Carmignac

Verdient China in 2023 een plaats in uw kernportefueille?

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    5 minuten leestijd

Onlangs werden de Chinese financiële markten opgeschud door aanzienlijke volatiliteit als gevolg van snoeiharde optredens van beleidsmakers, geopolitieke spanningen en een economische vertraging door het strikte zero-covidbeleid. Maar met 2023 – het Jaar van het Waterkonijn, een symbool voor onder meer vrede en een terugkeer naar normaal – zou er wel eens een nieuw hoofdstuk kunnen aanbreken voor Chinese aandelen vol aantrekkelijke kansen, in het bijzonder in consumptiegerichte sectoren.

Carmignac

Chinese aandelen noteerden in 2020 een gezond rendement, maar kwamen in 2021 en 2022 vervolgens in een duikvlucht terecht toen buitenlandse beleggers verontrust werden door verschillende beleidsbeslissingen en andere ontwikkelingen, zoals strengere regelgeving voor bepaalde sectoren, de financiële storm waarin vastgoedgigant Evergrande verzeild is geraakt, en strengere transparantieverplichtingen voor Chinese bedrijven met een Amerikaanse beursnotering. Om nog maar te zwijgen van het onverbiddelijke zero-covidbeleid in het land en de vrees dat China een inval in Taiwan op touw zou zetten, in de voetsporen van Rusland.

2023 is echter goed op weg om hét jaar te worden waarin de Chinese economie en financiële markten normaliseren, wat de aandelen uit het land aantrekkelijk zou maken voor beleggers. Hier doen we uit de doeken waarom Chinese aandelen interessante beleggingen zijn voor internationale vermogensbeheerders.

Een rooskleuriger toekomst

Chinese activa werden de afgelopen twee jaar overspoeld door een kolossale verkoopgolf, die te wijten was aan vijf risicofactoren: strenger toezicht, vooral op grote internetbedrijven, een vastgoedcrisis, het zero-covidbeleid, de plaatselijke politiek en de Chinees-Amerikaanse spanningen.

De eerste vier factoren zijn allemaal afgekoeld: Beijing heeft het beleid namelijk naar eigen zeggen voldoende aangescherpt en heeft intussen zelfs zijn steun uitgesproken voor de particuliere sector, de internetgiganten en de vastgoedsector. Bovendien heeft de Chinese overheid sinds het partijcongres in oktober concrete wijzigingen doorgevoerd. Op 8 januari werd het zero-covidbeleid opgeheven en werd de Chinese economie heropend – ietwat abrupt, maar die beleidsomslag was hard nodig en is goed nieuws voor het land én voor de rest van de wereld.

De geopolitieke spanningen met de VS zijn echter niet verdwenen: de twee landen blijven hoogstwaarschijnlijk voor langere tijd elkaars rivalen. Desondanks is de relatie verbeterd sinds het gesprek van president Biden en president Xi Jinping op de G20-top van november in Bali. Een ander bemoedigend teken is het geplande bezoek aan China van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, met zijn delegatie, die erop wijst dat er meer gesprekken op hoog niveau worden gevoerd.

Tegelijkertijd heeft de Amerikaanse toezichthouder op beursgenoteerde ondernemingen (de Public Company Accounting Oversight Board) bekendgemaakt een eerste ronde audits van Chinese bedrijven afgerond te hebben zonder incidenten en daarbij voldoende toegang verkregen te hebben tot Chinese ondernemingen om ze te kunnen inspecteren. Het risico dat de notering van Chinese bedrijven op Amerikaanse beurzen wordt ingetrokken, wordt hierdoor op zijn minst tot 2025 uitgesteld.

Bovendien maken we uit recente verklaringen van Amerikaanse instanties op dat de kans steeds groter wordt dat het intrekken van noteringen helemaal kan worden voorkomen. Dit nieuws kwam precies toen toonaangevende Chinese beleidsmakers op de Central Economic Work Conference (het grootste economische congres van het land) aankondigden dat het stimuleren van de binnenlandse vraag in 2023 een prioriteit zou worden.

Aangezien de Chinese economie eerder dan verwacht is heropend, het beleid stapsgewijs verder wordt versoepeld en de overheid de schouders duidelijk onder het stimuleren van de groei heeft gezet, verwachten we dat de Chinese economie in 2023 weer helemaal op stoom zal komen, hoewel de snelheid van de heropening op korte termijn wat problemen kan opleveren. We verwachten vooralsnog dat de bbp-groei vanaf het tweede kwartaal gaat oplopen en over het volledige jaar op zo'n 5,0% zal uitkomen. Daarmee lijkt China de enige grote economie te worden die een toename van de bbp-groei kan noteren.

Carmignac

Optimistische groeivooruitzichten dankzij binnenlandse vraag

De consumentenbestedingen lijden waarschijnlijk in het eerste deel van het jaar onder de opflakkering van het aantal coronabesmettingen, maar naar verwachting wordt de situatie al in het tweede kwartaal beter: de nationale overheid komt dan namelijk met stimuleringsmaatregelen voor de groei en de consumptie. De consumentenbestedingen zullen waarschijnlijk ook groeien door:

  • Hogere bestedingen van huishoudens dankzij spaaroverschotten. Chinese huishoudens hebben momenteel een spaaroverschot van bijna 18 biljoen renminbi (2,5 biljoen euro), waarvan RMB 4 biljoen bij elkaar is gespaard sinds 2020, vooral vanwege de zware lockdowns.

  • Een herstel op de arbeidsmarkt. Bijna één op de vijf banen in China is gevoelig voor corona omdat fysiek contact ervoor noodzakelijk is. Dit betekent dat het einde van het zero-covidbeleid en de volledige economische heropening van China waarschijnlijk leiden tot een opleving van zowel het aanbod (banen) als de vraag (consumentenbestedingen). En op zijn beurt zou dit een heropleving van de bestedingen van huishoudens veroorzaken.

