Carmignac Portfolio Flexible Bond in 3 minuten

(Her)ontdek Carmignac Portfolio Flexible Bond, ons obligatiefonds dat wisselende marktomstandigheden aankan, door de ogen van beheerders Guillaume Rigeade en Eliezer Ben Zimra:

Het is dankzij de fundamenteel flexibele combinatie van die rendementsbronnen dat wij al jarenlang waarde weten te creëren

- Eliezer Ben Zimra

Wilt u meer informatie over Carmignac Portfolio Flexible Bond?

Bezoek de webpagina van het fonds

Het fonds in een notendop

Carmignac Portfolio Flexible Bond is een internationaal obligatiefonds dat zijn wisselkoersrisico afdekt en tot doel heeft de referentie-indicator1 te verslaan en over een beleggingstermijn van ten minste drie jaar een positief rendement te genereren. Het fonds beschikt over alle instrumenten die nodig zijn om in uiteenlopende marktomstandigheden rendement te genereren.

 • Voor wie?

  Beleggers die op zoek zijn naar een stabiel rendement en beperkte volatiliteit op de obligatiemarkten.

 • Waarom?

  Deze benadering heeft haar waarde bewezen bij zowel stijgende als dalende rente: de beheerders kwamen goed twee jaar geleden bij Carmignac terecht, maar werken al ruim acht jaar samen volgens dezelfde strategie.

 • Hoe?

  Met een fundamenteel flexibele aanpak die een zeer uitgebreid beleggingsuniversum combineert met actief beheer van de rentegevoeligheid en een nauwgezette selectie van emittenten.

 • Wist u dat?

  Carmignac Portfolio Flexible Bond hanteert een maatschappelijk verantwoorde beleggingsbenadering. Daardoor valt het onder artikel 8 van de SFDR en kreeg het in september 20212 het Franse 'Label ISR'.

Ontvangt u graag meer informatie?

Neem contact met ons op
 • Guillaume Rigeade
  Fund Manager

  Guillaume Rigeade is beheerder binnen het obligatieteam. Guillaume trad in 2019 in dienst van Carmignac. Hij startte zijn loopbaan in 1999 als obligatiebeheerder bij Sinopia Asset Management en werd in 2004 benoemd tot adjunct-hoofd van het obligatieteam. Van 2007 tot 2009 was hij senior internationaal obligatiebeheerder bij Société Générale Asset Management. In 2009 kwam hij de gelederen van Edmond de Rothschild Asset Management versterken als portefeuillebeheerder. Hij werd in 2012 benoemd tot obligatiebeheerder en in 2019 gepromoveerd tot adjunct-directeur beleggingen. Guillaume is een door het Institut de statistique de l'Université de Paris erkende actuaris.

 • Eliezer Ben Zimra
  Fund Manager

  Eliezer Ben Zimra is beheerder binnen het obligatieteam. Eliezer werkt bij Carmignac sinds 2019. Hij begon zijn carrière in 2008 bij OneSeven Capital Management als quantitative trader van obligatiederivaten. Hij trad in 2010 in dienst bij Capstone Investment Advisors als assistent obligatiebeheerder en stapte daarna over naar de divisie onderzoek en strategie op de obligatiemarkt van Amundi. In 2011 werd hij benoemd tot obligatiebeheerder bij Edmond de Rothschild Asset Management. Eliezer studeerde af in econometrie aan de ENSAE in Frankrijk en is daarnaast in het bezit van een master Toegepaste Wiskunde van de Harvard-universiteit.

Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

ISIN: LU0336084032
Risico- en opbrengstprofiel

Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

* Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

1Referentie-index: ICE BofA Euro Broad Market Index (herbelegde coupons).
2Sustainable Finance Disclosure Regulation (Verordening (EU) 2019/2088) Ga voor meer informatie naar: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl. Het Franse MVB-label werd in 2016 gecreëerd door het ministerie van Economie en Financiën. Het wordt toegekend na een strenge audit, die elk jaar opnieuw wordt uitgevoerd door een onafhankelijke instantie (AFNOR of Ernst & Young). Ga voor meer informatie naar www.lelabelisr.fr.