[Background image] [CI] Blue sky and buildings

Carmignac Investissement: het thema disruptie

 • Auteur(s)
  David Older
 • Gepubliceerd
 • Lengte
  3 minuten leestijd

Welke sporen zal deze onvoorspelbare gebeurtenis in de aandelenmarkten achterlaten?

1. Deze gezondheidscrisis heeft duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar de aandelenmarkten zijn
Door het uitzonderlijke monetaire beleid is de volatiliteit de afgelopen jaren kunstmatig laag gebleven, maar zijn veel beleggers uitgeweken naar risicovolle activa, wat hen kwetsbaarder heeft gemaakt. Daardoor kon de paniek die ontstond door de abrupte vraagdaling tot een algehele val van de beurskoersen leiden.

2. De verregaande maatregelen die zijn aangekondigd, zijn geen stimuleringsmaatregelen
Hoewel de centrale banken en overheden met hun toezeggingen de markten hebben weten te kalmeren, zal de steun vooral worden gebruikt om de inkomstenderving te ondervangen, niet om de economie weer aan te zwengelen. De negatieve impact van deze crisis op de economie en de bedrijfswinsten zou wel eens groter en langduriger kunnen zijn dan op dit moment in de koersen ingeprijsd is.

3. Afgezien van de impact op de bedrijfswinsten zullen twee drijvende krachten van de aandelenmarkten worden verzwakt
De inkoop van eigen aandelen, de voornaamste motor voor de Amerikaanse beurzen in de laatste jaren, zakt in elkaar. Het merendeel van de aangekondigde plannen is inmiddels afgeblazen. Bovendien worden sommige bedrijven, vooral in Europa, gedwongen tot afzien van hun dividendbetalingen.

4. Deze crisis zal gevolgen van meer structurele aard hebben, vooral voor de consumptiepatronen
De nieuwe gewoontes die wij ons eigen maken in de uitzonderlijke omstandigheden waarin wij nu leven, kunnen leiden tot een versnelling van bepaalde structurele trends, zoals de digitale transformatie. In de komende maanden/jaren kunnen allerlei sectoren, zoals de distributie (waaronder levensmiddelen), de gezondheidszorg of de amusements- en gamesector de vruchten hiervan plukken.Disruptieve thema’s bij Carmignac Investissement

Vanwege dit zeer onstabiele groeiklimaat concentreren wij de aandelenportefeuille op bedrijven waarvan het groeiprofiel nauwelijks gevoelig is voor de macro-economische context. Deze zijn voornamelijk te vinden in de sectoren technologie, gezondheidszorg en consumptie.

Wij proberen van de algemene daling van de aandelenmarkten te profiteren om onze posities te versterken. ‘Niet duur’ betekent echter niet automatisch ‘aantrekkelijk’. Wij beleggen daarom uitsluitend in de meest robuuste bedrijven, want het beursklimaat zal de komende maanden bijzonder onzeker blijven.

De kern van onze portefeuille blijft blootgesteld aan de disruptieve thema’s die gepaard gaan met veranderingen in gewoontes, en die in sommige gevallen worden versneld door de inperkingsmaatregelen:

  • E-commerce
   Vanwege de beperking van de bewegingsvrijheid heeft het online-winkelen een hoge vlucht genomen. Mensen hebben niet alleen kennis kunnen maken met deze nieuwe manier van winkelen, maar zullen deze in de toekomst waarschijnlijk ook blijven gebruiken.


  • Fintechs
   Vanwege de voorzorgsmaatregelen om het fysieke contact in met name winkels te beperken, is het gebruik van elektronisch betalen toegenomen, wat de opmars van fintechs ondersteunt.

  • Amusement
   In de huidige omstandigheden hebben de leveranciers van videogames en streamingplatforms de wind mee. Zodoende hebben wij onze positie in die sectoren versterkt. Deze trend schept ook goede vooruitzichten voor clouddiensten, software en halfgeleiders.


  • Gezondheidszorg
   De gezondheidszorg, een sleutelsector in onze portefeuille, maakt een zeer interessante, belangwekkende ontwikkeling door op het gebied van biotechnologie en de ontwikkeling/productie van vaccins.


De TOP 5 van onze 3 hoofdthema’s


De verbonden consument
OndernemingenThematischActiva
JD.COM INCe-commerce3,9%
AMAZON.COM INCe-commerce3,7%
NINTENDO CO LTDVideogames2,3%
58.COMe-commerce2,0%
SEA LTDe-commerce1,7%
Digitalisering
OndernemingenThematischActiva
FACEBOOK INCBig data3,9%
ALPHABET INCBig data3,9%
INTERCONTINENTAL EXCHANGEFintech3,0%
SALESFORCE.COMCloud & software2,3%
GODADDY INC - CLASS AConnectiviteit2,3%
Demografische en maatschappelijke veranderingen
OndernemingenThematischActiva
ANTHEM INCGezondheidszorgdiensten2,3%
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-AGezondheid/welzijn1,8%
SANOFI-AVENTISGezondheid/welzijn1,7%
CENTENE CORPGezondheidszorgdiensten1,4%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INCGezondheid/welzijn1,3%

Carmignac Investissement

ISIN:
Risico-indicator

Het Risico-indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VERBONDEN AAN DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheerder is van directe invloed op het rendement van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

[Scale risk] 5/5 years_NL