosofie geformaliseerd:

Carmignac

Bron: Carmignac, december 2022. *Niet alle fondsen en emittenten vallen hieronder. Meer informatie is te vinden op: https://www.carmignac.nl/nl_NL/responsible-investment/verantwoord-beleggen-4720. **Naar aanleiding van artikel 173 van de Franse energietransitiewet.

Als onafhankelijk belegger met sterke overtuigingen hebben we ervoor gekozen ons te concentreren op drie belangrijke ESG-thema's, die aansluiten op het DNA van Carmignac: Klimaat, Emancipatie en Leiderschap. Momenteel is meer dan 90%2 van ons vermogen ingedeeld in de categorieën 'Artikel 8' of 'Artikel 9' van de SFDR3.

Onze overtuigingen in de opkomende landen als afspiegeling van onze duurzame aanpak

Onze keuze voor duurzaam beleggen komt ook tot uiting in onze benadering van de opkomende markten. Om de specifieke risico's van opkomende landen beter te begrijpen, combineren onze beheerteams hun analyse van fundamentele factoren met een analyse van niet-financiële criteria. Terwijl we ons concentreren op de interpretatie van de macro-economische kerncijfers van elk effect en op bedrijfsbezoeken op locatie om ons onderzoek te vervolledigen, integreren we in de kern van ons proces onze intern ontwikkelde ESG-analysetool START4 om een uniek menselijk inzicht te verkrijgen en om met bedrijven een dialoog te voeren over essentiële indicatoren.

Naast deze voorbereidende stap hebben we onze duurzaamheidsaanpak ook verdiept via een aantal specifieke benaderingen. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze fondsen van aandelen uit opkomende landen een positieve impact hebben op de maatschappij en het milieu, met name door onze beleggingen af te stemmen op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties. Een aantal SDG's heeft namelijk vooral betrekking op opkomende landen, omdat 'Geen armoede', 'Geen honger' en 'Betaalbare en duurzame energie' verwijzen naar problemen waar in ontwikkelde landen vaak al oplossing voor zijn.

Wat onze beleggingen in obligaties uit opkomende landen betreft, hebben we met name een eigen ESG-scoretool voor staatsobligaties geïmplementeerd en in het bijzonder een model voor staatsobligaties uit opkomende landen. Zo kunnen we met onze dynamische analyse het positieve traject van ontwikkelingslanden ten aanzien van de pijlers E, S en G beoordelen, evenals de inherente risico's. Voor elke pijler richten we ons op kwalitatieve gegevens, zoals het aandeel hernieuwbare energie voor de milieudimensie, het bbp per hoofd van de bevolking voor de sociale dimensie en mensenrechten voor wat betreft behoorlijk bestuur.

Verder zijn we overtuigd van de doorslaggevende rol van opkomende landen op het gebied van verantwoord beleggen. De energietransitie kan niet plaatsvinden zonder de opkomende landen, die nu daadwerkelijk op de voorgrond zijn getreden als belangrijke spelers op het gebied van innovatie en groene technologieën, zoals China, Zuid-Korea en India.

Investeringen in de energietransitie in 2021 (in miljard USD)

Carmignac

Bron: Carmignac, BNEF, Bloomberg, 31/12/2021

Bij Carmignac hebben we onze pionierspositie op de opkomende markten en onze ESG-benadering gecombineerd om complementaire en duurzame beleggingsoplossingen te bieden:

 • Carmignac Emergents

  Carmignac

  Aandelenstrategieën

  Veelbelovende kansen grijpen in het universum van aandelen uit opkomende landen via een duurzame aanpak

 • Carmignac Portfolio China New Economy

  Carmignac

  Aandelenstrategieën

  Inspelen op het groeipotentieel van de nieuwe Chinese economie

 • Carmignac Portfolio EM Debt

  Carmignac

  Vastrentende strategieën

  Op flexibele wijze kansen grijpen op de obligatiemarkten van opkomende landen

 • Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

  Carmignac

  Gediversifieerde strategieën

  Een kant-en-klare duurzame oplossing, gericht op de opkomende markten

Beleggen in opkomende markten is dus niet alleen een bron van rendement en diversificatie, maar ook een mogelijkheid om duurzaam te beleggen.

1Bron: Carmignac, per 31/01/2023.
2Bron: Carmignac, per 31/01/2023.
3De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) of Verordening (EU) 2019/2088 is een Europese verordening die van vermogensbeheerders verlangt dat zij hun fondsen categoriseren naar met name: 'Artikel 8', voor fondsen die ecologische of sociale kenmerken promoten, 'Artikel 9', voor fondsen die duurzaam beleggen met meetbare doelstellingen, of 'Artikel 6', voor fondsen die niet noodzakelijkerwijs een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Ga voor meer informatie naar: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.
4In het exclusieve ESG-systeem START worden de ESG-indicatoren van de belangrijkste aanbieders van marktgegevens gecombineerd en gecumuleerd. Door een gebrek aan standaardisatie en doordat beursgenoteerde ondernemingen onvoldoende rapporteren over bepaalde ESG-indicatoren, is het niet mogelijk om alle relevante indicatoren in overweging te nemen. START biedt een gecentraliseerd systeem waarmee Carmignac analyses en inzichten genereert over elk van de onderzochte bedrijven, ook als de gecumuleerde externe gegevens onvolledig zijn. Lees voor meer informatie ons ESG-integratiebeleid op onze website: https://carmidoc.carmignac.com/SRIIP_NL_nl.pdf.

Opkomende markten

Op weg naar Azië

Meer lezen

Carmignac Emergents A EUR Acc

ISIN: FR0010149302
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RISICO VAN OPKOMENDE LANDEN: Risico dat de operationele voorwaarden en het toezicht op de "opkomende" markten afwijken van de normen die op de grote internationale beurzen gelden. Dit kan gevolgen hebben voor de beurswaarde.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Carmignac Portfolio China New Economy F EUR Acc

ISIN: LU2295992676
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA : Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VERBONDEN AAN DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheerder is van directe invloed op het rendement van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Carmignac Portfolio EM Debt A EUR Acc

ISIN: LU1623763221
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

OPKOMENDE LANDEN : De netto-inventariswaarde van het compartiment kan sterk variëren vanwege de beleggingen in de markten van de opkomende landen, waar de koersschommelingen aanzienlijk kunnen zijn en waar de werking en de controle kunnen afwijken van de normen op de grote internationale beurzen.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds./size]

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc

ISIN: LU0592698954
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

RISICO VAN OPKOMENDE LANDEN: Risico dat de operationele voorwaarden en het toezicht op de "opkomende" markten afwijken van de normen die op de grote internationale beurzen gelden. Dit kan gevolgen hebben voor de beurswaarde.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is.​

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.​

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.​

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.​

Risicocategorie van het KID (Essentiële Informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.​

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.​

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. ​

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Essentiële Informatiedocument). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be.​

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.​

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid​.

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.​

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten.