Carmignac

Oorlog in Oekraïne: wat zijn de gevolgen?

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    2 minuten leestijd
  • We hebben ervoor gekozen om geen Russische effecten meer te kopen
  • Voor de wereldeconomie houdt het conflict tussen Rusland en Oekraïne een risico op stagflatie in

De oorlog in Oekraïne is een enorme tragedie voor Europa en de wereld. Hij bedreigt de vrede en brengt het leven van duizenden onschuldige mensen in gevaar. Onze gedachten gaan eerst en vooral uit naar de slachtoffers van het conflict, dat naar wij hopen snel voorbij zal zijn.

Meer dan ooit is het in deze omstandigheden onze taak om het kapitaal dat onze cliënten ons toevertrouwen, zo goed mogelijk te beheren. Om ook in deze uitzonderlijke context hun belangen optimaal te behartigen, zoals onze contractuele en wettelijke verplichtingen voorschrijven, nemen wij voortdurend de daarvoor vereiste beslissingen en volgen wij de geopolitieke en economische ontwikkelingen op de voet.

Door de Russische invasie dringt de vraag zich op of Russische effecten nog voor onze fondsen in aanmerking kunnen komen. Wij beleggen op basis van onze overtuigingen en laten onze ethische waarden ook tot uiting komen in ons beleggingsbeleid. Daarom hebben wij besloten tot nader order geen Russische effecten meer te kopen. Om te handelen in het beste belang van onze cliënten, wat onze primaire doelstelling is, verbinden wij ons ertoe om bij de afbouw van de nog aanwezige Russische effecten in onze portefeuilles rekening te houden met niet-financiële criteria en de marktomstandigheden.

De nieuwe economische context

De wereldeconomie beleeft een driedubbele schok. De eerste betreft de wereldhandel, waar het aanbod van energiegrondstoffen, levensmiddelen, metalen, meststoffen en luchtvrachtvervoer verstoord wordt. De tweede bestaat uit een golf van onzekerheid nu de geopolitieke orde van na de koude oorlog is ingestort en het risico bestaat dat het conflict escaleert. De derde, tot slot, is een financiële schok, met mogelijke wanbetalingen in Rusland en Oekraïne en het gevaar op besmetting van andere landen.

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne en de economische sancties waarmee het gepaard gaat, houdt een risico op stagflatie in – een combinatie van een vertragende economie en hoge inflatie. De productieketens kunnen namelijk ernstig worden verstoord door de grondstoffenschaarste, waardoor de groei onder druk kan komen te staan en de prijzen verder kunnen oplopen. De economische vooruitzichten voor 2022 wezen al op een vertraging van de groei en hardnekkige inflatie, maar dit conflict zet die economische trends – waar wij in onze beleggingsstrategie al tot op zekere hoogte rekening mee hadden gehouden – extra kracht bij.

De tragere groei en hogere inflatie zullen Europa en Azië harder treffen dan de Verenigde Staten. De economische impact situeert zich namelijk vooral in de grondstoffenprijzen en daar is de Europese Unie, die voor olie en gas bijzonder afhankelijk is van import, het gevoeligst voor.

Op basis van verschillende economische en militaire hypothesen, van een langdurige impasse tot een escalatie van het conflict, hebben we een aantal denkbare scenario's gesimuleerd en de gevolgen ervan voor Europa en de Verenigde Staten geëvalueerd. Volgens onze ramingen kan de oorlog in Oekraïne Europa 0,5 tot 2 punten groei kosten en de prijzen in de regio opstuwen met 1,1 tot 1,7 procentpunt over het hele jaar. Voor de Verenigde Staten zouden de gevolgen minder groot zijn, met een daling van de groei van 0,2 tot 0,5 punt en een prijseffect van +0,7 tot +1,2 punt in het donkerste scenario.

Aanpassing van onze beleggingsstrategie

Omdat we vóór het conflict al tekenen van stagflatie ontwaarden, hadden we al een voorzichtiger positionering ingenomen en de blootstelling aan risicovolle activa teruggeschroefd. Op de aandelenmarkten, waar we zijn overwogen in de Verenigde Staten, concentreren onze beleggingen zich nu in ruime mate in defensieve segmenten, zoals gezondheidszorg en basisconsumptiegoederen, en/of in redelijk gewaardeerde bedrijven met goed voorspelbare resultaten uit de informatietechnologie en de consumptiesectoren. De weging van groeibedrijven die wij op grond van de ontwikkeling van hun beurskoers en/of hun vooruitzichten duur vinden, hebben we fors verlaagd.

Tegelijk hebben we in onze Patrimoine-fondsen de totale nettoblootstelling aan aandelen teruggebracht tot circa 5%, voornamelijk via zogeheten afdekkingstransacties, wat wil zeggen dat we financiële instrumenten gebruiken om het risico van koersschommelingen te beperken.