[Background image] [CI] Blue sky and buildings

Carmignac Investissement : Brief van de Fondsbeheerder

 • Auteur(s)
  David Older
 • Gepubliceerd
 • Lengte
  5 minuten leestijd

Carmignac Investissement heeft in het derde kwartaal van 2021 een verlies geboekt van -3,48%*, terwijl de referentie-indicator1 uitkwam op +1,25%. Sinds David Older het beheer overnam van het fonds2, heeft het een stijging gerealiseerd van 78,17%, tegen 61,31% voor de referentie-indicator.

 • -3.48%
  Rendement van Carmignac Investissement

  in het derde kwartaal van 2021 voor de aandelenklasse A EUR.

 • +1.25%
  Rendement van de referentie-indicator

  in het derde kwartaal van 2021.

 • +78.17%
  Sinds David Older het fonds beheert

  vs 61.31% voor de referentie-indicator.

Beoordeling van het kwartaalresultaat

De aandelenmarkten lieten het afgelopen kwartaal gemengde resultaten optekenen. In de ontwikkelde landen kwam het positieve momentum, dat werd aangedreven door enerzijds de krachtige fiscale en monetaire stimuleringsmaatregelen in verband met de coronacrisis en anderzijds de sterke winstgroei, in september tot stilstand. Het enthousiasme van beleggers werd getemperd door de toenemende inflatiedruk en het vooruitzicht dat de post-coronagroei zal vertragen. In de opkomende landen leidde de aankondiging van de Chinese regering dat de regelgeving voor verschillende sectoren wordt aangescherpt tot een uitverkoop op de markt. In deze context liep het rendement van de verschillende sectoren en regio's uiteen, waarbij de sectoren financiële instellingen, materialen en energie van de ontwikkelde markten het best presteerden.

Als gevolg van onze Chinese posities, die in 2020 ontegenzeglijk aan de basis stonden van onze meerprestatie, loopt het rendement van het afgelopen kwartaal én van het lopende jaar achter bij de brede markt. Wij zijn ervan overtuigd dat we in de loop der jaren een expertise hebben opgebouwd in het vinden van duurzaam groeiende bedrijven en we hebben dan ook een aanzienlijke blootstelling aan die regio, die overloopt van de kansen met een sterk groeipotentieel. De nieuwsstroom van de afgelopen maanden heeft echter een negatief effect gehad op het beleggerssentiment. De Chinese overheid heeft nieuwe initiatieven en regelgeving aangekondigd met als doel de "sociale welvaart" in de brede zin van het woord te bevorderen. Enkele voorbeelden zijn het onderzoek naar het monopolistische gedrag van de grootste internetplatforms, een betere beveiliging van consumentengegevens en het garanderen van eerlijke lonen/voordelen voor tijdelijke werknemers in de sectoren e-commerce, voedselbezorging en deeltaxi's. Hoewel de initiatieven rationeel lijken, ontstond er een uitverkoop op de markt door het gebrek aan duidelijkheid over de gevolgen van deze veranderingen voor bedrijfsmodellen. Naast deze regelgevende maatregelen ontstond er door het mogelijke faillissement van Evergrande, een grote Chinese vastgoedontwikkelaar, angst voor besmetting naar andere delen van de economie. Door al deze factoren stonden Chinese aandelen het afgelopen kwartaal flink onder druk.

Ondanks de zwakke prestaties van onze blootstelling aan de Chinese markt, boekten andere posities waarvan wij sterk overtuigd zijn, goede prestaties, zoals het cloudbased-softwarebedrijf Salesforce, dat nu de grootste positie van onze portefeuille is. Het bedrijf staat symbool voor datgene wat we zoeken: duurzaam groeiende bedrijven. Het is blootgesteld aan meerdere aspecten van de digitale transformatie die we tegenwoordig in verschillende regio's en sectoren zien, met een enorm marktbereik van in totaal bijna USD 175 miljard en historisch sterke en duurzame winstvooruitzichten op termijn.3 Ook cyberbeveiligingsbedrijf SentinelOne leverde een forse bijdrage aan het rendement. Organisaties hebben te maken met nieuwe uitdagingen op beveiligingsgebied omdat de cloud en werken op afstand een must zijn geworden. Als gevolg hiervan zijn veel aandelen in de sector cyberbeveiliging omhooggeschoten en is de vraag naar beveiligingssoftware van de volgende generatie in dit nieuwe digitale tijdperk groter dan ooit. De wereldwijde uitgaven voor cyberbeveiliging zullen tegen het einde van het jaar naar verwachting meer dan USD 120 miljard bedragen en dit zal ook in de toekomst een snelgroeiende sector blijven. Hoewel we onze positie in SentinelOne hebben verkocht na het zeer sterke koersverloop van het aandeel, hebben we het Amerikaanse cyberbeveiligingsbedrijf Palo Alto Networks aan de portefeuille toegevoegd om blootstelling aan dit belangrijke thema te behouden. Sommige van onze topposities, zoals Microsoft en Alphabet, boekten ook een positief rendement.

