Carmignac

Tien dingen die u moet weten over Carmignac P. Emerging Patrimoine

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  4 minuten leestijd

Op 31 maart 2021 vierde het fonds zijn tiende verjaardag. (Her)ontdek de kenmerken die dit allocatiefonds voor opkomende markten zo uniek maken:

 • 1. Een 'Patrimoine'-filosofie

  Het fonds streeft ernaar de positieve kenmerken van opkomende markten te benutten en de nadelen te beperken, waardoor het een unieke oplossing is voor beleggers die op zoek zijn naar een gediversifieerde, en tegelijkertijd voorzichtige, blootstelling aan opkomende markten.

 • 2. Een multi-assetbenadering

  Het fonds combineert drie rendementsbronnen (aandelen, obligaties en valuta's) en is niet aan een benchmark gebonden, waardoor de fondsbeheerders vrijuit kunnen beleggen in de opkomende markten en kunnen profiteren van het gebrek aan correlatie tussen verschillende activaklassen, regio's en sectoren

 • 3. Een selectief proces

  De fondsbeheerders ontwikkelen een duidelijke en onderscheidende visie op elke activaklasse binnen elk land en kiezen beleggingen die voldoen aan hun strenge selectiecriteria en waarbij ze de sterke overtuiging hebben dat die op lange termijn zullen blijven groeien.

 • 4. Een maatschappelijk verantwoorde beleggingsaanpak (MVB)

  Een sterke MVB-procedure voor alle activaklassen (aandelen, bedrijfs- en staatsobligaties), waarbij de voorkeur wordt gegeven aan landen en ondernemingen die oplossingen bieden voor uitdagingen op het gebied van milieu en maatschappij1.

 • 5. Actief, flexibel beheer

  Het fonds heeft de vrijheid om de aandelenblootstelling te laten variëren van 0 tot 50%, de rentegevoeligheid van -4 tot +10 en de netto-blootstelling aan valuta's van -25% tot 100%, waardoor de fondsbeheerders de nodige flexibiliteit hebben om zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden.

 • 6. Een ervaren team

  Xavier en Joseph beheren het fonds al meer dan vijf jaar gezamenlijk. Ze werken nauw samen met de rest van het beheerteam om de meest aantrekkelijke kansen te grijpen, waarbij ze gebruikmaken van de uitgebreide expertise van Carmignac op het gebied van opkomende markten en flexibel activabeheer.

 • 7. Een uitstekend rendement in 2020 met een lagere volatiliteit

  Vorig jaar genereerde het fonds een rendement van +20,4%, tegen +1,5% voor de referentie-indicator en +1,6% voor de Morningstar-categorie2 van het fonds, met een lagere volatiliteit dan die laatste.

 • 8. Een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel

  Het fonds wordt gerangschikt in het eerste kwartiel van zijn Morningstar-categorie vanwege zijn rendement, volatiliteit, Sharpe-ratio, Sortino-ratio en Calmar-ratio op korte, middellange en lange termijn (1, 3 en 5 jaar)3.

 • 9. Buitengewoon veerkrachtig in dalende markten

  Het fonds wordt over 1, 3 en 5 jaar in het eerste kwartiel gerangschikt vanwege zijn maximale koersdaling, en heeft een lagere maximale koersdaling dan de meeste opkomende-marktindexen over 5 jaar4.

 • 10. Een erkende beleggingsaanpak

  Het fonds beschikt over het Franse duurzaamheidslabel 'Label ISR', krijgt een score van 5 sterren van Morningstar voor het rendement over 3 jaar, 5 jaar en over het algemeen, en zijn fondsbeheerders hebben beide een AA-score gekregen van Citywire5.

Carmignac

Voor meer informatie over de kenmerken, de maatschappelijk verantwoorde beleggingsaanpak, het rendement en de positionering van het fonds:


(1) Het fonds wordt beschouwd als een artikel-8-fonds in de zin van Verordening (EU) 2019/2088 (European Sustainable Finance Disclosure Regulation of SFDR). (2) Gegevens per 31 december 2020. Referentie-indicator: 50% MSCI EM (EUR) (herbelegde netto-dividenden) + 50% JP Morgan GBI-EM (EUR). Per kwartaal geherbalanceerd. Morningstar-categorie: Global Emerging Markets Allocation. (3) Gegevens in EUR per 31 januari 2021, dagelijkse berekening. Morningstar-categorie: Global Emerging Markets Allocation. De gebruikte risicovrije voet is de dagelijks gekapitaliseerde EONIA. Sortino-ratio: de Sortino-ratio meet het rendement boven het risicovrije rendement, gedeeld door de neerwaartse deviatie. Deze ratio geeft dus het marginale rendement per eenheid neerwaarts risico weer. Calmar-ratio: de Calmar-ratio meet het rendement gedeeld door de maximale koersdaling. (4) Gegevens in EUR per 31 januari 2021. MSCI EM-, MSCI China-, JPM GBI EM-index, JPM EMBI-indexen. (5) Frans label voor maatschappelijk verantwoord beleggen ontvangen in januari 2019. Ga voor meer informatie naar: www.lelabelisr.fr/en Morningstar-score op 28 februari 2021. Morningstar Direct © 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. Xavier Hovasse en Joseph Mouawad hebben een AA-score van Citywire ontvangen voor hun voortschrijdend risicogewogen rendement over drie jaar voor alle fondsen die zij beheerden tot 28 februari 2021. De Citywire-scores voor fondsbeheerders en de Citywire-ranglijsten zijn eigendom van Citywire Financial Publishers Ltd ('Citywire') en © Citywire 2021. Alle rechten voorbehouden. Voor de A EUR Acc-aandelenklasse (ISIN: LU0592698954). Bronnen: Carmignac, Morningstar. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.


Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc

ISIN: LU0592698954
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD)
?
Year to date
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc +5.26 % +0.17 % +9.76 % +7.30 % -14.37 % +18.56 % +20.40 % -5.22 % -9.58 % +7.78 % +1.60 %
Referentie-indicator +9.38 % -5.09 % +13.97 % +10.58 % -5.84 % +18.23 % +1.51 % +1.61 % -8.39 % +6.65 % +2.01 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

3 jaar 5 jaar 10 jaar
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc -2.12 % +4.89 % +3.71 %
Referentie-indicator -0.18 % +2.32 % +4.05 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

Bron: Carmignac op 28/03/2024

Instapkosten : 4,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten : Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten : 1,81% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen : 20,00% wanneer de aandelenklasse tijdens de prestatieperiode beter presteert dan de referentie-indicator. Het zal ook worden betaald als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatieve prestatie had. Ondermaatse prestaties worden voor 5 jaar teruggevorderd. Het werkelijke bedrag hangt af van hoe goed uw belegging presteert. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de laatste 5 jaar, of sinds de creatie van het product als dit minder dan 5 jaar is.
Transactiekosten : 0,71% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F CHF Acc Hdg

ISIN: LU0992631720
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

RISICO VAN OPKOMENDE LANDEN: Risico dat de operationele voorwaarden en het toezicht op de "opkomende" markten afwijken van de normen die op de grote internationale beurzen gelden. Dit kan gevolgen hebben voor de beurswaarde.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.