Carmignac

Artificiële intelligentie: veel meer dan het tech-paradepaardje

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  4 minuten leestijd

Artificiële intelligentie (AI) gaat inmiddels al jarenlang mee. Het fenomeen is al doorgedrongen in alle aspecten van het bedrijfsleven en ons dagelijks leven. Maar onlangs heeft het zich onwrikbaar in het collectieve bewustzijn verankerd, grotendeels doordat ChatGPT insloeg als een bom. Telkens als de wereld opnieuw in de ban is van een splinternieuw thema, is het aan ons als actieve stock pickers om te doorzien of dit echt een revolutie gaat ontketenen of dat iedereen het binnenkort weer vergeten is.

ChatGPT – zoveel meer dan een nieuwe app

Het koortsachtige AI-enthousiasme van de laatste tijd is te herleiden naar de release van ChatGPT eind 2022. Het duurde maar een paar maanden voordat miljoenen mensen de tool al uitgeprobeerd hadden en er werd volop gespeculeerd over de impact die hij zou gaan hebben op de reële economie – wat ook significante gevolgen had voor de aandelenkoers van verschillende beursgenoteerde ondernemingen.

 • Wat is ChatGPT? Vraag het gewoon aan ChatGPT!

  Vraag: Wat is ChatGPT in een paar woorden?
  Antwoord: Een gespreksvaardig AI-taalmodel.
  Vraag: Hoe werkt het in een paar woorden?
  Antwoord: Op basis van een enorme hoeveelheid tekstuele data voorspelt ChatGPT het volgende woord in een zin. Door daarnaast de context en patronen uit het gesprek met de gebruiker te interpreteren, kan het model antwoorden genereren die op menselijke communicatie lijken.

ChatGPT is een voorbeeld van Generatieve Artificiële Intelligentie (GenAI), dat een paar stappen voorloopt op traditionele AI. GenAI is op uiteenlopende andere manieren te gebruiken: van chatbots en virtuele assistenten tot creatieve contentgeneratie en vertaling. Inmiddels zijn machines niet meer beperkt tot eenvoudige antwoorden op basis van regels of templates, maar kunnen ze op onafhankelijke wijze nieuwe output (tekst, afbeeldingen, spraak, video) genereren die aansluit op de betreffende context.

 • De visie van Carmignac: Hoe gaat AI sectoren en bedrijfstakken transformeren?

  Mathias SANTOS, TMT Analyst
  'Succesvolle disruptieve technologieën leiden ook vaak tot veranderingen in de marktstructuur. Bedrijven en platforms met een schat aan eigen gegevens die tegen betaling aan klanten beschikbaar gesteld kunnen worden, kunnen in de regel uitstekend profiteren van deze woekering van AI-technologieën.'

  Michel WISKIRSKI, Fund Manager Commodities & Climate Change
  'In de energiesector zien we de efficiëntie van het volledige energiestelsel omhoogschieten dankzij AI. Met AI kunnen patronen in de beschikbaarheid van wind- en zonne-energie nauwkeuriger voorspeld worden en ook het beheer van elektriciteitsnetten gaat efficiënter doordat de vraag en het aanbod beter op elkaar afgestemd kunnen worden.'

  Pau GUZMAN ALCON, Senior Industrials Analyst
  'Automatisering op basis van AI binnen industriële processen gaat een doorslaggevende rol spelen bij de aanpak van het arbeidstekort.'

  Wande McCUNN, Financials Analyst
  'In eerste instantie verwachten we dat AI vooral bestaande producten gaat verbeteren, zonder dat de omzet meteen de hoogte in schiet. Maar we zijn ervan overtuigd dat er op een gegeven moment nieuwe AI-producten komen die gebaseerd zijn op bedrijfseigen gegevens. Dat zou tot een structurele omzetverhoging kunnen leiden.'

  Antoine COLONNA, Consumer Analyst
  'Marketing, reclame, het toesnijden van producten en hun opzet: dit zijn allemaal gebieden waar GenAI een enorme impact kan hebben op de consumptie. Er is al lang een grote rol weggelegd voor technologie en traditionele AI in bijvoorbeeld de detailhandel, dus we kunnen ervan uitgaan dat dit keer ook digitale kanalen en de distributie flink gaan veranderen.'

  Rosie TURNER, Senior Healthcare Analyst
  'Het gebruik van AI in het onderzoek naar nieuwe medicijnen kan de kans vergroten dat er werkzame medicijnen gevonden worden en het klinisch onderzoek sneller afgerond kan worden. De interpretatie van gegevens (bijvoorbeeld imaging of beeldvorming) is ook een interessant thema, maar er bestaan zeker ook uitdagingen – bijvoorbeeld voor de toezichthouders. Ik kijk met name reikhalzend uit naar de ontwikkelingen bij de diagnostische beeldvorming, daar gaat het namelijk het snelst. Er ligt hier een enorme kans om nauwkeuriger te gaan screenen op kanker (mammografieën, CT-scans, enzovoorts).'

Een echte revolutie?

Carmignac

AI gaat veel sectoren op zijn kop zetten, zoveel is zeker, maar we moeten ook niet halsoverkop achter de trend aan rennen. Het is niet al goud wat er blinkt! Uiteindelijk profiteert elke sector van productiviteitswinst en kostenbesparingen, maar de voorspellende kracht van AI word bepaald door de kwaliteit van de gebruikte data. AI is niet alwetend, er zitten grenzen aan haar kennis, die – op zijn best – is gebaseerd op de meest recente gegevens.

De consequenties van AI op volledige beroepsgroepen is nog zo'n punt waarover flink wordt gediscussieerd. Hoewel AI gevolgen zal hebben voor talrijke banen zoals we die tegenwoordig kennen, en sommige zelfs gaan ophouden te bestaan, zijn er ook talloze functies die hun evolutie of opkomst te danken hebben aan AI: denk bijvoorbeeld aan data scientists of dronebestuurders. Op dit moment kunnen we absoluut nog geen balans opmaken over het effect van deze technologische ontwikkeling op het werkloosheidscijfer.

Momenteel zetten veel sectoren alles op alles om te leren hoe ze optimaal kunnen profiteren van GenAI. Generatieve AI heeft duizelingwekkend veel toepassingsmogelijkheden en kan uiteenlopende outputs genereren, waaronder code, afbeeldingen, audio, video en ontwerpen. Zo zijn ChatGPT en Google's Bard gespreksvaardige chatbots, terwijl Dall-E van OpenAI afbeeldingen kan genereren uit tekstuele input (text-to-image). Hoewel dit zeker een enorme bron van creativiteit is, zijn er wettelijke complicaties te voorzien. Schoolvoorbeeld daarvan is de controversie rondom auteursrechten voor door AI gegenereerde muziek, dat al talrijke discussies tussen voor- en tegenstanders heeft uitgelokt.

Accenture1 voorspelt dat GenAI – in de vorm van grote taalmodellen (Large Language Models of LLM's) – invloed gaat hebben op tot wel 40% van de gewerkte uren in alle sectoren en de grootste automatisering gaat realiseren in de banksector en de versterking van natuurlijk hulpbronnen. Maar dit is nog maar het prille begin van een technologische evolutie. Er wordt in hoog tempo geïnnoveerd en uiteindelijk sijpelt dit door in alle sectoren. Niemand zal de dans ontspringen, dus de meest flexibele sectoren zullen floreren.

De integratie van deze technologieën verloopt hoogstwaarschijnlijk niet lineair, maar in dit vroege stadium behoren bedrijven die onlosmakelijk met technologie verbonden zijn tot de winnaars. Microsoft en Nvidia liggen daarbij voor de hand, net als halfgeleiderfabrikanten. Maar ook andere sectoren gaan van deze trend profiteren, zoals online reclame of de vertaalsector, cyberveiligheidsbedrijven en gegevensaanbieders. Bedrijven die er alles aan doen om zich als eerste aan te passen, hebben de grootste kans als winnaars uit de bus te komen.

Een vruchtbare langetermijnbelegging?

AI is een aanzienlijke disruptieve kracht voor enorm veel bedrijven uit uiteenlopende sectoren, daar zijn wij van overtuigd. Maar net als bij veel megatrends is het zaak om de échte kansen uit alle ruis te filteren en ons niet mee te laten slepen door de hype.

Als stock pickers is aan ons de taak om de vinger aan de pols te houden op markt-, regio- en sectorniveau, zodat we een stap voorlopen op de concurrentie en aantrekkelijke kansen op onze radar verschijnen zodra deze opduiken.

1Bron: Accenture - A new era of generative AI for everyone, 2023.

Ontdek onze fondsen voor aandelenstrategieën

Jarenlange expertise in aandelen voor een brede en complementaire dekking

Klik hier
Bedankt voor uw feedback!