Vooruitzichten

Een belangrijke pijler van ons beleggingsproces is het in kaart brengen van duurzame bedrijven die ondersteund worden door krachtige structurele groeitrends, zodat we beleggen in bedrijven die in verschillende economische omstandigheden goed kunnen presteren. Hierdoor kunnen we sterke kernposities opbouwen die op lange termijn beter kunnen presteren, en tegelijkertijd bedrijven mijden die structureel worden bedreigd en geen aantrekkelijk en zichtbaar groeipotentieel op lange termijn bieden. Als langetermijnbeleggers zien we de uitverkoop van Chinese aandelen als een kans en een aantrekkelijk instapmoment. In feite zou een duidelijkere regelgeving voor grote bedrijven op lange termijn constructief moeten zijn voor de Chinese markten, omdat het beleggers meer duidelijkheid verschaft over bedrijfsmodellen en een positieve impact zal hebben op de normen op het gebied van corporate governance. Selectiviteit blijft echter overheersen. We richten ons vooral op segmenten waar een negatief scenario is ingeprijsd dat naar onze mening niet gerechtvaardigd is en segmenten die volgens ons nauwelijks zijn blootgesteld aan overheidsrisico's of zelfs overheidssteun krijgen om uit te groeien tot nieuwe Chinese kampioenen, bijvoorbeeld in medicijnontwikkeling technologie of hernieuwbare energie.

Voor de komende maanden verwachten we een zwakker economisch groeimomentum doordat de begrotingssteun gaat afnemen en het monetair beleid zal worden verkrapt. Dit zal waarschijnlijk nadelige gevolgen hebben voor de winstgroei van de markt als geheel, wat gunstig zou moeten zijn voor bedrijven die profiteren van structurele thema's en waarvan de resultaten beter voorspelbaar zijn. Nu de inflatiedruk echter toeneemt, kan aandelenselectie opnieuw van cruciaal belang worden om het verschil te maken, zelfs tijdens de groeitrend.

Als een gevolg daarvan houden we een liquide aandelenportefeuille aan met voldoende spreiding over regio's, sectoren en thema's. De kernthema's in onze portefeuille zijn 1) de nieuwe consument (33%), met e-commercespelers zoals JD.com in China en Amazon, sportkledingmerken Lululemon en Puma, en luxebedrijf Hermès, 2) de digitale economie (30%), met fintechbedrijven zoals Square en Affirm, en softwarebedrijven Salesforce en Kingsoft Cloud, en transport- en maaltijdbezorgplatform Uber, 3) geavanceerde gezondheidszorg (17%), met bedrijven als het Chinese Wuxi Biologics en de Amerikaanse zorgaanbieder Anthem, en 4) klimaatverandering (6%) met de Koreaanse batterijproducent LG Chem en de Amerikaanse leverancier van zonne-energie SunRun.

De pandemie heeft als een katalysator van bestaande trends gewerkt. Online winkelen, maaltijdbezorging, digitale betalingen, flexibele werktechnologie en cloudgebaseerde infrastructuur zijn niet nieuw, maar de coronacrisis heeft het gebruik ervan enorm versneld. Bedrijven die gepositioneerd zijn om deze trends te volgen, verstoren niet alleen de gevestigde namen, maar bouwen ook hun voorsprong op sectorgenoten uit. Dat zijn de bedrijven waarin wij beleggen.

Carmignac

Bron: Carmignac, 30/09/2021.
Overige: 6.3%. Portefeuillesamenstelling kan steeds wijzigen in de toekomst zonder voorafgaande verwittiging.

1Referentie-indicator: MSCI ACWI (USD) (met herbelegde netto-dividenden).
201/01/2021
3 Bron: Bloomberg

In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijk een indicatie voor toekomstig rendement. Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. Rendement na aftrek van kosten (exclusief eventueel door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten). Sinds 01/01/2013 wordt het rendement van de referentie-indexen voor aandelen berekend op basis van herbelegging van de netto-dividenden. Bron: Carmignac, 30/09/2021 Risicoschaal uit de EBI (Essentiële Beleggersinformatie). Risico 1 betekent niet dat de belegging zonder risico is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. Een verwijzing naar een rangschikking of bekroning biedt geen garantie voor de toekomstige resultaten van de ICB's of de beheerder.

.

Carmignac Investissement

Op zoek naar de winnaars van vandaag en morgen

Ontdek de pagina van het Fonds

Carmignac Investissement A EUR Acc

ISIN: FR0010148981
Risico-indicator

Het Risico-indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VERBONDEN AAN DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheerder is van directe invloed op het rendement van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Carmignac Investissement A EUR Acc

ISIN: FR0010148981
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD)
?
Year to date
Carmignac Investissement A EUR Acc +10.39 % +1.29 % +2.13 % +4.76 % -14.17 % +24.75 % +33.65 % +3.97 % -18.33 % +18.92 % +15.17 %
Referentie-indicator +18.61 % +8.76 % +11.09 % +8.89 % -4.85 % +28.93 % +6.65 % +27.54 % -13.01 % +18.06 % +10.79 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

3 jaar 5 jaar 10 jaar
Carmignac Investissement A EUR Acc +3.24 % +11.20 % +7.30 %
Referentie-indicator +9.36 % +12.25 % +10.89 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

Bron: Carmignac op 31/05/2024

Instapkosten : 4,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten : Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten : 1,50% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen : 20,00% max. van de meerprestatie als het rendement sinds het begin van het boekjaar hoger is dan dat van de referentie-indicator en er geen minderprestatie uit het verleden meer moet worden goedgemaakt. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De schatting van de totale kosten hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar, of sinds de introductie van het product als dat minder dan vijf jaar geleden is.
Transactiekosten : 1,09% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is.​

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.​

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.​

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.​

Risicocategorie van het KID (Essentiële Informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.​

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.​

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. ​

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Essentiële Informatiedocument). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be.​

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.​

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid​.

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.​

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten.