Carmignac

Kan de strijd tegen klimaatverandering echt koolstofvrij zijn?

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    1 minuten leestijd

Decarboniseren als reactie op klimaatverandering

Om de klimaatuitdaging het hoofd te bieden, wordt in het akkoord van Parijs, dat in 2016 in werking is getreden, gestreefd naar koolstofneutraliteit tegen 2050, wat zou betekenen dat het aandeel van hernieuwbare energie in het mondiale energiesysteem ten minste 25% moet bedragen.

De financiering is een cruciale factor in de energietransitie. Maar de uitdagingen van de klimaatverandering vereisen een inclusievere wijze van investeren, die verder gaat dan het ondersteunen van hernieuwbare energie.

Een koolstofvrije energietransitie?

De energietransitie heeft tot doel te evolueren naar een steeds koolstofarmere energiemix. Deze transformatie zal tijd vergen. We kunnen ons redelijkerwijs niet voorstellen dat we morgen een energiesysteem zullen hebben dat uitsluitend op hernieuwbare energiebronnen berust. Hun capaciteit is immers ontoereikend om aan de wereldwijde behoeften te voldoen vanwege problemen met het beheer van de wisselvalligheid van de productie, de opslag en het transport van energie. Tijdens deze overgangsperiode blijven fossiele brandstoffen dus onmisbaar, zij het in mindere mate.

In dit traject naar een koolstofarme economie kunnen we op twee hoofdthema's actie ondernemen om de transitie te versnellen en onze CO2-uitstoot te verminderen. Ten eerste moeten we het aandeel van koolstofarme energiebronnen vergroten door, uiteraard, massaler te investeren in hernieuwbare energiebronnen, maar ook in grijze waterstof, waterkracht en vloeibaar aardgas. Het tweede belangrijke hoofdthema, dat we vaak vergeten, is energie-efficiëntie. Het is noodzakelijk om de aanvoer te verbeteren om onze elektrische netwerken en ons energieverbruik te optimaliseren.

Onze benadering van de energietransitie, een aanpak zonder clichés

Bij Carmignac hanteren we een gediversifieerde en gedifferentieerde aanpak. Natuurlijk beleggen we via de fondsen die we beheren in duurzame energiebedrijven, maar deze bedrijven zijn slechts een deel van de oplossing. Wij zijn van mening dat er een meer omvattende benadering nodig is om de klimaatverandering het hoofd te bieden. We willen blootstelling bieden aan innovatieve bedrijven die structurele oplossingen aandragen voor klimaatproblemen. Omdat een windturbine staal nodig heeft voor zijn structuur en koper om de geproduceerde elektriciteit te transporteren en aan te sluiten op stedelijke elektriciteitsnetwerken, beleggen we in bedrijven die actief zijn in de hele waardeketen van groene industrieën, inclusief "facilitators van groene oplossingen" en "bedrijven in transitie". Onze aanpak omvat ook bedrijven waarvan we denken dat ze het meeste potentieel hebben om de koolstofemissie te verminderen en wiens inspanningen zullen bijdragen aan de transitie naar een koolstofneutraliteit tussen nu en 2050.

Zonder groene metalen zal de energietransitie niet plaatsvinden en zullen we nog enige tijd aangewezen zijn op fossiele brandstoffen om in onze energiebehoefte van vandaag en morgen te voorzien.

Carmignac Portfolio Climate Transition

Een duurzaam aandelenfonds om de klimaatverandering tegen te gaan

Ontdek de pagina van het Fonds