Carmignac Patrimoine

Het coronavirus: onze visie

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  2 minuten leestijd
 • Volgens ons moet de coronacrisis die de markten sinds enkele dagen in zijn greep heeft, worden beschouwd als een externe schok van het 'zwarte zwaan'-type, dat wil zeggen een uitzonderlijke gebeurtenis die niet direct vergelijkbaar is met andere gebeurtenissen uit het verleden.

 • De crisis dient te worden geanalyseerd op basis van betrouwbare gegevens en niet op grond van speculaties over hoe de epidemie zich zou kunnen ontwikkelen, aangezien op dit moment niemand met zekerheid kan voorspellen wat er gaat gebeuren.

 • Zoals bij elke externe schok wordt de schade die de markten en de economie oplopen niet zozeer veroorzaakt door de gebeurtenis die aan de crisis ten grondslag ligt, maar veel meer door de reacties daarop (quarantainemaatregelen, opzettelijke onderbreking van supply chains, stress bij consumenten).

 • De verspreiding van een virus volgt in de regel het verloop van een zogenaamde gausscurve, dat wil zeggen dat de epidemie begint met een sterke stijging van het aantal nieuwe gevallen, gevolgd door respectievelijk een afname van die stijging, een stabilisatiefase, een daling en uiteindelijk de verdwijning van het virus.

 • Op dit moment zou het aantal nieuwe besmettingsgevallen in China al een afname vertonen. Maar omdat het virus zich pas in een later stadium naar andere landen heeft verspreid, is het logisch dat de epidemie zich daar pas in de beginfase bevindt.

 • Dat verklaart waarom de internationale markten nu pas in een periode van zware stress zijn beland.

 • Naar verwachting zal deze periode in ieder geval voortduren totdat het aantal besmettingsgevallen buiten China ook een afname begint te vertonen.

 • Op economisch vlak kan deze fase, waarin overheden door de publieke opinie worden aangespoord tot het nemen van ingrijpende beschermingsmaatregelen, direct een aanzienlijke impact hebben op de wereldwijde vraag.

 • De mate waarin de supply chains worden aangetast, neemt daarentegen af nu de Chinese werknemers in de industriële sector geleidelijk weer aan de slag gaan.Als vermogensbeheerders denken we dat het op dit moment geen zin heeft om te proberen de marktschommelingen op korte termijn te voorspellen. Het lijkt ons verstandiger om de volgende twee prioriteiten te stellen:

1) De opbouw van onze portefeuilles versterken. Hoewel we waarschijnlijk niet kunnen voorkomen dat het rendement van onze fondsen dagelijks forse schommelingen zal vertonen, denken we dat onze portefeuilleopbouw een acceptabeler risicoprofiel zal kunnen bieden met het oog op de mogelijke scenario's.

2) Erop toezien dat de aandelenposities van de portefeuille zijn gebaseerd op sterke beleggingsovertuigingen op middellange tot lange termijn. We zullen overigens niet aarzelen om deze posities te versterken als we dat wenselijk achten. In dit stadium lijkt het ons onwaarschijnlijk dat de overheden dit jaar op grote schaal groeibevorderende begrotingsmaatregelen zullen nemen. Dat geldt ook voor China. Daarom bestaan de kernposities van onze portefeuilles nog steeds hoofdzakelijk uit wereldwijde groeiaandelen – ook uit opkomende markten – die in de diverse fasen van de economische cyclus duidelijkere groeivooruitzichten bieden.


David Older

Onze strategische voorkeur voor groeiaandelen is allesbehalve een cliché-achtige benadering