Informatie voor aandeelhouders

Carmignac Profil Réactif 50 Bericht aan de aandeelhouders

17.02.2020

ISIN : FR0010149203

Parijs, 17 februari 2020


Het prospectus van het fonds Carmignac Profil Réactif 50 wordt op 19 februari 2020 bijgewerkt. De wijzigingen zijn echter beperkt.

Het nettovermogen van het fonds, dat wordt belegd in schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten, bevindt zich voortaan in een bandbreedte tussen 30% en 100% (eerder was dit 50% en 100%). Dankzij deze wijziging kan het fonds beleggen in ICB's die in beperkte mate in renteproducten beleggen, maar niettemin een lage of zelfs negatieve aandelenblootstelling hebben. De beheerdoelstelling van het fonds blijft ongewijzigd en de maximale aandelenblootstelling bedraagt nog altijd 50% van het nettovermogen.

Als gevolg van een reorganisatie binnen de Carmignac-groep wordt het prospectus van het fonds Carmignac Profil Réactif 50 daarnaast gewijzigd om weer te geven dat het financieel beheer niet langer wordt gedelegeerd aan Carmignac Gestion Luxembourg. Het financieel beheer is voortaan volledig in handen van Carmignac Gestion in Parijs.

Naar aanleiding van deze wijzigingen hoeft u geen enkele actie te ondernemen. Zij hebben geen enkele invloed op het risico/rendementsprofiel van uw beleggingsinstrument en leiden niet tot aanvullende kosten.

Deze aanpassing is gemeld bij de Franse toezichthouder Autorité des marchés financiers.

Voor meer informatie verzoeken wij u het prospectus van het fonds per bovenvermelde datum te lezen of contact op te nemen met uw vaste adviseur. Het registreren van een nieuw prospectus in alle landen waar wij actief zijn kan tot één maand in beslag nemen.

De documenten met essentiële beleggersinformatie, de prospectussen en de laatste jaar- en halfjaarverslagen zijn in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Italiaans en Spaans te vinden op de website www.carmignac.com en zijn gratis verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de Belgische financiële dienst CACEIS Belgium nv.

In België, aan Belgische financiële dienst CACEIS Belgium NV: Avenue du Port 86C Box 320, 1000 Brussel.

Tot slot melden wij u dat de netto inventariswaarden worden gepubliceerd op de website www.fundinfo.com.

CARMIGNAC GESTION