Carmignac

Wijziging van het soft-close-niveau van het fonds Carmignac Long-Short European Equities

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    1 minuten leestijd

Parijs, 12 december 2018

Geachte heer, mevrouw,

Wij danken u voor het vertrouwen dat u als houder van deelnemingsrechten van het Franse gemeenschappelijke beleggingsfonds Carmignac Long-Short European Equities (het "Fonds") in ons stelt.

Op 27 november 2018 brachten we u op de hoogte van de invoering van een procedure ter beperking van de inschrijvingen op het Fonds ("soft close").

Op 11 december 2018 bedraagt het totale vermogen onder beheer van het Fonds en van Carmignac Portfolio Long-Short European Equities, een compartiment van het Luxemburgse fonds Carmignac Portfolio met dezelfde strategie als het Fonds, EUR 1.300 miljoen (het "Totale Vermogen onder Beheer"). Om het Totale Vermogen onder Beheer in overeenstemming met de beleggingsstrategie te houden en zo de liquiditeit van de activa van het Fonds te handhaven, heeft de beheermaatschappij besloten tot invoering van het tweede niveau van de soft-close-procedure.

Vanaf 13 december zal de beheermaatschappij dan ook alle aanvragen om inschrijving op deelnemingsrechten van het Fonds van meer dan EUR 500.000 afwijzen. Deze beperking, die voor alle houders van deelnemingsrechten van het Fonds geldt, blijft van kracht zolang het Totale Vermogen onder Beheer meer dan EUR 1.200 miljoen bedraagt.

In het kader van periodieke evaluaties, gericht op de liquiditeit van de activa van het Fonds en op het afstemmen van het beheerd vermogen van het Fonds op de beheerstrategie, neemt de beheermaatschappij besluiten die zij in het belang van de houders van deelnemingsrechten acht en kan zij, indien nodig, de soft-close-procedure wijzigen. De beheermaatschappij informeert de houders van deelnemingsrechten van het Fonds over elke aanpassing van de soft close via haar website www.carmignac.com.

Desgewenst is uw vaste adviseur graag bereid u nadere informatie te verstrekken.

De prospectus is kosteloos verkrijgbaar bij de statutaire zetel van het Fonds en in België bij: De Belgische financiële dienst Caceis Belgium NV: Avenue du Port 86C Box 320, 1000 Brussel.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en het laatste jaarverslag, en indien gepubliceerd het daaropvolgende halfjaarlijks verslag, zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en Frans bij de financiële Belgische dienst CACEIS Belgium NV. Tot slot melden wij u dat de netto inventariswaarden worden gepubliceerd op de website www.fundinfo.com.

Carmignac Gestion