[Main media] [Funds Focus] [CED CEE] World globe

Zoeken naar unieke kansen in een niche-markt

Het universum van small- en midcaps biedt differentiatievoordelen ten opzichte van largecaps

 • Auteur(s)
  Malte Heininger
 • Gepubliceerd
 • Lengte
  14 minuten leestijd

Enkel voor professionele beleggers.
Dit document is niet bestemd voor Belgische privé-beleggers.


Een volatiliteit van 12,3% voor de index van smallcaps uit opkomende landen, tegen 14,1% voor largecaps 1


In tegenstelling tot wat men geneigd is te denken, zijn smallcap-indices niet noodzakelijkerwijze volatieler dan largecap-indices. In feite vertonen ze vaak een iets lagere volatiliteit, wat deels te verklaren valt door hun blootstelling aan de binnelandse markt alsook omdat ze minder vaak een buitenlandse eigenaar hebben. Dit in combinatie met het feit dat ze minder opgevolgd worden door anlisten, maakt dat ze een aantrekkelijke opportuniteit zijn voor beleggers.

Grotere binnenlandse blootstelling

Voor 76% van de small- en midcapbedrijven uit opkomende landen zijn de opbrengsten in het binnenland hoger dan in het buitenland. 2

Small- en midcapbedrijven zijn meer op het binnenland gericht en bedienen de vraag in eigen land, waardoor ze beter tegen externe schokken bestand zijn en gemiddeld gezien minder gecorreleerd zijn met de wereldwijde marktontwikkelingen.

Percentage van de omzet van small - en largecaps uit de opkomende markten die in het buitenland wordt gerealiseerd
Bron: Numeric Investor LLC, cijfers MSCI, Bloomberg, 2017

Vaak familiebedrijven

60% van de small- en midcapbedrijven uit de particuliere sector in de opkomende landen is een familiebedrijf of in handen van de oprichter; bij bedrijven uit de S&P 500 bedraagt dit aandeel slechts 33%. 3

Veel small- en midcaps die een familiebedrijf of in handen van hun oprichter zijn, hebben het voordeel van de 'thuiswedstrijd' doordat ze kunnen terugvallen op een jarenlange en persoonlijke relatie met de verschillende stakeholders doorheen de waardeketen. Deze situatie biedt de belegger de garantie van een sterkere betrokkenheid, meer verantwoordelijkheid en een harmonisatie van de belangen van de directie en de aandeelhouders.

Minder opgevolgd door analisten

45% van de smallcaps wordt niet gevolgd door analisten. 4

Daardoor kunnen zich op langere termijn koersinefficiënties opbouwen, die aantrekkelijke kansen bieden aan actieve beleggers die zelf in staat zijn om onderzoek over een bedrijf te verrichten (bv. door gesprekken met het management te voeren, vestigingen te bezoeken alsook door de bedrijfsmodellen, jaarrekeningen en de waarderingen te analyseren.).

Ontdek onze twee beleggingsoplossingen die differentiatievoordelen bieden

Vanwege de unieke structuur (familiebedrijven gericht op de binnenlandse markt) en het aantrekkelijke risico-rendementsprofiel mogen beleggers small- en midcaps niet over het hoofd zien; ze kunnen namelijk gebruikt worden als een diversificatie-instrument.

In onze small- en midcapfondsen uit opkomende landen en Europa trachten wij dankzij onze nauwgezette aandelenselectie en onze zeer selectieve aanpak inefficiënties te benutten en verborgen schatten van dit onderbelichte universum op te graven, dat door beleggers vaak niet goed begrepen, over het hoofd gezien en gevreesd wordt.

 • Carmignac Portfolio Emerging Discovery

  Aandelenselectiefonds voor smallcaps en midcaps dat toekomstige largecaps tracht te ontdekken in het universum van opkomende landen en grensmarkten, met een selectieve aanpak op basis van kwaliteit (bedrijven met gezonde kerncijfers en groeipotentieel op lange termijn die een aantrekkelijke kasstroom genereren) in nauwelijks aangeboorde sectoren.

  Belangrijkste kenmerken waarmee ons fonds zich onderscheidt

  • Het heeft een voorkeur voor kwaliteitsaandelen en een laag volatiliteitsprofiel.
  • Het zorgt voor een doeltreffende portefeuillespreiding (hoog percentage van 92% actief beheerde aandelen 5).
 • Carmignac Euro-Entrepreneurs

  Europees aandelenselectiefonds dat zich toelegt op bedrijven die op lange termijn goede vooruitzichten en een zeer duurzame rentabiliteit bieden en die hun winst herbeleggen voor de toekomst.

