Carmignac

Opkomende markten: Latijns-Amerika in de kijker

Hoofdstuk 2

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  7 minuten leestijd

Tweecijferige obligatierente en in 2022 duidelijk beter presterende aandelenmarkten dan andere opkomende landen1: Latijns-Amerika verdient dit jaar wellicht de aandacht van beleggers.

De financiële markten stonden afgelopen jaar wereldwijd in rep en roer, maar er doken ook nieuwe kansen op, met name op de opkomende markten. In ons vorige hoofdstuk maakten we kennis met de markten in Azië, maar ook enkele Latijns-Amerikaanse landen staan er goed voor.

Latijns-Amerika: een markt met een sterk potentieel

Als belangrijke exporteur van grondstoffen komt Latijns-Amerika in beeld als nieuwe leverancier voor importerende landen nu door de verwoestende oorlog in Oekraïne een rem heeft gezet op de aanvoer vanuit Rusland. Ook de heropening van China, een van de belangrijkste importeurs en handelspartners van de regio, zal de economische bedrijvigheid in Latijns-Amerika, onder meer in Chili en Brazilië, sterk aanzwengelen.

Tegelijk bieden de politieke spanningen tussen China en de Verenigde Staten andere landen de kans om zich weer in de kijker te werken. Die spanningen tussen beide grootmachten zet de herstructurering van toeleveringsketens die in de nasleep van de pandemie op gang kwam, extra kracht bij. Zuid-Amerikaanse landen, in het bijzonder Mexico, profiteren daarvan.

De meeste centrale banken in de regio hebben bovendien laten zien de inflatie actief te kunnen beheren. Terwijl in de ontwikkelde landen het monetaire beleid verder wordt verkrapt, beginnen sommige Latijns-Amerikaanse economieën te vertragen. Die zullen naar verwachting dan ook als eersten hun rente, die momenteel bijzonder hoog is, gaan verlagen.

In dat gunstige klimaat biedt de regio, die bovendien steun krijgt van betere economische kerncijfers en de aantrekkende grondstoffencyclus, vandaag een aantrekkelijk rendement in verschillende activaklassen voor wie over de nodige flexibiliteit beschikt om die kansen te grijpen.

Bij Carmignac hebben we meer bepaald twee landen geïdentificeerd die beleggers naar onze mening wat van naderbij moeten bekijken.

De aantrekkingskracht van Brazilië

Carmignac

Brazilië is een economisch zwaargewicht en de grootste markt van Latijns-Amerika. Het heeft alle troeven in handen om van de nieuwe geopolitieke wereldorde te profiteren. Als belangrijk exporteur van soja, ijzererts en aardolie heeft het in 2022 een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de wereldwijde consumptie en mede dankzij de hoge grondstoffenprijzen stevige groeicijfers neergezet. Die trend zet zich in 2023 wellicht voort, al weegt de vertragende wereldeconomie wel op de groeivooruitzichten.

Brazilië zal ook profiteren van de heropening van China, de belangrijkste handelspartner van het land. In 2021 tekende de tweede economie ter wereld namelijk nog voor meer dan een derde van de Braziliaanse export. Dat de vraag vanuit China aantrekt, kan goed nieuws zijn voor de Braziliaanse aandelenmarkten, die vandaag aantrekkelijk gewaardeerd zijn.

De monetaire verkrapping is in Brazilië ook al ver gevorderd. De inflatie piekte in april 2022 op 12,1% – het hoogste niveau in bijna twintig jaar – en viel vervolgens terug tot 5,8% in december 20222 . Dat is nog altijd meer dan het streefdoel van 3,25% van de centrale bank, maar Brazilië zou niettemin een van de eerste landen kunnen zijn die opnieuw een verruimender beleid gaan voeren. Aangezien de richtrente er nu 13,75% bedraagt, biedt het dus een bijzonder interessant rendement voor obligatiebeleggers:

 • Met een tienjaarsrente van meer dan 10%, aanzienlijk meer dan in de Verenigde Staten, bieden Braziliaanse staatsobligaties in lokale valuta beleggers een buitengewoon aantrekkelijke reële rente – een van de hoogste ter wereld – én een kans om op korte termijn te profiteren van een stijging van de Braziliaanse real.

 • Als belangrijk financieel knooppunt in Latijns-Amerika heeft Brazilië ook mooie kansen te bieden op het vlak van bedrijfsobligaties, zoals B3, de beurs voor Braziliaanse uitgiften.

 • WIST U DAT?

  Op basis van onze sinds 2015 ontwikkelde expertise in obligaties uit opkomende landen hebben wij in 2017 een fonds opgericht dat zich volledig op die activaklasse toelegt, Carmignac Portfolio EM Debt.

De industriële troeven van Mexico

Carmignac

De Mexicaanse economie groeit in 2023 naar verwachting met 1,7%3 , vooral dankzij de binnenlandse consumptie en de handel met belangrijke partners, zoals de Verenigde Staten.

Het draconische beleid waarmee de Chinese overheid de coronacrisis te lijf is gegaan en de spanningen in de toeleveringsketens die daardoor zijn ontstaan, hebben de handelsstromen wereldwijd ingrijpend veranderd. Om de aanvoer te diversifiëren, richten de belangrijkste importregio's – Europa en uiteraard de Verenigde Staten – de blik op minder veraf gelegen landen, een fenomeen dat bekendstaat als nearshoring. Zo verhuist Europa productieactiviteiten naar Oost-Europa, terwijl de Verenigde Staten massaal aanvoerlijnen verleggen naar Mexico.

Dat ligt niet alleen geografisch dichtbij, beide landen hebben in de loop der jaren ook de economische banden aangehaald. In 2020 waren de Verenigde Staten met bijna 34% de belangrijkste leverancier van directe buitenlandse investeringen in Mexico4. Handelsakkoorden zoals de USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement) verlenen Mexico een bevoorrechte toegang tot de Noord-Amerikaanse markt en creëren een vrijhandelszone. De oplopende politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en China hebben de nearshoring ten gunste van Mexico alleen maar verder aangewakkerd.

Wat obligaties betreft is de Mexicaanse centrale bank weliswaar later begonnen met het verhogen van de rente, maar bedraagt de richtrente er vandaag niettemin 11%5. Nu de kerncijfers van het land over het algemeen een stijgende lijn vertonen, is Mexico een interessante emittent.

Tegen die achtergrond zien wij aantrekkelijke kansen op de Mexicaanse aandelen- en obligatiemarkten om op de positieve ontwikkelingen in te spelen:

 • Wat de aandelenmarkt betreft, profiteert de bank Grupo Banorte van de toenemende nearshoring en aantrekkelijke groeivooruitzichten in de nog niet volgroeide Mexicaanse markt.

 • De obligatiemarkten bieden als gevolg van de strijd van de centrale bank tegen de inflatie een bijzonder aantrekkelijke reële rente, met name op uitgiften in lokale valuta, met een tienjaarsrente van bijna 10%.

 • WIST U DAT?

  Ons fonds Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine kan flexibel beleggen in de verschillende activaklassen op de opkomende markten: aandelen, obligaties en valuta's.

Naast Brazilië en Mexico zijn er nog andere Latijns-Amerikaanse landen die economisch de wind in de zeilen hebben en grondstoffen produceren die de wereldeconomie nodig heeft. Chili is bijvoorbeeld 's werelds grootste exporteur van koper en produceert lithium, twee essentiële grondstoffen voor de energietransitie.

Latijns-Amerika is niet het enige continent dat de grondstoffen produceert die de wereld nodig heeft. In het derde en laatste hoofdstuk in deze reeks over de opkomende markten leest u volgende maand meer over de kansen die de opkomende landen van Europa, het Midden-Oosten en Afrika bieden.

Wilt u graag meer weten over onze duurzame beleggingsbenadering op de opkomende markten?

1Bron: Index factsheet, MSCI Emerging Markets Latin America Index (USD), per 28/02/2023: https://www.msci.com/documents/10199/5b537e9c-ab98-49e4-88b5-bf0aed926b9b
2Bron: ministerie van Economie, Economisch overzicht Brazilië, week van 5 tot 12 januari 2023.
3Bron: IMF, 2022.
4Bron: IMF.
5Bron: Banxico, februari 2023.

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc

ISIN: LU0592698954
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

RISICO VAN OPKOMENDE LANDEN: Risico dat de operationele voorwaarden en het toezicht op de "opkomende" markten afwijken van de normen die op de grote internationale beurzen gelden. Dit kan gevolgen hebben voor de beurswaarde.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Carmignac Portfolio EM Debt A EUR Acc

ISIN: LU1623763221
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

OPKOMENDE LANDEN : De netto-inventariswaarde van het compartiment kan sterk variëren vanwege de beleggingen in de markten van de opkomende landen, waar de koersschommelingen aanzienlijk kunnen zijn en waar de werking en de controle kunnen afwijken van de normen op de grote internationale beurzen.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds./size]

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Bedankt voor uw feedback!
Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is.​

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.​

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.​

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.​

Risicocategorie van het KID (Essentiële Informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.​

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.​

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. ​

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Essentiële Informatiedocument). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be.​

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.​

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid​.

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.​

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten.