Nog eens drie fondsen van Carmignac onderscheiden met het 'Label ISR'

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    2 minuten leestijd
Carmignac

De Franse overheid heeft aan nog eens drie fondsen van Carmignac – Carmignac Portfolio Emergents, Carmignac Euro-Entrepreneurs en Carmignac Portfolio Patrimoine Europe – het Label ISR toegekend. De accreditatie-teller staat daarmee op acht, goed voor bijna EUR 4 miljard aan beheerd vermogen1.


Carmignac Portfolio Patrimoine Europe


Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, een maatschappelijk verantwoord beleggingsfonds dat geclassificeerd is als Artikel-8-fonds in de zin van de SFDR2, was in februari 2021 al bekroond met het Belgische "Towards Sustainability"-label. Dit fonds is de nieuwste aanwinst voor het Patrimoine-assortiment en hanteert een flexibele allocatie aan de Europese obligatie- en aandelenmarkten. Het heeft de ambitie een positieve maatschappelijke impact te realiseren en richt zich op het minimaliseren van zijn ecologische impact door zijn koolstofvoetafdruk te beperken.


Carmignac Portfolio Emergents


Carmignac Portfolio Emergents, een maatschappelijk verantwoord beleggingsfonds dat geclassificeerd is als Artikel-8-fonds in de zin van de SFDR, was in februari 2020 al bekroond met het Belgische "Towards Sustainability"-label. Dit fonds is de SICAV-versie van de aandelenstrategie voor opkomende markten, sinds 1997 al het vlaggenschip van Carmignac. Het belegt binnen opkomende markten in duurzame groeithema's zoals de financiering van schone technologie of het verbeteren van de levensstandaard. Daarnaast richt het zich op het minimaliseren van zijn ecologische impact door zijn koolstofvoetafdruk te beperken.


Carmignac Euro-Entrepreneurs


Carmignac Euro-Entrepreneurs is een maatschappelijk verantwoord beleggingsfonds dat geclassificeerd is als Artikel-8-fonds in de zin van de SFDR. Het fonds belegt in Europese small- en midcaps die hoog op governance scoren en richt zich op het minimaliseren van zijn ecologische impact door zijn koolstofvoetafdruk te beperken.VERANTWOORD BELEGGEN BIJ CARMIGNAC

  • Onze missie: waarde voor onze cliënten creëren en tegelijkertijd een positieve impact hebben op de maatschappij en het milieu.

  • Geen beleggingen in (onder meer) tabak, controversiële wapens, kolen of pornografie3.

  • Systematische integratie van ESG-analyse4 in al onze fondsen, die ondersteund wordt door ons intern ontwikkelde ESG-onderzoekssysteem START5.

  • Een gespecialiseerd assortiment MVB- en thematische ESG-fondsen, waarvan de meeste als Artikel-8- of Artikel-9-fondsen in de zin van de SFDR zijn geclassificeerd en met duurzaamheidslabels zijn bekroond.


Meer informatie over de labels vindt u op http://www.lelabelisr.fr en www.towardssustainability.be.
(1) Bron: Carmignac, per 31/05/2021.
(2) Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR). Artikel-8-fondsen promoten milieu- en maatschappelijke kenmerken. Artikel-9-fondsen hebben een meetbare duurzame doelstelling. Voor meer informatie verwijzen we naar EUR-Lex.
(3) Bedrijven die meer dan +10% van hun inkomsten verwerven uit kolenwinning, en bedrijven die meer dan +2% van hun inkomsten uit erotische/pornografische producten halen. Voor meer informatie over ons Uitsluitingsbeleid verwijzen we naar de pagina Beleid en verslaglegging op onze website, onder "Verantwoord Beleggen".
(4) ESG = Environment, Social & Governance (Milieu, Maatschappij & Governance)
(5) Het interne ESG-systeem START combineert en cumuleert de ESG-indicatoren van toonaangevende gegevensverstrekkers. Bij beursgenoteerde bedrijven ontbreekt het ten aanzien van sommige ESG-indicatoren aan standaardisatie en rapportage. Daardoor kunnen niet alle relevante indicatoren in aanmerking worden genomen. START biedt een gecentraliseerd systeem waarin de analyses en inzichten van Carmignac betreffende elk bedrijf tot uitdrukking komen, ook als de verzamelde externe gegevens onvolledig zijn. Voor meer informatie verwijzen we naar onze website.