Carmignac

3 vragen voor Joseph Mouawad over obligaties uit de opkomende landen

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  6 minuten leestijd
Carmignac

In tijden van langdurig zeer lage en zelfs negatieve rente in de ontwikkelde landen, kunnen uitgiften uit de opkomende landen een belangrijke plaats innemen in obligatieportefeuilles.


We vroegen Joseph Mouawad, fondsbeheerder bij Carmignac, naar zijn kijk op de zaak.

1. Waarom nu beleggen in obligaties uit de opkomende landen?

Ik zie drie grote redenen om vandaag te beleggen in obligaties uit de opkomende landen.
Ten eerste om te ontsnappen aan de financiële repressie: de ontwikkelde markten bieden weinig rente, na correctie voor de inflatie zelfs de negatiefste rente sinds de Tweede Wereldoorlog. Alleen op de opkomende markten is in reële termen nog een positieve rente te vinden.
Ten tweede omdat het daar het goede moment voor is: ons basisscenario heeft positieve groeivooruitzichten voor de opkomende landen dankzij het verdere herstel na de pandemie en het verruimende beleid. Dat de Federal Reserve haar beleid langzaam normaliseert, doet aan dat optimistische groeiverhaal volgens ons niets af. Bovendien profiteren de opkomende landen doorgaans van een inflatoir klimaat, aangezien ze veel grondstoffen en bewerkte goederen uitvoeren, die bescherming bieden tegen de inflatie.
Last but not least, omdat het brede beleggingsuniversum en de grote liquiditeit van de opkomende markten een schat aan kansen inhouden. Obligaties uit de opkomende landen vertegenwoordigen bijvoorbeeld meer dan 30% van het wereldwijde obligatie-universum. China is zelfs de op een na grootste obligatiemarkt1.

2. Wat is uw kijk op de huidige context?

Door het wereldwijde herstel na de economische heropstart is de vraag sneller opgeveerd dan het aanbod, waardoor in tal van sectoren toevoerproblemen zijn ontstaan. Die zullen waarschijnlijk geleidelijk wegebben, maar aangezien de vraag overal buitengewoon groot blijft, zal de inflatoire druk aanhouden, in de ene regio al meer dan in de andere. De recente correctie van staatsobligaties toont aan dat de centrale banken door de wereldwijd hoge inflatiecijfers voorzichtiger worden. Wij stellen ons daarom terughoudend op tegenover staatsobligaties uit de kernlanden, via short-posities op het korte uiteinde van de Amerikaanse rentecurve, en geven de voorkeur aan obligaties uit de opkomende landen in lokale valuta's, die van aantrekkelijke kerncijfers profiteren. Een positief reëel rendement is namelijk zeldzaam in de ontwikkelde landen, waar de meeste rentetarieven ruim onder de inflatie liggen.

3. Hoe pakt u beleggen in obligaties uit de opkomende landen aan?

In het fonds Carmignac Portfolio EM Debt hanteren we een behoorlijk unieke aanpak, die op drie belangrijke vlakken het verschil maakt:
Om te beginnen gebruiken we een uiterst flexibel beleggingsproces. Kenmerkend voor het fonds is dat het flexibel kan beleggen in een uitgebreid universum, ondersteund door een brede waaier van instrumenten voor risicobeheer. Zo kan het in alle conjunctuuromstandigheden een aantrekkelijke, op het risico afgestemde portefeuille samenstellen.
Daarnaast heeft de strategie die we volgen een solide staat van dienst. Ze werd namelijk voor het eerst ingezet in ons mixfonds in de opkomende landen, Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine, sinds september 2015. Daar heeft ze bewezen wat ze in haar mars heeft, met een aantrekkelijk rendement in zowel absolute als relatieve termen.
Vanwege die beleggingsaanpak is Carmignac Portfolio EM Debt door Morningstar bekroond met 5 sterren, terwijl ik van Citywire een AAA-score heb gekregen2.
Tot slot heeft Carmignac Portfolio EM Debt een duurzame doelstelling: het fonds hanteert een maatschappelijk verantwoorde beleggingsbenadering en streeft ernaar te beleggen in landen die vooruitgang boeken op het vlak van milieubeheer, maatschappij en/of behoorlijk bestuur (Environment, Social, Governance – ESG). Het fonds voldoet aan de criteria opgenomen in artikel 9 van de SFDR3.

