Carmignac

Soft close van het fonds Carmignac Long-Short European Equities

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    2 minuten leestijd

Parijs, 27 November 2018

Geachte heer, mevrouw,

Wij danken u voor het vertrouwen dat u als houder van deelnemingsrechten van het fonds Carmignac Long-Short European Equities (het "Fonds") in ons stelt.

Sinds het begin van 2018 heeft de beleggingsstrategie "Long-Short European Equities" een aanzienlijk aantal inschrijvingen opgeleverd: het totale vermogen onder beheer van het Fonds en van Carmignac Portfolio Long-Short European Equities, een subfonds van het Luxemburgse fonds Carmignac Portfolio met dezelfde strategie als het Fonds, bedraagt momenteel meer dan EUR 1.200 miljoen (het "Totale vermogen onder beheer").

Om het Totale vermogen onder beheer in overeenstemming met de bellegingsstrategie te houden en daarmee de liquiditeit van de activa van het Fonds te handhaven, heeft de beheermaatschappij besloten tot invoering van een procedure waarbij stapsgewijs nieuwe inschrijvingen in het Fonds worden beperkt (soft close). Dit besluit stelt de huidige houders van deelnemingsrechten in staat om hun allocatie(s) in het Fonds aan te passen en laat toe om een beheerd vermogen aan te houden dat op een actief en flexibel beheer van de activa van het Fonds is afgestemd.

Vanaf 28 november 2018 accepteert de beheermaatschappij dan ook alleen nog maar inschrijvingen van geïdentificeerd beleggers die bij de centraliserende agent, op voorwaarde dat het Totale vermogen onder beheer meer bedraagt dan EUR 1.000 miljoen. Dit eerste niveau van deze soft-close-procedure heeft geen enkel gevolg voor de mogelijkheden van bestaande houders van deelnemingsrechten van het Fonds om in te schrijven op nieuwe deelnemingsrechten.

Bereikt het Totale vermogen onder beheer EUR 1.300 miljoen, dan treedt niveau twee van de soft-close-procedure in werking en zullen alle nieuwe inschrijvingen op deelnemingsrechten van het Fonds van meer dan EUR 500.000 worden geweigerd. Deze beperking, die voor alle houders van deelnemingsrechten van het Fonds geldt, blijft van kracht zolang het Totale vermogen onder beheer meer dan EUR 1.200 miljoen bedraagt.

In het kader van periodieke evaluaties, gericht op de liquiditeit van de activa van het Fonds en op het afstemmen van het beheerd vermogen van het Fonds op de beheerstrategie, neemt de beheermaatschappij besluiten die zij in het belang van de houders van deelnemingsrechten acht en kan zij, indien nodig, de soft-close-procedure wijzigen. De beheermaatschappij informeert de houders van deelnemingsrechten van het Fonds over elke aanpassing van de soft close via haar website (www.carmignac.com).

Desgewenst is uw vaste adviseur graag bereid u nadere informatie te verstrekken.

De prospectus is kosteloos verkrijgbaar op de statutaire zetel van het Fonds, en op: In België, aan Belgische financiële dienst CACEIS Belgium NV: Avenue du Port 86C Box 320, 1000 Brussel.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en het laatste jaarverslag, en indien gepubliceerd het daaropvolgende halfjaarlijks verslag, zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en Frans bij de financiële Belgische dienst CACEIS Belgium nv. Tot slot melden wij u dat de netto inventariswaarden worden gepubliceerd op de website www.fundinfo.com.

Carmignac Gestion