De grote vraag beantwoorden: Hoe omgaan met onzekerheid?

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  1 minuten leestijd

Dit is een vraag die iedereen bezighoudt en die niet kan worden genegeerd wanneer het zijn missie is om het spaargeld van hun klanten te laten groeien. Luister naar de podcast met Didier Saint-Georges, lid van het Strategic Investment Committee, die u enig inzicht geeft in het onderwerp.

Complexiteit kan worden beheerd. Dat is in feite precies wat u vaak in staat stelt om u te onderscheiden van de massa wanneer u verantwoordelijk bent voor de besparingen van uw clienten.

Aanstaande virtuele evenement

Wilt u meer weten over hoe we de complixiteit aanpakken en tegelijkertijd onze overtuigingen op de lange termijn intact houden?

Registreer u hier voor ons aanstaande virtuele evenement gewijd aan Carmignac Patrimoine met onze Fund Managers Rose Ouahba, David Older and Keith Ney, gemodereerd door Kevin Thozet, Portfolio Advisor.

Het evenement vindt plaats op 22 Juni om 10:00 CET en wordt gehouden in het frans, engels, spaans, italiaans en duits.

 • Rose Ouahba
  Head of Fixed Income & Fund Manager
 • David OLDER
  Head of Equities & Fund Manager
 • Keith NEY
  Fund Manager

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

ISIN: FR0010135103
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.