Deze benadering heeft bewezen wat ze in haar mars heeft, met een aantrekkelijk rendement in zowel absolute als relatieve termen

- Joseph Mouawad

Carmignac Portfolio EM Debt in een notendop

Het fonds Carmignac Portfolio EM Debt belegt op de opkomende markten en streeft ernaar met een duurzame benadering in alle marktomstandigheden in te spelen op kansen op de obligatie- en valutamarkten. Het heeft tot doel beter te presteren dan de opkomende obligatiemarkten (zoals gemeten door de referentie-indicator4) en tegelijk een positieve impact te hebben op de maatschappij en het milieu. De strategie hanteert een op totaalrendement gerichte beleggingsbenadering door te streven naar een duurzaam positief rendement met een aantrekkelijke Sharpe-ratio, ongeacht de marktomgeving, gedurende de beleggingshorizon van drie jaar.

De cijfers bewijzen dat het fonds erin slaagt die opdracht waar te maken:

 • 45,3%

  Gecumuleerd rendement over 3 jaar5

 • 1e percentiel

  van zijn Morningstar-categorie5 op basis van zijn rendement over 3 jaar

 • 1e percentiel

  van zijn Morningstar-categorie5 op basis van zijn Sharpe-ratio over 3 jaar

Meer weten over Carmignac Portfolio EM Debt?

Bezoek de fondspagina
 • Joseph Mouawad
  Fund Manager

Source: Carmignac, Morningstar, 30 September 2021.
(1) Bron: Bloomberg, 30/09/2021
(2) Bron en auteursrecht: Citywire. Joseph Mouawad krijgt van Citywire een AAA-score vanwege het voor risico gewogen rendement over een voortschrijdende periode van drie jaar van alle fondsen die hij beheert tot 30 september 2021. De Citywire-scores voor fondsbeheerders en de Citywire-ranglijsten zijn eigendom van Citywire Financial Publishers Ltd ('Citywire') en © Citywire 2021. Alle rechten voorbehouden.
(3) Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector, of "SFDR". Voor meer informatie verwijzen we naar https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj.
(4) Referentie-indicator: JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Unhedged EUR Index
(5) Morningstar-categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets. Rendement van de A EUR acc-aandelenklasse, ISIN-code: LU1623763221.In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijk een indicatie voor toekomstig rendement. Rendement na aftrek van kosten (exclusief eventueel door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten). Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement stijgen of dalen.

Carmignac Portfolio EM Debt A EUR Acc

ISIN: LU1623763221
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

OPKOMENDE LANDEN : De netto-inventariswaarde van het compartiment kan sterk variëren vanwege de beleggingen in de markten van de opkomende landen, waar de koersschommelingen aanzienlijk kunnen zijn en waar de werking en de controle kunnen afwijken van de normen op de grote internationale beurzen.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds./size]

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc

ISIN: LU0592698954
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

RISICO VAN OPKOMENDE LANDEN: Risico dat de operationele voorwaarden en het toezicht op de "opkomende" markten afwijken van de normen die op de grote internationale beurzen gelden. Dit kan gevolgen hebben voor de beurswaarde.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Carmignac Portfolio EM Debt A EUR Acc

ISIN: LU1623763221
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD)
?
Year to date
Carmignac Portfolio EM Debt A EUR Acc - - - +0.82 % -10.45 % +28.07 % +9.84 % +3.24 % -9.37 % +14.30 % +1.24 %
Referentie-indicator - - - +0.42 % -1.48 % +15.56 % -5.79 % -1.82 % -5.90 % +8.89 % +0.88 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

3 jaar 5 jaar 10 jaar
Carmignac Portfolio EM Debt A EUR Acc +2.85 % +7.39 % -
Referentie-indicator +1.47 % +1.07 % -

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

Bron: Carmignac op 28/03/2024

Instapkosten : 2,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten : Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten : 1,40% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen : 20,00% wanneer de aandelenklasse tijdens de prestatieperiode beter presteert dan de referentie-indicator. Het zal ook worden betaald als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatieve prestatie had. Ondermaatse prestaties worden voor 5 jaar teruggevorderd. Het werkelijke bedrag hangt af van hoe goed uw belegging presteert. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de laatste 5 jaar, of sinds de creatie van het product als dit minder dan 5 jaar is.
Transactiekosten : 0,57% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.