Onze beleggingsaanpak

 • Om in te spelen op de vermogensdoelstellingen van onze cliënten voor de lange termijn, hanteren wij een op overtuigingen gebaseerd beheer, uitgevoerd door een zorgvuldig samengesteld beheerteam en met een duidelijk omschreven productenreeks. Onze beheerders zijn experts op hun vakgebied. Elke morgen delen zij hun gezichtspunten en doen zij verslag van hun bedrijfsbezoeken om de beleggingsstrategie te bepalen.

 •  

  anticiperen op markt- ontwikkelingen in plaats van ze te ondergaan

Onze principes


Sinds de oprichting van onze vennootschap in 1989 bepalen drie basisprincipes onze beheermethode. Onze beheerders en analisten passen deze dagelijks toe en dragen zo bij tot het succes en de groei van Carmignac.

1. Beheer op basis van overtuigingen
Het beheer staat los van de marktindices en kiest voor een maximale flexibiliteit op het vlak van beleggingsbeslissingen. Zonder sectorale en geografische beperkingen kunnen wij portefeuilles samenstellen die in overeenstemming zijn met onze overtuigingen.

 • bedachtzame, deskundige beheerders, die zich baseren op de ideeën die het groepsproces voortbrengt
 • beheerders die gevoel hebben met de praktijk
 • een beheer gebaseerd op de menselijke maat en overtuigingen, eerder dan op indexbeheer aan de hand van wiskundige modellen
 • een langetermijnvisie
   

2. een langetermijnvisie
Sinds haar oprichting blijft onze onderneming trouw aan hetzelfde model: een beperkt aantal fondsen beheren, maar dan wel goed. Wij zien erop toe dat wij over een beperkte reeks fondsen blijven beschikken, gericht op een aantal topproducten.

Elk nieuw fonds ontstaat dus uit de combinatie van inhouse-expertise en het vinden van nieuwe beleggingskansen voor onze cliënten. Dit uitgangspunt vormt de basis voor het succes van ons beheer. Wij gaan uit van onze overtuigingen voor de lange termijn, niet van kortstondige trends.

 • EUR 50 mld aan belegd vermogen (Bron: Carmignac per 30/09/2018)
   

3. Kruisbestuiving
Teamwork en culturele en geografische diversiteit staan bij ons beheer voorop; er wordt een echte collectieve inspanning geleverd.

De deskundigheid van het beheerteam is zeer gevarieerd: macro-economie, aandelenmarkten, obligaties en valuta's. Het dagelijks uitwisselen van gezichtspunten en knowhow is van fundamenteel belang. Zo profiteert elke beheerder van een gezamenlijke visie, die zijn ervaring en individuele overtuigingen verrijkt.

 • 42 beheerders en analisten
[Divider] [About us] [Our approach] Our principles

Onze aanpak


Twee activiteiten zijn kenmerkend voor ons beheer en zijn onlosmakelijk verbonden met onze principes.

1. Ochtendvergadering

Elke morgen hebben analisten en beheerders overleg om de macro- en micro-economische stand van zaken te bepalen. Het uitwisselen van gezichtspunten is daarbij van fundamenteel belang. Zo kan het team elke markt en elke waarde niet volgens een enkele benadering, maar vanuit meerdere invalshoeken bestuderen.

Deze dagelijkse uitwisseling zorgt voor het bij wisselende marktomstandigheden noodzakelijke reactievermogen. Zo kunnen we continu nagaan of onze beleggingsstrategie aanpassing behoeft.

 • Macro-economische analyse

  - Analyse van de economische cycli per regio

  - Volgen van macro-economische indicatoren (marktindex, rentevoet, valuta enz.)

 • Marktanalyse

  - Opsporing van de fases van risicobereidheid en -aversie per land en per activaklasse

  - Kwantitatieve analyse door een cross-asset team dat de volatiliteit, de correlaties en de technische analyse bestudeert.

 • Micro-economische analyse

  - Analistenverslagen per sector, per land en per activaklasse

  - Gegevensuitwisseling tussen beheerders en analisten naar aanleiding van bedrijfsbezoeken

  - Analyse van publicaties van onderzoeksbureaus

 • Beleggingsbeslissingen

  - Het beheerteam legt een centraal macro-economisch scenario met de belangrijkste structurele tendensen bloot

  - Het team controleert of de beleggingsstrategie aanpassing behoeft

  - Het maakt groeikansen zichtbaar per: Activaklasse, Sector, Thema, Waarde

  - Beleggingsbeslissing door elke beheerder

2. Bedrijfsbezoeken

Bijna 1.500 bezoeken per jaar. In de hele wereld.

Onze beleggingsbeslissingen worden genomen na een uitgebreid onderzoek van de bedrijven; wij bezoeken hiertoe de kantoren, de bedrijfsgebouwen, de installaties en productiefaciliteiten.

Onze beheerders ontmoeten de managementteams en de medewerkers om zich een nauwkeurig beeld te vormen van de werkwijze van de ondernemingen. Zo beschikken wij over waardevolle informatie die als richtsnoer dient voor beleggingsbeslissingen.

Uitvoering


 • Het beheersen van de risico's

  Strikte beheersing van de risico's staat centraal in het beleggingsproces. en kan niet worden losgekoppeld van onze zoektocht naar rendement.

  Wij besteden veel aandacht aan het opsporen, kwantificeren en analyseren van de risico's die inherent zijn aan ons beheer. Het risicoprofiel van de portefeuilles wordt nauwlettend gevolgd door het risicobeheersingsteam.

 • De trading desk

  De hoofdpunten

  Het team van de trading desk ziet erop toe dat wij ons houden aan onze verplichting om bij de uitvoering van de orders die uit onze beleggingsbeslissingen voortvloeien de belangen van onze cliënten zo goed mogelijk te behartigen:
  - Beste selectie
  - Beste uitvoering
  - Wereldwijde geografische dekking
  - Gespreid over alle activaklassen

  Beste selectie

  De verplichting om die tegenpartijen, tussenpersonen en brokers te selecteren en te evalueren die bij de uitvoering van de voor rekening van onze cliënten doorgegeven orders het beste resultaat garanderen.

  Beste uitvoering

  De door ons geselecteerde tegenpartijen, tussenpersonen en brokers zijn verplicht om bij de uitvoering van onze orders het beste resultaat te garanderen:
  - Beste prijs
  - Kosten
  - Snelheid
  - Waarschijnlijkheid van de uitvoering

  Carmignac blijft evenwel verantwoordelijk voor de optimale uitvoering van bepaalde op de markt uitgevoerde transacties.