Carmignac

Carmignac Portfolio Emergents : Brief van de Fondsbeheerders

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  7 minuten leestijd
 • +20%
  Relatief rendement van Carmignac Portfolio Emergents F EUR Acc Acc over 5 jaar

  ten opzichte van de referentie-indicator, de MSCI Emerging Markets NR Index.1

 • 1ste
  kwartiel van zijn Morningstar-categorie

  Carmignac P. Emergents wordt gerangschikt in het eerste kwartiel van zijn Morningstar-categorie (Global EM Equity) op basis van zijn rendement, de Sortino-ratio en de informatieratio over 3 en 5 jaar.

 • 100%
  van de aandelenbeleggingen van het fonds heeft een positieve impact op het milieu en/of de samenleving

  (met uitzondering van contanten) via de producten en diensten die de uitgevende bedrijven produceren (gemeten op basis van de afstemming ervan op de Duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN). 2

Carmignac Portfolio Emergents1 is in het eerste kwartaal van 2023 met 5,00% gestegen, tegenover 2,10% voor de referentie-indicator. 3Deze winst kwam tot stand in een context waarin aandelen uit opkomende markten zwak presteerden door de aanhoudende spanningen tussen de VS en China en de hoge rentetarieven.

Marktoverzicht voor de verslagperiode

Onze portefeuille profiteerde het afgelopen kwartaal van het herstel van technologieaandelen. Twee van onze beleggingen deden het bijzonder goed: Sea Ltd en MercadoLibre, toonaangevende online retailbedrijven in respectievelijk Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika. Onze onderwogen positie in India (7,0% van het fondsvermogen, tegenover 13,3% voor de referentie-indicator) was ook gunstig voor het rendement. We hadden onze blootstelling aan Indiase aandelen na het sterke koersverloop van 2022 teruggeschroefd, omdat ze naar onze mening te hoog gewaardeerd waren, en in plaats daarvan hebben we belegd in aantrekkelijkere markten en sectoren, zoals Zuid-Korea en halfgeleiders. Ook onze blootstelling aan grondstoffenexporterende landen leverde in het eerste kwartaal een positieve bijdrage aan het rendement. We hadden de geografische oriëntatie van de portefeuille verlegd van het Midden-Oosten naar Latijns-Amerika; van de grote opkomende markten presteerde Mexico (5,5% van het fondsvermogen) in het eerste kwartaal het best, voornamelijk dankzij 'nearshoring', oftewel de trend van multinationale ondernemingen om productiefaciliteiten in Mexico te bouwen, zodat goederen gemakkelijker naar de VS kunnen worden geëxporteerd. Aandelen uit het Midden-Oosten (0% van het fondsvermogen, tegenover 7,6% voor de referentie-indicator) kenden een teleurstellend kwartaal, wat eveneens toe te schrijven was aan het feit dat de waarderingen als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne op een hoog niveau liggen.

De heropening van China

De belangrijkste gebeurtenis van de eerste drie maanden van het jaar was de heropening van China nadat de regering in november 2022 een ommekeer had aangekondigd in haar zero-covidbeleid. Dat leidde er aanvankelijk toe dat de ziekte zich snel verspreidde, waardoor in december een chaotische situatie ontstond in de ziekenhuizen van het land. Maar daar stond tegenover dat de bevolking van de grote steden snel groepsimmuniteit kon opbouwen. Vervolgens hief de regering in januari bijna alle reisbeperkingen op, waardoor de economie van het land en vooral de dienstensector een impuls kreeg. Het beheerteam van het fonds kon begin maart naar China afreizen; we bezochten Hongkong, Beijing en verschillende kleinere steden om een betere indruk te krijgen van de maatschappelijke veranderingen die gaande zijn en de dynamiek van de economie van het land als geheel. Na afloop van de reis waren we iets minder optimistisch over het groeipotentieel van het Chinese bbp, gezien de desastreuze situatie op de vastgoedmarkt en het zeer lage consumentenvertrouwen als gevolg van de slechte aanpak van de pandemie door Beijing. We hebben niettemin onze posities in Chinese aandelen versterkt, omdat we denken dat ze een goed jaar tegemoet gaan. De groei van de bedrijfswinsten zal de komende twee jaar naar verwachting uitkomen op ongeveer 20% per jaar. 4China ervaart niet dezelfde inflatiedruk als de ontwikkelde landen en de situatie op de arbeidsmarkt is momenteel gunstig voor werkgevers. Bovendien injecteert de centrale bank van China liquiditeiten in het systeem en verlaagt ze de rentetarieven, in een tijd waarin de aandelenkoersen na jaren van ondermaatse prestaties op een laag niveau liggen.

