Carmignac

Soft Close van het Subfonds Long-Short European Equities van de Sicav Carmignac Portfolio

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    2 minuten leestijd

Luxemburg, 27 November 2018

Geachte heer, mevrouw,

Wij danken u voor het vertrouwen dat u als aandeelhouder van het subfonds Long-Short European Equities (het "Fonds") van de SICAV naar Luxemburgs recht Carmignac Portfolio (de "Vennootschap") in ons stelt.

Sinds het begin van 2018 heeft de belegginsstrategie "Long-Short European Equities" een aanzienlijk aantal inschrijvingen opgeleverd: het totale vermogen onder beheer van het Fonds en van Carmignac Long-Short European Equities, een Frans gemeenschappelijk beleggingsfonds met dezelfde beleggingsstrategie als het Fonds, bedraagt momenteel meer dan EUR 1.200 miljoen (het "Totale vermogen onder beheer").

Om het Totale vermogen onder beheer in overeenstemming met de bellegingsstrategie te houden en daarmee de liquiditeit van de activa van het Fonds te handhaven, heeft de beheermaatschappij besloten tot invoering van een procedure waarbij stapsgewijs nieuwe inschrijvingen in het Fonds worden beperkt (soft close). Dit besluit stelt de huidige aandeelhouders van het Fonds in staat om hun allocatie(s) in het Fonds aan te passen en laat toe om een beheerd vermogen aan te houden dat op een actief en flexibel beheer van de activa van het Fonds is afgestemd.

Vanaf 28 november 2018 accepteert de beheermaatschappij dan ook alleen nog maar inschrijvingen van beleggers die al staan ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de SICAV, op voorwaarde dat het Totale vermogen onder beheer meer bedraagt dan EUR 1.000 miljoen. Dit eerste niveau van de soft-close-procedure heeft derhalve geen enkel gevolg voor de mogelijkheden van deze beleggers om in te schrijven op nieuwe aandelen van het Fonds.

Bereikt het Totale vermogen onder beheer EUR 1.300 miljoen, dan treedt niveau twee van de soft-close-procedure in werking en zullen alle nieuwe inschrijvingen van meer dan EUR 500.000 worden geweigerd. Deze beperking, die voor alle aandeelhouders geldt, blijft van kracht zolang het Totale vermogen onder beheer meer dan EUR 1.200 miljoen bedraagt.

In het kader van periodieke evaluaties, gericht op de liquiditeit van de activa van het Fonds en op het afstemmen van het beheerd vermogen van het Fonds op de beheerstrategie, neemt de beheermaatschappij besluiten die zij in het belang van de aandeelhouders acht en kan zij, indien nodig, de soft-close-procedure wijzigen. De beheermaatschappij informeert de aandeelhouders van het Fonds over elke aanpassing van de soft close via haar website (www.carmignac.com).

Desgewenst is uw vaste adviseur graag bereid u nadere informatie te verstrekken.

De prospectus is kosteloos verkrijgbaar op de statutaire zetel van het Fonds, en op: In België, aan Belgische financiële dienst CACEIS Belgium NV: Avenue du Port 86C Box 320, 1000 Brussel.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en het laatste jaarverslag, en indien gepubliceerd het daaropvolgende halfjaarlijks verslag, zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en Frans bij de financiële Belgische dienst CACEIS Belgium nv. Tot slot melden wij u dat de netto inventariswaarden worden gepubliceerd op de website www.fundinfo.com.

Carmignac Gestion Luxembourg