Carmignac

Carmignac introduceert zijn derde fonds met een vaste looptijd

Carmignac Credit 2029

 • Gepubliceerd

Drie jaar na de oprichting van ons eerste obligatiefonds met een vaste looptijd introduceren we vandaag Carmignac Credit 2029 om beleggers te laten profiteren van het aantrekkelijke rendementen op bedrijfsobligaties.

Een gunstige conjunctuur

Carmignac

Na een bijzonder tumultueus jaar voor de obligatiemarkten en meer dan een decennium gekenmerkt door zeer lage of zelfs negatieve rentetarieven, is de horizon voor deze beleggingscategorie opgeklaard. De voorthollende inflatie heeft geleid tot een restrictief monetair beleid, waardoor de rente is gestegen en beleggers vandaag de dag kunnen profiteren van een aantrekkelijker rendement.

Hoewel de marktcontext onzeker blijft, kan een carry-strategie een geschikte optie zijn waarin voorspelbare vooruitzichten, diversificatie en selectiviteit worden gecombineerd.

Belangrijkste troeven van Carmignac Credit 2029

Carmignac Credit 2029 implementeert een carry-strategie op bedrijfsobligatiemarkten in de hele wereld. Dankzij een strenge selectie van emittenten, een beoogde prestatiesdoelstelling en een vooraf vastgestelde vervaldatum1 biedt Carmignac Credit 2029 beleggers voorspelbare vooruitzichten en een diversificatie van de risico's waaraan zij zijn blootgesteld.

 • Carmignac
  Een breed beleggingsuniversum

  Carmignac Credit 2029 kan beleggen in zowel ontwikkelde als opkomende markten en in effecten met verschillende risico-rendementsprofielen, om een gediversifieerde en selectieve portefeuille samen te stellen met een gemiddelde beleggingskwaliteit van 'investment grade'2.

 • Carmignac
  Een beoogde prestatiedoelstelling

  Het fonds streeft voor de deelbewijzen A EUR Acc en A EUR Ydis naar een rendement op jaarbasis, na aftrek van beheerkosten, van meer dan 4,22%, gemeten vanaf de oprichtingsdatum, 20/10/2023, tot en met de vervaldatum, 28/02/20291.

 • Carmignac
  In de loop van de tijd afnemende risico's

  Dankzij de opzet van het fonds wordt niet alleen het valutarisico systematisch afgedekt en de portefeuille gediversifieerd, maar neemt ook het rente- en kredietrisico geleidelijk af naarmate de vervaldatum dichterbij komt.

De beheerdoelstelling vormt geen rendementsbelofte of resultaatverbintenis van het Fonds. Het rendement is niet gegarandeerd.

Een grondige kennis van de bedrijfsobligatiemarkten

Het fonds profiteert van de beproefde expertise van het beheerteam, dat ook al het beheer voert over de twee fondsen met een vaste looptijd die wij in 2020 en 2022 hebben geïntroduceerd, evenals Carmignac Portfolio Credit, onze flexibele strategie voor bedrijfsobligaties die in juli 2017 werd geïntroduceerd. Onze experts hebben aangetoond dat ze in verschillende marktconfiguraties waarde kunnen creëren.

 • Citywire "Gold" Beoordeling

  Carmignac is in de categorie 'Bonds – Euro Corporates' door Citywire geclassificeerd als 'Gold' voor zijn risicogewogen rendement voor de gehele categorie in de periode van 30/06/2016 tot 30/06/20233.

 • EUR 10,2 miljard

  aan bedrijfsobligaties onder beheer bij Carmignac4.

 • Expertise vertaald in een flexibele strategie

  Carmignac Portfolio Credit zit bij het eerste percentiel van zijn Morningstar-categorie voor zijn rendement sinds de introductie van het fonds5.

Wenst u meer informatie over Carmignac Credit 2029?

Bezoek de webpagina van het Fonds

1Meer informatie over de beheerdoelstelling is te vinden in het prospectus van het fonds. De beheerdoelstelling vormt geen rendementsbelofte of resultaatverbintenis van het Fonds. Het rendement is niet gegarandeerd. Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.
2De gemiddelde rating van de portefeuille is groter dan of gelijk aan BBB- of een gelijkwaardige rating ('investment grade'). De investment grade-rating geeft aan dat de emittenten in de portefeuille van goede kwaliteit zijn.
3Bron en auteursrechten: Citywire. Citywire Fund Manager Ratings en Citywire Rankings zijn eigendom van Citywire Financial Publishers Ltd ('Citywire') en van © Citywire 2023. Alle rechten voorbehouden.
4Inclusief renteproducten anders dan staatsobligaties, voor alle portefeuilles van Carmignac, per 29/09/2023.
5Carmignac Portfolio Credit is een subfonds van de Luxemburgse SICAV Carmignac Portfolio dat wordt beheerd door Pierre Verlé en Alexandre Deneuville, beide lid van het bedrijfsobligatieteam van Carmignac en medebeheerder van het fonds Carmignac Credit 2029, samen met Florian Viros. Bron: Carmignac, Morningstar, 29/09/2023. Morningstar-categorie: EUR Flexible Bond. Voor het deelnemingsrecht A EUR Acc. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement. De resultaten zijn na aftrek van de kosten (exclusief eventuele door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten). Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs. Morningstar Rating™: © 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: - is eigendom van Morningstar en/of zijn content providers; mag niet worden verveelvoudigd of verspreid; gaat niet gepaard met enige garantie omtrent de betrouwbaarheid, volledigheid of relevantie ervan. Noch Morningstar noch zijn content providers zijn verantwoordelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie.

Carmignac Credit 2029 A EUR Acc

ISIN: FR001400KAV4
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DERIVATEN: deze producten gaan gepaard met specifieke risico's van verlies.

Inherente risico's:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

LIQUIDITEITSRISICO : Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

RISICO VERBONDEN AAN DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheerder is van directe invloed op het rendement van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Carmignac Credit 2027 A EUR Acc

ISIN: FR00140081Y1
Risico-indicator:

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DERIVATEN: deze producten gaan gepaard met specifieke risico's van verlies.

Inherente risico's:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

LIQUIDITEITSRISICO : Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

RISICO VERBONDEN AAN DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheerder is van directe invloed op het rendement van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc

ISIN: LU1623762843
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DERIVATEN: deze producten gaan gepaard met specifieke risico's van verlies.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

De volledige lijst van risico’s vindt u in het prospectus van het fonds.

Bedankt voor uw feedback!