Carmignac

China tegen de stroom in

De Chinese overheid wil de economie nieuw leven inblazen en lijkt te hebben besloten het beleid op verschillende fronten te versoepelen: gezondheidsbeleid, regelgeving, begroting en monetair beleid. Zal dit resulteren in een opleving van Chinese aandelen?

Kredietimpuls in China en rendement van Chinese aandelen

Carmignac
Bron: Carmignac, Bloomberg

De laatste tijd klinkt in de verklaringen van Peking de intentie door om de vertragende economie te ondersteunen. Dit staat in schril contrast met de andere grote economische blokken en met de orthodoxe benadering in het land zelf, die al meer dan een jaar zwaar drukt op de Chinese aandelenmarkten.

Op het gezondheidsfront heeft de centrale regering de afgelopen dagen dan ook opnieuw opgeroepen om de al te ingrijpende anti-COVID beperkings- en preventiemaatregelen op te heffen. Op het gebied van regelgeving verminderen de autoriteiten ook de druk en wordt het beleid zelfs versoepeld.

Wat de monetaire maatregelen betreft, werden de reserveverplichtingen in het voorjaar verder verlaagd. De referentierentes zijn dit jaar voor de tweede keer verlaagd, net als de rente op middellange kredietfaciliteiten. Doelstelling: stimuleren van investeringen (doordat de kredietinstellingen meer leningen verstrekken), ondersteuning van de vraag naar woningen (de vastgoedsector vertegenwoordigt 25% van het Chinese bbp) en daarmee de economie. Een welkom tegenwicht nu de centrale banken in ontwikkelde landen hun beleid aanscherpen in een context van conjuncturele vertraging.

Het herstel van de kredietverlening zou dus een van de sleutels moeten zijn tot het economische herstel van het land met de meeste inwoners ter wereld. En vanaf de tweede helft van het jaar zullen naar verwachting andere maatregelen volgen om de binnenlandse vraag te stimuleren: hogere uitgaven voor infrastructuur (waarbij steeds meer obligaties door lokale overheden worden uitgegeven), belastingverlagingen voor bedrijven en hulp aan huishoudens met een laag inkomen.

Al deze factoren zouden uiteindelijk een positieve impact kunnen hebben op Chinese aandelen.