  Belangrijkste kenmerken waarmee ons fonds zich onderscheidt

  • Blootstelling aan innovatieve en disruptieve bedrijven.
  • Het zorgt voor een doeltreffende portefeuillespreiding (hoog percentage van 96% actief beheerde aandelen 6).

Vanwege de unieke structuur (familiebedrijven gericht op de binnenlandse markt) en het aantrekkelijke risico-rendementsprofiel mogen beleggers small- en midcaps niet over het hoofd zien; ze kunnen namelijk gebruikt worden als een diversificatie-instrument.

In onze small- en midcapfondsen uit opkomende landen en Europa trachten wij dankzij onze nauwgezette aandelenselectie en onze zeer selectieve aanpak inefficiënties te benutten en verborgen schatten van dit onderbelichte universum op te graven, dat door beleggers vaak niet goed begrepen, over het hoofd gezien en gevreesd wordt.

 • Carmignac Portfolio Emerging Discovery

  Aandelenselectiefonds voor smallcaps en midcaps dat toekomstige largecaps tracht te ontdekken in het universum van opkomende landen en grensmarkten, met een selectieve aanpak op basis van kwaliteit (bedrijven met gezonde kerncijfers en groeipotentieel op lange termijn die een aantrekkelijke kasstroom genereren) in nauwelijks aangeboorde sectoren.

 • Carmignac Euro-Entrepreneurs

  Europees aandelenselectiefonds dat zich toelegt op bedrijven die op lange termijn goede vooruitzichten en een zeer duurzame rentabiliteit bieden en die hun winst herbeleggen voor de toekomst.
Ontdek de topselecties van onze fondsbeheerders

 • Yihai

  (Huidige marktkapitalisatie: EUR 4,5 mld.)

  Marktleider voor Chinese 'hot pot'-bereidingen en een grote speler op het gebied van specerijen en soepbereidingen.

  Familiebedrijf met financiële kwaliteitsratio's:

  • 70%+ WPA-groei (2018)
  • 29% ROE (2018)
  • Netto-kasoverschot op de balans

  Bron: Bloomberg, April 2019

 • Morphosys

  (Huidige marktkapitalisatie: EUR 2,8 mld.)

  Gediversifieerd Duits biotechnologiebedrijf dat zich toelegt op de ontwikkeling van therapeutische menselijke antilichamen met eigen technologie voor de ontwikkeling van antilichamen en bibliotheek van antilichamen. Het bedrijf bezit al een bibliotheek van miljoenen verschillende antilichamen en telt meer dan 100 nieuwe antilichaamprojecten in verschillende ontwikkelingsstadia.


  Bron: Bloomberg, April 2019

CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY

Voornaamste risico's van het fonds AANDELEN: Het fonds kan worden beïnvloed door koersschommelingen op de aandelenmarkt, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het verhandelde volume en de marktkapitalisatie. OPKOMENDE MARKTEN: De handelspraktijken en het toezicht op "opkomende" markten kunnen afwijken van de op de grote internationale beurzen geldende normen. Dit kan gevolgen hebben voor de prijs van beursgenoteerde instrumenten waarin het fonds kan beleggen. VALUTA: Valutarisico ontstaat als het fonds aan andere valuta's dan zijn waarderingsvaluta wordt blootgesteld, hetzij via rechtstreekse beleggingen hetzij via het gebruik van financiële termijninstrumenten. LIQUIDITEIT: Tijdelijke marktstoringen kunnen van invloed zijn op de prijs waartegen het fonds soms posities moet vereffenen, innemen of wijzigen. Aan het fonds is een risico van kapitaalverlies verbonden.

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

Voornaamste risico's van het fonds AANDELEN: Het fonds kan worden beïnvloed door koersschommelingen op de aandelenmarkt, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het verhandelde volume en de marktkapitalisatie. VALUTA: Valutarisico ontstaat als het fonds aan andere valuta's dan zijn waarderingsvaluta wordt blootgesteld, hetzij via rechtstreekse beleggingen hetzij via het gebruik van financiële termijninstrumenten. LIQUIDITEITSRISICO: Het fonds kan effecten aanhouden die minder gemakkelijk op de markt kunnen worden verhandeld en die in bepaalde omstandigheden misschien eerder illiquide zijn. Daarom is het fonds blootgesteld aan het risico dat een positie misschien niet binnen het gewenste tijdsbestek en voor de gewenste prijs kan worden geliquideerd. DISCRETIONAIR BEHEER: Door de beheermaatschappij verwachte veranderingen op de financiële markten hebben een rechtstreeks effect op het fondsrendement, al naar gelang de geselecteerde aandelen. Aan het fonds is een risico van kapitaalverlies verbonden.