Andere bronnen van structurele groei voor de Chinese binnenlandse vraag zijn de bevolking van 1,4 miljard, een bbp per hoofd van de bevolking van ruim USD 12.500, een groeiend cijfer voor bestedingen van huishoudens en een vijfvoudige toename van de totale bestedingen van huishoudens tussen 2005 en 2020. Als we de bestedingen van huishoudens als percentage van het bbp weergeven, valt op dat de consumentenbestedingen in China, vooral in landelijke gebieden, veel stijgingspotentieel hebben. De bestedingen van huishoudens liggen in China op 54,3% van het bbp – relatief laag in vergelijking met andere grote opkomende landen en met ontwikkelde landen (in de VS bedraagt het bijvoorbeeld 82,6%), 1wat impliceert dat er ook hier veel stijgingspotentieel is.

Al deze factoren wijzen erop dat we een aanhoudende stijging van de Chinese consumentenbestedingen kunnen verwachten. Hierdoor kunnen Chinese bedrijven uit consumptiegerichte sectoren zich op hun beurt verheugen op jarenlange omzetgroei.

Carmignac

Nog drie argumenten voor chinese aandelen

De markt is enorm, maar nog slecht vertegenwoordigd en impopulair in portefeuilles

De Chinese aandelenmarkt – inclusief A-aandelen, H-aandelen, ADR's en S-aandelen – heeft een totale marktkapitalisatie van USD 19 biljoen2 – alleen de Amerikaanse markt is groter – en telt ruim 6.000 beursgenoteerde ondernemingen. Beleggers kunnen het zich niet meer veroorloven om deze markt links te laten liggen.

Maar ondanks de omvang en het momentum van deze markt, zijn Chinese aandelen nog altijd slecht vertegenwoordigd in beleggingsportefeuilles en internationale aandelenindexen. De MSCI All Country World Index bestaat slechts voor 3,6% uit Chinese aandelen, terwijl Amerikaanse bedrijven goed zijn voor 60,4% en Japanse voor 5,6%. De portefeuille van de gemiddelde buitenlandse belegger bevat een onderwogen positie van 4% in Chinese binnenlandse aandelen.

Chinese bedrijven zijn aantrekkelijk gewaardeerd

Dankzij de verwachtingen voor de heropening is de MSCI China Index weliswaar al 35% gestegen sinds het dieptepunt in oktober3, maar wij geloven nog altijd in het potentieel van China vanwege de aantrekkelijke waarderingen. De MSCI China Index noteert een koers-winstverhouding (K/W of P/E, naar het Engels) van rond de 11, iets lager dan het gemiddelde over tien jaar, terwijl wereldwijde aandelen een K/W van ongeveer 15 hebben.

Daarnaast zien we een stijgende lijn in de winstcijfers. In tegenstelling tot de VS, waar zwakke bedrijfswinsten verwacht worden, kan het Chinese bedrijfsleven zich waarschijnlijk voorbereiden op een stijging van de winsten. De meeste Chinese ondernemingen hebben de afgelopen drie jaar het mes in hun uitgaven gezet, waardoor we voor 2023 een winstherstel kunnen verwachten als de omzet gaat groeien.

China biedt diversificatiemogelijkheden

Chinese aandelen kunnen een doeltreffend diversificatiemiddel zijn voor de regionale blootstelling van een portefeuille, gezien hun lage correlatie met andere aandelenmarkten (in het bijzonder binnenlandse A-aandelen).

Carmignac

Bovendien wordt de Chinese samenleving met de dag digitaler, stedelijker, innovatiever en meer gericht op duurzaamheid – structurele veranderingen waar beleggers heel goed op kunnen inspelen met thematische beleggingen. We zien met name wezenlijke kansen in vier kerngebieden van de nieuwe economie: 1) industriële en technologische innovatie; 2) gezondheidszorg; 3) ecologische transitie; en 4) hoogwaardiger consumptiepatroon. Vooral dit laatste thema kan het uitstekend doen in 2023, aangezien Chinese huishoudens een recordbedrag aan spaargeld hebben.

Carmignac

Na twintig zware maanden is 2023 mogelijk het startschot van een nieuw begin voor de Chinese financiële markten. Het is slechts een kwestie van tijd voor China zal uitgroeien tot een strategische activaklasse voor internationale beleggers. Hoewel er een aantal risico's speelt die we niet uit het oog willen verliezen (zoals een potentiële opflakkering van het aantal coronabesmettingen of geopolitieke ontwikkelingen), geloven we dat veel ervan verzacht kunnen worden door actief portefeuillebeheer. Wij van Carmignac zijn ervan overtuigd dat de aantrekkelijkste beleggingskansen, zeker op de duizelingwekkende Chinese aandelenmarkt, alleen te vinden zijn met een selectieve benadering die niet aan een benchmark gebonden is. En precies daarom zijn onze Chinese beleggingen geconcentreerd rond onze stelligste overtuigingen, die afwijken van de posities in de belangrijkste Chinese aandelenindexen.

1Bron: Wereldbank, definitieve consumentenbestedingen als percentage van het bbp (https://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.TOTL.ZS?locations=CN)
2Bron: Bloomberg, CICC Research, 2022
3Bron: Bloomberg, rendement van de MSCI China Index in USD tussen 31/10/2022 en 30/12/2022

Bedankt voor uw feedback!
Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is.​

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.​

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.​

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.​

Risicocategorie van het KID (Essentiële Informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.​

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.​

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. ​

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Essentiële Informatiedocument). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be.​

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.​

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid​.

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.​

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten.