[Main Media] [Fund Focus] [CSC PSC] Stargazing telescope

Onze expertise op het gebied van bedrijfsobligaties

 • Auteur(s)
  Florian Viros
 • Gepubliceerd
 • Lengte
  4 minuten leestijd

Bedrijfsobligaties hebben de afgelopen jaren een forse bijdrage geleverd aan het rendement van de Carmignac fondsen

Wat is de filosofie achter uw beleggingsproces op de bedrijfsobligatiemarkt?

[Insights] 2019 04_FF_Exp_Credit (Pro) 1 NL

Met ongeveer EUR 12 mld.1 belegd vermogen in bedrijfsobligaties en gestructureerde kredieten, speelt het credit-team een sleutelrol bij Carmignac. Onze benadering zonder beperkingen, die een doorslaggevende rol speelde bij dit succes, wordt gekenmerkt door een actief, flexibel en opportunistisch beheer dat op geen enkele wijze gebonden is aan een benchmark. Wij beleggen in bedrijfsobligaties waar wij waarde in zien. Deze vallen buiten het mandaat van traditionele beleggers in bedrijfsobligaties of vereisen een combinatie van vaardigheden die ons team als een van de weinige goed beheerst.

Aangezien we aanwezig zijn in de segmenten investment-grade, high-yield, distressed bedrijfsobligaties en gestructureerde kredieten in zowel ontwikkelde als opkomende markten, beschikt het team over een brede expertise op het gebied van bedrijfsobligaties. Wij zijn er trots op dat we een kleine hechte groep hebben dat de ondernemersgeest belichaamt die we binnen het bedrijf delen. Het is niettemin van groot belang te benadrukken dat dit team binnen Carmignac niet alleen opereert. Al onze beleggingen profiteren van de expertise van het volledige beheerteam van Carmignac.

De interne kennis van het beleggingsteam is zeer gevarieerd en de bedrijfsobligatie-analisten werken voor elke situatie met gespecialiseerde teams: Europese aandelen, OM-aandelen en sector- en grondstoffenspecialisten. We combineren hun inzicht, ervaring en marktkennis met onze expertise inzake bedrijfsobligaties om onze beleggingsbeslissingen te optimaliseren.

[Divider] [Funds Focus] Stargazing 1


Carmignac heeft een nieuw fonds in het leven geroepen dat zich op bedrijfsobligaties richt: Carmignac Portfolio Unconstrained Credit


Wat is de toegevoegde waarde van uw fonds in vergelijking met uw branchegenoten?

Het fonds richt zich op maximalisatie van het rendement na aftrek van de risicokosten door middel van een rigoureuze effectenselectie; niet alleen in specifieke situaties, maar ook gedurende de gehele kredietcyclus. We maken een inschatting van de risicokosten - die we definiëren als de cumulatieve kans op wanbetaling maal het verlies bij wanbetaling - voor elk effect. Het verschil tussen de spread en deze risicokosten is de netto-risicopremie. Ons doel is de maximalisatie van deze premie, waarbij we tegelijk het markt- of volatiliteitrisico onder controle houden. Om dit te bereiken, zou de jaarlijkse carry van de obligatie in staat moeten zijn de bijbehorende koersdaling voor elk effect in 90% van de voorspelbare stressscenario's te absorberen. Wanneer de spreads verruimen (d.w.z. goedkoper worden) kunnen we meer risico verdragen, en wanneer de creditspreads krapper worden (d.w.z. duurder) verlagen we het risico.

Dit is tegenovergesteld aan een traditioneel bedrijfsobligatiefonds, dat risico neemt wanneer het instroom krijgt (en de meeste obligatiefondsen krijgen instroom wanneer bedrijfsobligaties goed hebben gepresteerd). Anderzijds verkoopt een traditioneel bedrijfsobligatiefonds risico wanneer het te lijden heeft van uitstroom. Dit gebeurt wanneer het fonds slecht heeft gepresteerd. Hierdoor zullen bedrijfsobligatiefondsen op structurele wijze te veel risico nemen wanneer risico duur is en te weinig risico wanneer risico goedkoop is. Carmignac Portfolio Unconstrained Credit probeert precies het omgekeerde te doen: kredietrisico kopen wanneer de waarderingen goedkoop zijn en verkopen wanneer ze duur zijn, met als doel om het fonds gedurende de gehele kredietcyclus een aantrekkelijke voor risico aangepaste rendement te laten genereren. De beleggingsdoelstelling van het fonds is om over een beleggingsperiode van minimaal twee jaar beter te presteren dan zijn referentie-indicator2.

[Insights] 2019 04_FF_Exp_Credit (Pro) 2 NL
Source: Carmignac
For illustrative purpose only

Deze tegendraadse benadering met een focus op volatiliteit en liquiditeit is doorslaggevend bij beleggen in bedrijfsobligaties, aangezien, in tegenstelling tot aandelen het rendement op bedrijfsobligaties afkomstig is van contractuele verplichtingen. Beleggers in bedrijfsobligaties kunnen het bij het juiste eind hebben door tegen de markt in te gaan.

Wat zijn de belangrijkste aspecten van het beleggingsproces van uw fonds?

[Insights] 2019 04_FF_Exp_Credit (Pro) 3 NL

Onze kredietexpertise omvat een sterke bottom-up-analyse, aangevuld met ons macro-scenario dat wordt ondersteund door onze uitgebreide technische vaardigheden op het gebied van bedrijfsobligaties. Het klinkt wellicht als een cliché, maar we hebben echt een passie voor het doorgronden van bedrijfsmodellen, kapitaalstructuren en de complexe eigenschappen van effecten. We blijven voortdurend contact houden met aandelenspecialisten binnen Carmignac, en ons contact met het topmanagement van bedrijven, adviseurs en sell-side analisten is van ongeëvenaarde kwaliteit. Het is belangrijk te benadrukken dat minder dan 5% van alle kansen die we bestuderen uiteindelijk in de portefeuille belanden. De portefeuilleopbouw is dus zeer rigoureus en is in de allereerste plaats gebaseerd op een zeer strenge selectiviteit.

Bovendien profiteert het credit-team ook van onze in-house inzichten in de wereldwijde macro-trends. Door onze dagelijkse contacten met de rest van het obligatieteam en het cross asset-team kunnen we ons richten op de meest veelbelovende regio's en sectoren, waar we vervolgens aantrekkelijke kansen op de bedrijfsobligatiemarkt grijpen. Ten slotte hebben we zeer sterke technische vaardigheden op het gebied van bedrijfsobligaties opgebouwd, waardoor het team het rendement kan optimaliseren en zelfs in dure markten alfa kan genereren.

[Divider] [Funds Focus] Stargazing 2
 • Dankzij onze aanpak zonder beperkingen kunnen we de bedrijfsobligatiemarkt tegen de consensusstroom en actief benaderen

 • Pierre Verlé heeft 13 jaar ervaring op de kredietmarkten. Voordat hij Carmignac kwam versterken, was Pierre Verlé medebeheerder van het fonds voor distressed debt van Butler Investment Managers in Londen en gaf hij bij Morgan Stanley leiding aan de special situations investments in Frankrijk en de Benelux. Hij heeft gestudeerd aan de Ecole Polytechnique (financiële economie en financiële wiskunde) en heeft een masterdiploma in finance van de HEC. Pierre Verlé heeft een CFA- en een CAIA-vergunning.

 • Dankzij onze expertise op het gebied van bottom-up analyse en ons rigoureuze kader voor risicobeheer kunnen we een gespreide portefeuille opbouwen met een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel

 • Alexandre Deneuville begon in 2015 als bedrijfsobligatie-analist bij Carmignac. Hij is zijn carrière begonnen bij Goldman Sachs in Londen als Portfolio Strategy Research Analyst (2007-2008), waarna hij bij Ajna Partners in New York is gaan werken als aandelenanalist. Hij is vervolgens overgestapt naar de Eiffel Investment Group in de functie van krediet- en aandelenanalist. Alexandre heeft een Master Economics and Finance van het Institute of Political Studies en een Master in Finance van de ESSEC Business School.


VOORNAAMSTE RISICO'S VAN CARMIGNAC PORTFOLIO UNCONSTRAINED CREDIT

KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt. RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert. LIQUIDITEIT: De prijs waartegen het fonds zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen, kan door tijdelijk gewijzigde marktomstandigheden worden beïnvloed. DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten. TEGENPARTIJRISICO: Het fonds kan verlies lijden ingeval een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen, met name in het kader van transacties in derivaten op onderhandse markten. Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.