Carmignac

Carmignac formaliseert uitsluitingsbeleid voor beleggen in de sectoren steenkool en tabak

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    1 minuten leestijd

Als actieve vermogensbeheerder streeft Carmignac ernaar om de risico's met betrekking tot governance, milieu en maatschappelijke vraagstukken vast te stellen en te beperken. Daarnaast zijn we gedreven om te helpen de uitstoot van broeikasgassen te beperken, en is Carmignac sinds 2012 ondertekenaar van de United Nations Principles for Responsible Investment.

Vandaag verhogen we onze commitment aan deze visie, door de reeds gehanteerde uitsluiting van tabaksproducenten en mijnbouw uit ons beleggingsproces te formaliseren. In het vervolg beleggen we niet in bedrijven die voor meer dan 25% van hun inkomsten afhankelijk zijn van steenkoolwinning. Deze beleggingsbeperkingen zijn van toepassing op meer dan 90% van ons totaal beheerd vermogen.

Carmignac gelooft dat ESG-integratie niet alleen kan vertrouwen op de toepassing van vaste regels. Het vinden van substantiële, langdurige, positieve effecten kan een complexe aangelegenheid zijn: de milieuvoordelen van elektrische auto's kunnen bijvoorbeeld wegvallen tegen de milieu- en maatschappelijke kosten van de winning van grondstoffen voor accu's en hun uiteindelijke verwerking tot afval.

In het licht van de initiatieven voor duurzame financiering van de Europese Commissie (maart 2018) ter ondersteuning van een duurzame milieuagenda, dringt Carmignac er bij wetgevers op aan om hun richtlijnen op een holistische wijze vorm te geven. Carmignac verwelkomt en ondersteunt de inspanningen in de sector om de uitstoot van CO2 te beperken. We zijn echter van mening dat de door de Europese Commissie voorgestelde wetgeving evenveel aandacht zou kunnen besteden aan inspanningen die beleggingsbeheerders leveren op het gebied van andere duurzaamheid gerelateerde activiteiten, zoals een actief stembeleid, maatschappelijke betrokkenheid en governance. Vanuit de overtuiging dat bedrijven die de risico's met betrekking tot deze vraagstukken beperken de beste langetermijnprestaties en groei bieden, heeft Carmignac ESG-criteria in haar beleggingsanalyse geïntegreerd.

Sandra Crowl, Head of ESG Committee en lid van het Investment Committee zegt hier het volgende over: "Het besluit om ons steenkool- en tabaksbeleid te formaliseren is een logische weerspiegeling van het feit dat risicobeheer en bezorgdheid over de impact van de klimaatverandering bij ons centraal staan. Deze focus stelt ons in staat om beleggingsrisico’s beter te identificeren en te beperken. Door bij te dragen met maatregelen en ons aan te sluiten bij de wereldwijde strijd van beleidsmakers en andere beleggers tegen klimaatverandering en maatschappelijke problemen, zijn we in een sterkere positie om bedrijven te stimuleren om duurzame waardecreatie op de lange termijn te genereren."