Bron: 1 Volatiliteit gemeten over 5 jaar van MSCI EM SMID Index vergeleken met MSCI EM Large Cap Index, Bloomberg, 30/04/2019. Smallcaps uit opkomende landen worden vertegenwoordigd door de MSCI EM Small Cap Index. Opkomende markten vertegenwoordigd door de MSCI Emerging Markets Index. Uitsluitend ter illustratie en bespreking. Wanneer aandelen door slechts één of geen enkele analist gevolgd worden, is dit verwaarloosbaar. 2 Numeric Investor LLC, cijfers MSCI, Bloomberg, 2017 3 Onderzoek UBS "Family-controlled companies. Version 4.0", 08/11/2018 4 Bloomberg, FactSet, cijfers MSCI, 31/12/2018. Uitsluitend ter illustratie. Smallcaps uit opkomende landen worden vertegenwoordigd door de MSCI EM Small Cap Index. Opkomende markten vertegenwoordigd door de MSCI Emerging Markets Index. Uitsluitend ter illustratie en bespreking. Wanneer aandelen door slechts één of geen enkele analist gevolgd worden, is dit verwaarloosbaar. 5 Carmignac, Bloomberg, 30/04/2019. Referentie-indicator: 50% MSCI Emerging Small Cap NR + 50% MSCI Emerging Mid Cap NR. Per kwartaal geherbalanceerd, herbelegde netto-dividenden. 6 Carmignac, Bloomberg, 30/04/2019. Referentie-indicator: 50% MSCI Emerging Small Cap NR + 50% MSCI Emerging Mid Cap NR. Per kwartaal geherbalanceerd, herbelegde netto-dividenden. De Carmignac Euro-Entrepreneurs-strategie (Fonds Commun de Placement) is ook verkrijgbaar via Carmignac Portfolio Euro-Entrepreneurs, een subfonds van de Luxemburgse SICAV Carmignac Portfolio. Beide fondsen hebben dezelfde beleggingsstrategie, dezelfde portefeuille-opbouw en hetzelfde beleggingsproces.

Promotiemateriaal. Dit artikel mag zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Het is geen aanbod tot inschrijving, noch een beleggingsadvies. De in dit artikel opgenomen informatie kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Om aan te geven welke aandelen in de fondsenportefeuilles van Carmignac zijn of waren opgenomen, wordt voor illustratieve doeleinden naar bepaalde effecten en financiële instrumenten verwezen. Dergelijke verwijzingen zijn niet bedoeld als aanbeveling om direct in de betreffende instrumenten te beleggen en vormen ook geen beleggingsadvies. Het is de Beheermaatschappij niet verboden om zonder voorafgaande kennisgeving deze instrumenten te verhandelen. De portefeuilles van Carmignac-fondsen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voor bepaalde personen of landen kan de toegang tot de fondsen aan beperkingen onderhevig zijn. De fondsen zijn niet geregistreerd in Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Azië, met inbegrip van Japan. De Fondsen zijn in Singapore als buitenlandse belegging met beperkende voorwaarden geregistreerd (uitsluitend voor professionele cliënten). De fondsen zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933. In overeenstemming met de Amerikaanse Regulation S en/of de FATCA mogen de fondsen niet ten gunste van of uit naam van een "U.S. person" direct of indirect aangeboden of verkocht worden. Aan de fondsen is een risico van kapitaalverlies verbonden. De risico's en vergoedingen zijn beschreven in de EBI (Essentiële Beleggersinformatie). De prospectussen, de EBI-documenten en de jaarverslagen van de fondsen zijn beschikbaar op www.carmignac.com of op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij. De EBI dient voorafgaand aan iedere inschrijving aan de inschrijver beschikbaar te worden gesteld. Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. Het fonds is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht dat voldoet aan de ICBE-richtlijn. In Zwitserland zijn de respectievelijke prospectussen, de EBI-documenten en de jaarverslagen van de fondsen beschikbaar op www.carmignac.ch of verkrijgbaar via onze vertegenwoordiger in Zwitserland, CACEIS (Switzerland) S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. De betaalagent is CACEIS Bank, Parijs, filiaal Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, Zwitserland. In het Verenigd Koninkrijk zijn de diverse prospectussen, EBI-documenten en jaarlijkse periodieke verslagen van de fondsen beschikbaar op www.carmignac.co.uk, of op aanvraag bij de Beheermaatschappij, of - voor de Franse fondsen - bij de bemiddelingsagent BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, die deze functie vervult via haar filiaal in Londen: 55 Moorgate, Londen EC2R. Dit document werd vervaardigd door Carmignac Gestion en/of Carmignac Gestion Luxembourg en wordt verspreid in het VK door Carmignac Gestion Luxembourg UK Branch (Geregistreerd in England en Wales onder nummer FC031103, CSSF-vergunning van 10/06/2013).