Positionering per 31/03/2023

We hebben een nieuw Chinees bedrijf aan onze portefeuille toegevoegd: Meituan, de grootste aanbieder van consumentendiensten van het land met twee hoofdactiviteiten: thuisbezorging en detailhandel. Meituan heeft een dominante marktpositie in beide activiteiten en vormt een duopolie met Alibaba op de markt voor thuisbezorging, en met ByteDance – het moederbedrijf van TikTok – in de detailhandel. Meituan werd getroffen door het harde optreden van Beijing tegen technologiebedrijven in 2021-2022, maar dat beleid behoort nu tot het verleden en Meituan staat klaar om te profiteren van de heropening van de Chinese economie.

In Brazilië hebben we onze belegging in B3, een exploitant van Braziliaanse aandelen-, obligatie- en derivatenbeurzen, van de hand gedaan. Zoals de meeste beursexploitanten heeft B3 feitelijk een monopoliepositie op zijn markt. De Braziliaanse centrale bank heeft echter aangekondigd dat het de concurrentie wil bevorderen, wat erop duidt dat de inkomsten van het bedrijf onder druk kunnen komen te staan. Met de opbrengst van de verkoop van B3 hebben we een nieuwe positie ingenomen in Equatorial. Equatorial heeft in verschillende Braziliaanse staten distributieovereenkomsten voor stroomvoorziening gesloten en heeft zich onlangs gediversifieerd naar sanitaire voorzieningen, waar het rendement op concessieovereenkomsten een aanzienlijke spread biedt ten opzichte van het rendement op staatsobligaties. Onze blootstelling aan de Braziliaanse nutssector bedraagt nu 7,0% van het fondsvermogen (per 31 maart 2023). De reële rente op Braziliaanse staatsobligaties is ruim 6% en deze nutsbedrijven bieden een gemiddelde spread van meer dan 6 procentpunten – en zelfs 9 punten voor Eletrobras vanwege het bijbehorende politieke risico5.

We hebben nu een sterk geconcentreerde portefeuille met 35 posities. De tien grootste posities maken 51,3% van het fondsvermogen uit. Deze hoge concentratie is ontstaan doordat we ons in dit uiterst onzekere marktklimaat steeds meer focussen op onze sterkste overtuigingen. We zijn van mening dat de hoge kwaliteit van de balansen van de bedrijven in onze portefeuille ons bescherming biedt tegen verdere rentestijgingen. Zeven van onze tien grootste posities hebben bijvoorbeeld een positieve netto-kaspositie en de enige bank op die lijst – Grupo Banorte (Mexico) – heeft een solvabiliteitsratio van 22,9%6.

Bronnen: Carmignac, Bloomberg, FactSet, BoAML, EM Advisors Group, bedrijfsgegevens per 31/03/2023

Positionering per 31/03/20237

Carmignac

1Carmignac Portfolio Emergents F EUR Acc (ISIN: LU0992626480). Risicoschaal uit het EID/KID (essentiële-informatiedocument). Risico 1 betekent niet dat de belegging zonder risico is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. In het verleden behaalde resultaten zijn niet per se een indicatie voor toekomstig rendement. Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement stijgen of dalen. Rendement na aftrek van kosten (exclusief eventueel door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten). Rendement in EUR per 31/03/2023
2Bronnen: Carmignac FactSet, per 31/03/2023
3Referentie-indicator: MSCI EM (USD) (met herbelegde netto-dividenden)
4Bronnen: Bloomberg, BoAML Research, gegevens over de marktconsensus per 31/03/2023
5Bronnen: Bloomberg, BoAML Research, bedrijfsgegevens per 31/03/2023
6Bronnen: Bloomberg, bedrijfsgegevens per 31/03/2023
7Het bedrijfseigen ESG-systeem START combineert en cumuleert de ESG-indicatoren van toonaangevende gegevensverstrekkers. Bij beursgenoteerde bedrijven ontbreekt het ten aanzien van sommige ESG-indicatoren aan standaardisatie en rapportage. Daardoor kunnen niet alle relevante indicatoren in aanmerking worden genomen. START biedt een gecentraliseerd systeem waarin de analyses en inzichten van Carmignac betreffende elk bedrijf tot uitdrukking komen, ook als de verzamelde externe gegevens onvolledig zijn. Voor meer informatie verwijzen we naar onze website.
8Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (de SFDR) "stelt geharmoniseerde regels vast voor de verstrekking van informatie over duurzaamheid met betrekking tot financiële producten". Meer informatie vindt u op https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj.
9Carmignac Emergents en Carmignac P. Emergents behaalden beide het Franse en Belgische MVB-label (https://www.lelabelisr.fr/en/ ; https://www.towardssustainability.be/ ; https://www.febelfin.be/nl).
10Minimaal 80% van het vermogen onder beheer van het fonds* wordt belegd in bedrijven die meer dan 50% van hun inkomsten of CAPEX halen uit bedrijfsactiviteiten die een positieve bijdrage leveren aan ten minste 1 van de 9 Duurzameontwikkelingsdoelstellingen die voor dit fonds zijn geselecteerd. Meer informatie vindt u op https://www.un.org/sustainabledevelopment/.

Carmignac Portfolio Emergents

Streven naar de meest veelbelovende kansen in het opkomende universum

Ontdek de pagina van het Fonds

Carmignac Portfolio Emergents F EUR Acc

ISIN: LU0992626480
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RISICO VAN OPKOMENDE LANDEN: Risico dat de operationele voorwaarden en het toezicht op de "opkomende" markten afwijken van de normen die op de grote internationale beurzen gelden. Dit kan gevolgen hebben voor de beurswaarde.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Carmignac Portfolio Emergents F EUR Acc

ISIN: LU0992626480
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD)
?
Year to date
Carmignac Portfolio Emergents F EUR Acc +6.45 % +3.92 % +1.73 % +19.76 % -18.22 % +25.53 % +44.91 % -10.29 % -14.35 % +9.79 % +6.47 %
Referentie-indicator +11.38 % -5.23 % +14.51 % +20.59 % -10.27 % +20.61 % +8.54 % +4.86 % -14.85 % +6.11 % +6.23 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

3 jaar 5 jaar 10 jaar
Carmignac Portfolio Emergents F EUR Acc -4.66 % +7.30 % +6.24 %
Referentie-indicator -1.88 % +2.84 % +5.66 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

Bron: Carmignac op 30/04/2024

Instapkosten : Wij brengen geen instapkosten in rekening. 
Uitstapkosten : Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten : 1,32% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen : 20,00% wanneer de aandelenklasse tijdens de prestatieperiode beter presteert dan de referentie-indicator. Het zal ook worden betaald als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatieve prestatie had. Ondermaatse prestaties worden voor 5 jaar teruggevorderd. Het werkelijke bedrag hangt af van hoe goed uw belegging presteert. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de laatste 5 jaar, of sinds de creatie van het product als dit minder dan 5 jaar is.
Transactiekosten : 0,37% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
Bedankt voor uw feedback!
Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is.​

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.​

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.​

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.​

Risicocategorie van het KID (Essentiële Informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.​

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.​

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. ​

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Essentiële Informatiedocument). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be.​

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.​

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid​.

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.​

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten.